1     2     3  
ข่าวเด่นราชบุรี 
ข่าวเด่นราชบุรี
  จ.ราชบุรี เชิญผู้ประกอบการฟาร์มในจังหวัด ชี้แจงทำความเข้าใจหลังฟาร์มสุกรต.ทุ่งหลวงปล่อยน้ำเสีย สร้างความเดือดร้อนชาวบ้านในพื้นที่ (09/10/2558)
จ.ราชบุรี เชิญผู้ประกอบการฟาร์มในจังหวัด ชี้แจงทำความเข้าใจหลังฟาร์มสุกร ต.ทุ่งหลวงปล่อยน้ำเสีย สร้างความเดือดร้อนชาวบ้านในพื้นที่
  ราชบุรีเรียกประชุมส่วนราชการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ (09/10/2558)
จังหวัดราชบุรีเรียกประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
  ราชบุรีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพฯ (08/10/2558)
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา
  เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติฯ (07/10/2558)
เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ในโครงการบ้านเติมฝันรางวัลแห่งความดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีตามเดิม (06/10/2558)
พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีตามเดิม
  จ.ราชบุรี เชิญผู้ประกอบการฟาร์มจระเข้ชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมกำชับให้ดูแลจระเข้อย่างเคร่งครัด (06/10/2558)
จ.ราชบุรี เชิญผู้ประกอบการฟาร์มจระเข้ชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมกำชับให้ดูแลจระเข้อย่างเคร่งครัด
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดหนองคาย ประกวดภาพถ่าย สีสันบั้งไฟพญานาค ประจำปี 2558 (09/10/2558)
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2558 (09/10/2558)
จังหวัดราชบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (08/10/2558)
จังหวัดราชบุรีเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช (08/10/2558)
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการให้ผู้ประกอบการค้าปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ (06/10/2558)
จังหวัดราชบุรีขอเชิญร่วมสั่งซื้อ ดอกแก้วกัลยา (05/10/2558)
ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรแสนสุข (29/09/2558)
เชิญชมภาพยนตร์สารคดี เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย เรื่อง “เส้นทางรัก (#Love En Route)” (29/09/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (09/10/2558)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (09/10/2558)
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ ม.1,2,4,ต.หนองโสน อ.เมือง จ.เพชรบุรี (08/10/2558)
ประกวดราคาจ้างเหมางานว่างท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ม.2 , ม.4 บ้านเจ็ดเสมียน ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (08/10/2558)
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณวัดบ้านเลือก - หมู่บ้านวัดโบสถ์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (08/10/2558)
ประมูลจ้างโครงการเดินท่อประปาตำบลเจดีย์หัก เพื่อให้ราษฎรมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ (08/10/2558)
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ ซี-อาร์ม จำนวน 1 เครื่อง (06/10/2558)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ครั้งที่ 2) (06/10/2558)
อ่านทั้งหมด     
รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ (06/10/2558)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (05/10/2558)
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจ 2 (รอบ3) (23/09/2558)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (23/09/2558)
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถยนต์ (18/09/2558)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (17/09/2558)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (17/09/2558)
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เงินกองทุนโบราณคดี) (16/09/2558)
อ่านทั้งหมด     
AEC กับราชบุรี
ผ้าทอพื้นเมืองราชบุรีก้าวสู่อาเซียน (21/05/2557)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีโพสต์ในเฟสบุ้คเรื่อง คนละไม้ คนละมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับประชาคมอาเซียน (21/05/2557)
AEC (21/05/2557)
ธุรกิจการบินสยายปีกรับประชาคมอาเซียน (20/02/2557)
เจาะธุรกิจท่องเที่ยวส่องความพร้อมรับ AEC (20/02/2557)
ไทยยืนอันดับ 18 ของโลกประเทศน่าลงทุน เร่งยกเครื่องติด 1 ใน 10 ภายใน 2 ปี (06/02/2557)
อะเมซิ่งอินโดนีเซีย (06/02/2557)
ฟิลิปปินส์ชูจุดแข็งภาษาฮับ Outsourcer แห่งอาเซียน (06/02/2557)
อ่านทั้งหมด     

 

 
 
 
 

คุณเข้าชมลำดับที่

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่