1  
ข่าวเด่นราชบุรี 
ข่าวเด่นราชบุรี
  จังหวัดราชบุรี จับแรงงานต่างด้าวหลบหนีผิดกฎหมายได้กว่า 47 ราย (04/08/2558)
จังหวัดราชบุรี จับแรงงานต่างด้าวหลบหนีผิดกฎหมายได้กว่า 47 ราย
  ราชบุรีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน (30/07/2558)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถวายเทียนจำนำพรรษาให้แก่วัดในจังหวัดราชบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำนักปั่นจักรยานซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมพร้อมร่างกายในกิจกรรม Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ (30/07/2558)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำนักปั่นจักรยานซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมพร้อมร่างกายในกิจกรรม Bike for mom ปั่นเพื่อแม่
  จังหวัดราชบุรีจัดเตรียมและปรับปรุงสถานที่เพื่อรองรับนักปั่น ในกิจกรรม Bike for mom (30/07/2558)
จังหวัดราชบุรีจัดเตรียมและปรับปรุงสถานที่เพื่อรองรับนักปั่น ในกิจกรรม Bike for mom
  เรือนจำกลางราชบุรีนำผู้ต้องขังหญิงกว่า 500 คนแสดง”โยคะบูชาแม่” (29/07/2558)
เรือนจำกลางราชบุรีนำผู้ต้องขังหญิงกว่า 500 คนแสดงโยคะบูชาแม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
  จังหวัดราชบุรี ซ้อมใหญ่ “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่” พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม และ อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคมนี้ (28/07/2558)
จังหวัดราชบุรี ซ้อมใหญ่ “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่” พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม และ อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคมนี้
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนผู้สนใจสมัครเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ ๘๓ (04/08/2558)
การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน LTF (03/08/2558)
ถึงกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับครึ่งปี ๒๕๕๘ (03/08/2558)
เชิญชวนสั่งซื้อกระปุกออมสินแพะ (03/08/2558)
กกต.ราชบุรีเชิญร่วมกิจกรรมประกวดท่าเต้นประกอบเพลง “พลเมืองเป็นใหญ่” (28/07/2558)
ราชบุรีขอเชิญเสนอผลงานประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง (27/07/2558)
จังหวัดราชบุรีกำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (24/07/2558)
ราชบุรีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 (23/07/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างซ่อมแอร์และฝ้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙) จำนวน ๑ งานของโรงพยาบาลโพธารามด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (04/08/2558)
เรียกสอบราคาเช่าจัดทำระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) พร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเป็นดิจิตอล (CR) ระยะเวลา ๑๒ เดือน โรงพยาบาลดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี (04/08/2558)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ Distance learning information technology : DLIT ) (04/08/2558)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์พ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (03/08/2558)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (03/08/2558)
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (03/08/2558)
สอบราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (03/08/2558)
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ของโรงพยาบาลราชบุรี (29/07/2558)
อ่านทั้งหมด     
รับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (28/07/2558)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (20/07/2558)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (20/07/2558)
จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมเยาวชนสร้างคนดีสู่สังคม (09/07/2558)
จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมเยาวชนสร้างคนดีสู่สังคม
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) (07/07/2558)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (06/07/2558)
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี รับสมัครพนักงานธุรการ (06/07/2558)
สำนักงาน คปภ.จังหวัดราชบุรีรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (06/07/2558)
อ่านทั้งหมด     
AEC กับราชบุรี
ผ้าทอพื้นเมืองราชบุรีก้าวสู่อาเซียน (21/05/2557)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีโพสต์ในเฟสบุ้คเรื่อง คนละไม้ คนละมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับประชาคมอาเซียน (21/05/2557)
AEC (21/05/2557)
ธุรกิจการบินสยายปีกรับประชาคมอาเซียน (20/02/2557)
เจาะธุรกิจท่องเที่ยวส่องความพร้อมรับ AEC (20/02/2557)
ไทยยืนอันดับ 18 ของโลกประเทศน่าลงทุน เร่งยกเครื่องติด 1 ใน 10 ภายใน 2 ปี (06/02/2557)
อะเมซิ่งอินโดนีเซีย (06/02/2557)
ฟิลิปปินส์ชูจุดแข็งภาษาฮับ Outsourcer แห่งอาเซียน (06/02/2557)
อ่านทั้งหมด     

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

 

 
 
 
 

คุณเข้าชมลำดับที่

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่