1  

ข่าวเด่นราชบุรี 
ข่าวเด่นราชบุรี
  จังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและรับมอบนโยบายที่สำคัญ (27/02/2560)
จังหวัดราชบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและรับมอบนโยบายที่สำคัญ
  ราชบุรีสร้างสีสัน แข่งขันกินไก่ย่างบางตาล งานท่องเที่ยวราชบุรี (23/02/2560)
ราชบุรีจัดกิจกรรมแข่งขันกินไก่ย่างบางตาล ในงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง2560 สร้างสีสันให้กับประชาชนที่มาชมงาน
  จังหวัดราชบุรีดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) สร้างแรงจูงใจผู้นำท้องถิ่น (23/02/2560)
จังหวัดราชบุรีดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) สร้างแรงจูงใจผู้นำท้องถิ่น
  จังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันและบรรเทาไฟป่าให้อยู่ในวงจำกัด (23/02/2560)
จังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันและบรรเทาไฟป่าให้อยู่ในวงจำกัด
  แม่ทัพน้อยที่ 1 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1ที่ราชบุรี (22/02/2560)
แม่ทัพน้อยที่1 ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1 ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1ที่จังหวัดราชบุรี
  ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี เปิดขยายเวลาการขออนุญาตผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัย (22/02/2560)
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี เปิดขยายเวลาการขออนุญาตผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัย
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแก้ปัญหาอาชญากรรม (28/02/2560)
การดำเนินมาตรการตามโรดแมปรัฐบาล (28/02/2560)
การแก้ปัญหาวัดพระธรรมกาย (28/02/2560)
ความคืบหน้าการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ และการสร้างความปรองดองในประเทศ (28/02/2560)
ถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (28/02/2560)
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพดี วิถีเกษตร (28/02/2560)
อำเภอดำเนินสะดวก จัดงาน “องุ่นหวาน ผลไม้ และของดีดำเนินสะดวก” ครั้งที่ 31 ประจำปี 2560 (28/02/2560)
จังหวัดราชบุรีคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ (28/02/2560)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำศูนย์วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) ศูนย์การทหารราบ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัด (28/02/2560)
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยวิธีพิเศษ (28/02/2560)
โรงพยาบาลราชบุรีดำเนินการสอบราคาซื้อยา IMATINIB MESLATE 100 MG. TABLET จำนวน 2,160 เม็ด (28/02/2560)
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ โครงระบบการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (27/02/2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องกาญจนิการ์ ชั้น 2 อาคาร 6 (27/02/2560)
โรงพยาบาลราชบุรี สอบราคาซื้อยา ALENDRONATE SOD. 70 MG. + VITAMIN D3 5600 IU. TABLET จำนวน 4,240 เม็ด (27/02/2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดประกวดราคาราคาซื้อเครื่องแยกองค์ประกอบสารด้วยคอลัมน์แรงดันของเหลว (HPLC) จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/02/2560)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 จัดประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27/02/2560)
อ่านทั้งหมด     
รับสมัครงาน
สำนักงาน กกต. จังหวัดราชบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งพนักงานสืบสวนสอบสวน และนิติกร (24/02/2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา (17/02/2560)
สำนักงานอัยการภาค 7 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งคนสวน (16/02/2560)
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 (จังหวัดเพชรบุรี) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน (09/02/2560)
จังหวัดราชบุรีเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (24/01/2560)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (17/01/2560)
สำนักงานอัยการภาค 7 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งคนสวน ครั้งที่ 7 (17/01/2560)
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ (09/01/2560)
อ่านทั้งหมด     
AEC กับราชบุรี
ผ้าทอพื้นเมืองราชบุรีก้าวสู่อาเซียน (21/05/2557)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีโพสต์ในเฟสบุ้คเรื่อง คนละไม้ คนละมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับประชาคมอาเซียน (21/05/2557)
AEC (21/05/2557)
ธุรกิจการบินสยายปีกรับประชาคมอาเซียน (20/02/2557)
เจาะธุรกิจท่องเที่ยวส่องความพร้อมรับ AEC (20/02/2557)
ไทยยืนอันดับ 18 ของโลกประเทศน่าลงทุน เร่งยกเครื่องติด 1 ใน 10 ภายใน 2 ปี (06/02/2557)
อะเมซิ่งอินโดนีเซีย (06/02/2557)
ฟิลิปปินส์ชูจุดแข็งภาษาฮับ Outsourcer แห่งอาเซียน (06/02/2557)
อ่านทั้งหมด     

 

 

 

 
 
 
 
 
 

คุณเข้าชมลำดับที่

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่