ข่าวเด่นราชบุรี
โรงพักวัดเพลงสุดยอดโรงพักของประเทศไทย

วันที่ 30 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 563 คน)
 
           นายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สถานีตำรวจภูธรวัดเพลง ในปี 2554 มี
พ.ต.อ.ธีระเดช อธิภัคกุล เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทโรงพักเพื่อประชาชนดีเด่นขนาดเล็กของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งจะได้รับรางวัลในวันตำรวจแห่งชาติ 13 ตุลาคม 2554 ได้รับรางวัลตู้ยามดีเด่นลำดับที่สองของตำรวจภูธรภาค 7 จากการคัดเลือกตู้ยามใน 116 โรงพัก ได้รับรางวัลคะแนนงานป้องกันและปราบปราม ลำดับที่ 1 ของตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีและได้เป็นที่ 2 ของตำรวจภูธรภาค 7
          ในส่วนของตัวบุคคล พ.ต.ท.ชินโชติ โชติศิริ สารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอำเภอวัดเพลง ได้รับรางวัลป้องกันปราบปรามยาเสพติดดีเด่น ตามโครงการครู DARE สำหรับการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยมีผลงานในการอบรมครู อุทิศเวลาให้กับทางราชการไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทำงานด้วยใจ โดยไม่รับผลประโยชน์มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ผลการจับกุมได้ทุกคดี ไม่มีคดีอุกฉกรรจ์ในพื้นที่และที่สำคัญอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลา โดยชาวบ้านมีงานจะออกไปช่วยงานไม่ว่าจะเชิญหรือไม่เชิญก็ตาม โดยมีคติว่าเป็นตำรวจติดพื้นที่มีชาวบ้านรักผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัล ยกย่อง เพื่อทำให้เห็นว่าระบบคุณธรรมยังใช้ได้ในวงการตำรวจ ทำให้คนทำงานได้ผลตอบแทน
         สำหรับสถานีตำรวจภูธรอำเภอวัดเพลง มีความสะอาดมีระเบียบ มีการพูดจาไพเราะ ที่สำคัญยังมีการป้องันปราบปรามที่ดี ทำให้คดีเกิดน้อยมีการจับกุมได้หมด จากการสุ่มตัวอย่างความพึงพอใจของประชาชนได้รับการบริการดีมาก//นายนรกิจ ศรัทธา ข่าว
จำนวนคนอ่าน 564 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี