1  
ข่าวเด่นราชบุรี 
ข่าวเด่นราชบุรี
  กรมทางหลวงเตรียมสร้างสะพานข้ามทางรถไฟในพื้นที่ตลาดอำเภอปากท่อ (13/12/2560)
กรมทางหลวงเตรียมสร้างสะพานข้ามทางรถไฟในพื้นที่ตลาดอำเภอปากท่อ
  จังหวัดราชบุรีเปิดถนนสายวัฒนธรรม สร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งภายใต้ตลาดประชารัฐ (09/12/2560)
จังหวัดราชบุรีเปิดถนนสายวัฒนธรรม สร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งภายใต้ตลาดประชารัฐ โดยงานจัดขึ้นตลอดถนนวรเดช ไปจนถึงบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (หลังเก่า) ซึ่งเชื่อมโยงกับถนนคนเดินตลาดเก่าโคยกี้ ทั้งนี้จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกวันเสาร์และอาทิตย์
  จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย ปี 2560 (09/12/2560)
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย ปี 2560
  จตุรงค์ โพธาราม เตรียมวิ่งรับบริจาคเงินเข้าโครงการก้าวคนละก้าว เส้นทางจังหวัดราชบุรีถึงกาญจนบุรี (07/12/2560)
จตุรงค์ โพธาราม เตรียมวิ่งรับบริจาคเงินเข้าโครงการก้าวคนละก้าว เส้นทางจังหวัดราชบุรีถึงกาญจนบุรี เริ่มวิ่ง 9 ธันวาคมนี้ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เวลา 08.00 น.
  จังหวัดราชบุรีเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ที่ตลาดเก่าโคยกี้ (06/12/2560)
จังหวัดราชบุรีเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ที่ตลาดเก่าโคยกี้
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันดินโลกปี 2560 ที่จังหวัดราชบุรี (05/12/2560)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันดินโลกปี 2560 ที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จะมีไปจนถึงวันที่ 6 ธันวาคมนี้
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
พาณิชย์จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2560/61 (12/12/2560)
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 จัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ 4/2560 (08/12/2560)
จังหวัดราชบุรีเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ “เก็บตกให้พี่ตูน” โดยลุงรงค์ โพธาราม (08/12/2560)
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม “ตลาดจวนเก่าราชบุรี” (06/12/2560)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครการเรียนการสอนหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่ 42 (04/12/2560)
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการ “บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” ประจำเดือนธันวาคม 2560 (04/12/2560)
จังหวัดราชบุรีเชิญร่วมกิจกรรมความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน (04/12/2560)
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561 (04/12/2560)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/12/2560)
ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/12/2560)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 (12/12/2560)
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี และสาขาบ้านโป่ง รวม 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/12/2560)
การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ (10 คูหา) พร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/12/2560)
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือชุดเจาะสำรวจดินแบบหมุนเจาะ พร้อมอุปกรณ์ทดสอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 (01/12/2560)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (01/12/2560)
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 (01/12/2560)
อ่านทั้งหมด     
รับสมัครงาน
สำนักงานอัยการภาค 7 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (13/12/2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (12/12/2560)
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว (08/12/2560)
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) (22/11/2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาของโครงการ (15/11/2560)
รับสมัครคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี (13/11/2560)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ราชบุรี (10/11/2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 (09/11/2560)
อ่านทั้งหมด     
AEC กับราชบุรี
ผ้าทอพื้นเมืองราชบุรีก้าวสู่อาเซียน (21/05/2557)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีโพสต์ในเฟสบุ้คเรื่อง คนละไม้ คนละมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับประชาคมอาเซียน (21/05/2557)
AEC (21/05/2557)
ธุรกิจการบินสยายปีกรับประชาคมอาเซียน (20/02/2557)
เจาะธุรกิจท่องเที่ยวส่องความพร้อมรับ AEC (20/02/2557)
ไทยยืนอันดับ 18 ของโลกประเทศน่าลงทุน เร่งยกเครื่องติด 1 ใน 10 ภายใน 2 ปี (06/02/2557)
อะเมซิ่งอินโดนีเซีย (06/02/2557)
ฟิลิปปินส์ชูจุดแข็งภาษาฮับ Outsourcer แห่งอาเซียน (06/02/2557)
อ่านทั้งหมด