1  
ข่าวเด่นราชบุรี 
ข่าวเด่นราชบุรี
  จังหวัดราชบุรี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28/05/2559)
จังหวัดราชบุรี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
  จังหวัดราชบุรีอบรม ครู ข. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญในระดับอำเภอ (28/05/2559)
จังหวัดราชบุรีอบรม ครู ข. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญในระดับอำเภอ
  จังหวัดราชบุรีจัดงานถนนสายวัฒนธรรมตลาดโคยกี๊ 200 ปี ย้อนรอยวิถีชีวิต 8 ชาติพันธุ์ กระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (28/05/2559)
จังหวัดราชบุรีจัดงานถนนสายวัฒนธรรมตลาดโคยกี๊ 200 ปี ย้อนรอยวิถีชีวิต 8 ชาติพันธุ์ กระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
  จ.ราชบุรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี (26/05/2559)
  สำนักงานคุมประพฤติ จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมนำผู้ถูกคุมเนื่องจากทำผิดจราจรดูงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจร (26/05/2559)
สำนักงานคุมประพฤติ จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมนำผู้ถูกคุมเนื่องจากทำผิดจราจรดูงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจร
  จังหวัดราชบุรีและกองทัพบก ร่วมพัฒนาคลองบางสองร้อยเป็นแหล่งเก็บน้ำช่วงหน้าแล้งและแก้ปัญหาอุทกภัย (26/05/2559)
จังหวัดราชบุรีและกองทัพบก ร่วมพัฒนาคลองบางสองร้อยเป็นแหล่งเก็บน้ำช่วงหน้าแล้งและแก้ปัญหาอุทกภัย
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จัดการแข่งขันกีฬา “เสริมภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด” (26/05/2559)
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ให้สีที่มีสารตะกั่วเป็นส่วนผสมเป็นสินค้าควบคุมฉลาก (26/05/2559)
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ให้ผลิตภัณฑ์ไม้ตียุงไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (26/05/2559)
จังหวัดราชบุรีคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น ปีพุทธศักราช 2559 (25/05/2559)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 (24/05/2559)
ประมงจังหวัดราชบุรีรณรงค์งดจับสัตว์น้ำในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่วางไข่ (24/05/2559)
โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3526 แยกโพธาราม (23/05/2559)
กกต.จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมถวายความรู้พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย(รุ่นที่ 6) (18/05/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 24 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ 2) (27/05/2559)
การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ ของโรงพยาบาลราชบุรี โดยวิธีการขายทอดตลาด (27/05/2559)
โรงพยาบาลราชบุรี สอบราคาซื้อยา HYDROXYUREA 500 MG. CAPSULE (27/05/2559)
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ จำนวน 1 ระบบ ด้วยเงินมูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี (26/05/2559)
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ครัว พัสดุ เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 160 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ของโรงพยาบาลบ้านคา (24/05/2559)
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามประมงรวมใจภักดิ์ ครั้งที่ 1 (24/05/2559)
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานระบบบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด (17/05/2559)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Sefety Plan) กปภ.สาขาอู่ทอง (16/05/2559)
อ่านทั้งหมด     
รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (23/05/2559)
โรงพยาบาลบางแพรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (16/05/2559)
กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (12/05/2559)
เรือนจำกลางราชบุรี รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง (29/04/2559)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล (28/04/2559)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (28/04/2559)
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (21/04/2559)
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการผู้รับจ้างขับรถยนต์ (20/04/2559)
อ่านทั้งหมด     
AEC กับราชบุรี
ผ้าทอพื้นเมืองราชบุรีก้าวสู่อาเซียน (21/05/2557)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีโพสต์ในเฟสบุ้คเรื่อง คนละไม้ คนละมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับประชาคมอาเซียน (21/05/2557)
AEC (21/05/2557)
ธุรกิจการบินสยายปีกรับประชาคมอาเซียน (20/02/2557)
เจาะธุรกิจท่องเที่ยวส่องความพร้อมรับ AEC (20/02/2557)
ไทยยืนอันดับ 18 ของโลกประเทศน่าลงทุน เร่งยกเครื่องติด 1 ใน 10 ภายใน 2 ปี (06/02/2557)
อะเมซิ่งอินโดนีเซีย (06/02/2557)
ฟิลิปปินส์ชูจุดแข็งภาษาฮับ Outsourcer แห่งอาเซียน (06/02/2557)
อ่านทั้งหมด     

 

 

 
 
 
 
 
 

คุณเข้าชมลำดับที่

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่