รับสมัครงาน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 14 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 85 คน)
 
            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
           1.พยาบาลวิชาชีพ (ปริญญาโท) จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้าง 18,740.- บาท(รวม พ.ต.ส.) วุฒิปริญญาตรีทางด้านการพยาบาลและปริญญาโท ในสาขาที่ ก.พ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
           2.ครูพี่เลี้ยง จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,340.- บาท วุฒิปริญญาตรี สาขาการปฐมวัย หรือวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
          3.พนักงานพิมพ์ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,460.- บาท วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือสาขาอื่นตามที่ ก.พ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
         กำหนดทำการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12-23 กันยายน 2554 ในเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 09.00-11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-15.30 น.) ที่กลุ่มอำนวยการ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-314603 ,315266 ต่อ 102///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว
จำนวนคนอ่าน 86 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี