FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
องค์ภาฯทรงเป็นประธานเปิดกิจกรรม Understanding The Bangkok Rules ที่เรือนจำกลางราชบุรี

วันที่ 25 ก.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 675 คน)

           เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดโครงการกำลังใจในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในชื่อกิจกรรม Understanding The Bangkok Rules โดยมีนายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในจังหวัดราชบุรีตลอดจนข้าราชาการกรมราชทัณฑ์ เฝ้ารับเสด็จ ที่ เรือนจำกลางราชบุรี ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี
           ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอฯ ทรงทอดพระเนตรวีดีทัศน์ Understanding The Bangkok Rules และประทานเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการในพื้นที่และผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ พร้อมกับเยี่ยมชมห้องแม่และเด็ก ทรงประทานชุดของขวัญและชุดวีดีทัศน์และคู่มือการดูแลเด็กผู้ต้องขังตั้งครรภ์ หลักสูตรการตั้งครรภ์คุณภาพ และสร้างคนดีเริ่มที่ขวบปีแรก จำนวน 5 ราย เสด็จทอดพระเนตรการเยี่ยมญาติอย่างใกล้ชิด พร้อมประทานทุนการศึกษาแก่เด็ก จำนวน 10 ทุน และทุนประกอบอาชีพแก่ญาติผู้ต้องขังจำนวน 10 ทุนนอกจากนี้ยังได้เปิดห้องสมุดมุมปลูกกฎหมายเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าใกล้และเรียนรู้กระบวนการทางกฎหมายมากยิ่งขึ้น
           หลังจากนั้นพระเจ้าหลานเธอฯเสด็จทอดพระเนตรบอร์ดนิทรรศการ โครงการเมล็ดพันธ์แห่งรักและกรุณาซึ่งจัดให้มีการบรรยายธรรมะจากพระไพศาล วิสาโร เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ระบายความรู้สึกภายในใจ จึงเกิดโครงการเรื่องเล่าจากแดนหญิง ดำเนินการสอนโดย อ.อรสม สุทธิสาคร เพื่อรวบรวมผลงานเขียนของผู้ต้องขัง นอกจากนี้พระเจ้าหลานเธอฯ ทรงทอดพระเนตรการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ตองขัง การแสดงสิ่งประดิษฐ์ของผู้ต้องขังในเรือนจำ อาทิ มาลัยสบู่ ปักครอซติส ทอพรม และอื่นๆอีกมาก ภายในกิจกรรมยังจัดให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของคณะทันตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย
           ต่อจากนั้นพระเจ้าหลานเธอฯ เสด็จทอดพระเนตรละครการนำมาปรับใช้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ การแสดงดนตรีไทย และการแสดงศิลปะการชกมวยของผู้ต้องขังหญิงภายในเรือนจำกลางราชบุรี และปิดท้ายโครงการฯด้วยกิจกรรม Understanding The Bangkok Rules ด้วยการแสดงมินิคอนเสริทร์จากเซน และดิว เดอะสตาร์ เพื่อสร้างความสนุกสนานและลดปัญหาความเครียดกับผู้ต้องขังอีกด้วย ///// ข่าว ชัยทัต ช่วยวงศ์ญาติ
จำนวนคนอ่าน 676 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี