1     2     3  
ข่าวเด่นราชบุรี 
ข่าวเด่นราชบุรี
  จังหวัดราชบุรีประชุมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีเกิดเหตุพายุลมแรงพัดบ้านเรือนประชาชนเสียหาย (02/05/2559)
จังหวัดราชบุรีประชุมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีเกิดเหตุพายุลมแรงพัดบ้านเรือนประชาชนเสียหาย
  จังหวัดราชบุรีเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่โดนผลกระทบจากพายุฝน (01/05/2559)
จังหวัดราชบุรีเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่โดนผลกระทบจากพายุฝน
  ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีนำทีมคณะสื่อมวลชนเขตสุขภาพที่ 5 รวม 8 จังหวัดเข้าศึกษาดูงานเทศบาลตำบลหลักเมือง ในโครงการเสริมสร้างชีวิตพิชิตโลกขยายผลสู่ประชาชนปี 2559 ขยะมูลค่าเพิ่ม (29/04/2559)
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีนำทีมคณะสื่อมวลชนเขตสุขภาพที่ 5 รวม 8 จังหวัดเข้าศึกษาดูงานเทศบาลตำบลหลักเมือง ในโครงการเสริมสร้างชีวิตพิชิตโลกขยายผลสู่ประชาชนปี 2559 ขยะมูลค่าเพิ่ม
  จังหวัดราชบุรีเร่งขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมความดีภายใต้เป้าหมาย“ราชบุรี เมืองแห่งความจงรักภักดี” (28/04/2559)
  ประมงจังหวัดราชบุรีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองและท่าจีน (27/04/2559)
ประมงจังหวัดราชบุรีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองและท่าจีน
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดประชุมสัมมนาการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2559 (27/04/2559)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดประชุมสัมมนาการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2559
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรรพากรพื้นที่ราชบุรี ลดอัตราภาษีเงินได้ (02/05/2559)
สรรพากรพื้นที่ราชบุรี แจ้งใกล้สิ้นสุดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2558 (02/05/2559)
เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดทำแผนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (29/04/2559)
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสับปะรดหวานและของดีอำเภอบ้านคา ประจำปี 2559 (28/04/2559)
การสรรหาคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตเลือกตั้ง สำหรับการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 (27/04/2559)
กรมทางหลวงเตรียมจัดประชุมสัมมนาปฐมนิเทศโครงการสำรวจและออกแบบทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ตอน 3 (ส่วนที่ 2) (27/04/2559)
งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรทำได้ ไม่ตาย” ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ (25/04/2559)
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2559 (20/04/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา PHENYTOIN SODIUM 100 MG. EXTENDED RELEASE (02/05/2559)
สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงทาสีอาคารของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี (02/05/2559)
ด่านศุลกากรแม่กลองขายทอดตลาดของกลาง (28/04/2559)
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร(เขาชนไก่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/04/2559)
สอบราคาซื้อยา SILDENAFIL ๒๐ MG. TABLET จำนวน ๔๓,๒๐๐ เม็ด (28/04/2559)
สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (27/04/2559)
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (25/04/2559)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน (25/04/2559)
อ่านทั้งหมด     
รับสมัครงาน
เรือนจำกลางราชบุรี รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง (29/04/2559)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล (28/04/2559)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (28/04/2559)
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (21/04/2559)
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการผู้รับจ้างขับรถยนต์ (20/04/2559)
โรงพยาบาลบางแพรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (16/03/2559)
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (15/03/2559)
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับโอนข้าราชการ จำนวน ๔ อัตรา (02/03/2559)
อ่านทั้งหมด     
AEC กับราชบุรี
ผ้าทอพื้นเมืองราชบุรีก้าวสู่อาเซียน (21/05/2557)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีโพสต์ในเฟสบุ้คเรื่อง คนละไม้ คนละมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับประชาคมอาเซียน (21/05/2557)
AEC (21/05/2557)
ธุรกิจการบินสยายปีกรับประชาคมอาเซียน (20/02/2557)
เจาะธุรกิจท่องเที่ยวส่องความพร้อมรับ AEC (20/02/2557)
ไทยยืนอันดับ 18 ของโลกประเทศน่าลงทุน เร่งยกเครื่องติด 1 ใน 10 ภายใน 2 ปี (06/02/2557)
อะเมซิ่งอินโดนีเซีย (06/02/2557)
ฟิลิปปินส์ชูจุดแข็งภาษาฮับ Outsourcer แห่งอาเซียน (06/02/2557)
อ่านทั้งหมด     

 

 

 
 
 
 
 
 

คุณเข้าชมลำดับที่

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่