ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 207 คน)
 
                    จังหวัดราชบุรี โดยกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรี เพื่อปฏิบัติภารกิจในสังกัด กองร้อยบังคับการและบริการ จำนวน 1 อัตรา ,สังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสวนผึ้ง ที่ 6 จำนวน 1 อัตรา และสังกัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอดำเนินสะดวก ที่ 7 จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่จังหวัดราชบุรี (ตามหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน ร.14) มีสัญชาติไทย มีความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับภาคบังคับหรือเทียบเท่า (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปีบูรณ์ และเคยผ่านการเป็นพลทหารกองประจำการมาแล้ว
                   ผู้สนใจติดต่อและยื่นใบสมัครได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี (กลุ่มงานความมั่นคง) ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รับสมัครระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-337678 /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว
จำนวนคนอ่าน 208 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 เข้าสู่ระบบ