1  
ข่าวเด่นราชบุรี 
ข่าวเด่นราชบุรี
  กองทัพภาคที่ 1 ติดตามการดำเนินงานสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดราชบุรี (20/02/2561)
กองทัพภาคที่ 1 ติดตามการดำเนินงานสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดราชบุรี
  จังหวัดราชบุรีพร้อมเปิดเวทีประชาคมหมู่บ้านขับเคลื่อนโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน 21 กุมภาพันธ์นี้ (19/02/2561)
จังหวัดราชบุรีพร้อมเปิดเวทีประชาคมหมู่บ้านขับเคลื่อนโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน 21 กุมภาพันธ์นี้
  จังหวัดราชบุรีประชุมทีมปฏิบัติงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชี้แจงแนวทางสร้างความเข้าใจก่อนลงพื้นที่ตามหมู่บ้าน (15/02/2561)
จังหวัดราชบุรีประชุมทีมปฏิบัติงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชี้แจงแนวทางสร้างความเข้าใจก่อนลงพื้นที่ตามหมู่บ้าน
  ราชบุรีทำพิธีเปิดศาลเทพเจ้าในงาน ราชบุรีไซน่าทาวน์ 2018 เพื่อความเป็นสิริมงคล (15/02/2561)
ราชบุรีทำพิธีเปิดศาลเทพเจ้าในงาน ราชบุรีไซน่าทาวน์ 2018 เพื่อความเป็นสิริมงคล
  มหาดไทยเตรียมนำทีมตำบลลงพื้นที่ตามนโยบาย โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ 21 กุมภาพันธ์นี้ (13/02/2561)
มหาดไทยเตรียมนำทีมตำบลลงพื้นที่ตามนโยบาย โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ 21 กุมภาพันธ์นี้
  กาชาดจังหวัดราชบุรีมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาสกว่า 1,500 ผืน (12/02/2561)
กาชาดจังหวัดราชบุรีมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาสกว่า 1,500 ผืน
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
การไม่ใช้อำนาจทางการบริหารเพียงเพื่อมุ่งสร้างคะแนนเสียงทางการเมือง (20/02/2561)
จังหวัดราชบุรีคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ระดับผู้แทนจังหวัดและระดับจังหวัด) (20/02/2561)
การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับราชการ (20/02/2561)
ประชาสัมพันธ์สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำและแผนการระบายน้ำ เขื่อนวชิราลงกรณ (19/02/2561)
ประชาสัมพันธ์ความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (19/02/2561)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 88 (19/02/2561)
จังหวัดราชบุรีเชิญชวนประกวดโครงงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนจังหวัดราชบุรี (19/02/2561)
ขอเชิญประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ (15/02/2561)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การรับสมัครบุคคลเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในร้านค้าสวัสดิการภายในศาลจังหวัดราชบุรี (20/02/2561)
ประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ครั้งที่ 2 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (14/02/2561)
การซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ Hp LaserJet CE๒๘๕A จำนวน ๒๐๐ กล่อง และหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP LaserJet Q๒๖๑๒A จำนวน ๑๐๐ กล่อง โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (14/02/2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/02/2561)
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีประมูลขายทอดตลาดวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนอาคารปฏิบัติการช่างยนต์ คศล. ชั้นเดียวและอาคารโรงอาหาร (08/02/2561)
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าชำรุด (05/02/2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่อุทยานเขางู (31/01/2561)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ประกวดราคาซื้อวันสดุวิทยาศาสตร์ (25/01/2561)
อ่านทั้งหมด     
รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) (15/02/2561)
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (08/02/2561)
โรงพยาบาลบางแพรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (05/02/2561)
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (05/02/2561)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจ้างเหมาบริการครูผู้สอนให้กับโรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) (01/02/2561)
โรงพยาบาลบางแพ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (25/01/2561)
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ (23/01/2561)
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ (23/01/2561)
อ่านทั้งหมด     
AEC กับราชบุรี
ผ้าทอพื้นเมืองราชบุรีก้าวสู่อาเซียน (21/05/2557)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีโพสต์ในเฟสบุ้คเรื่อง คนละไม้ คนละมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับประชาคมอาเซียน (21/05/2557)
AEC (21/05/2557)
ธุรกิจการบินสยายปีกรับประชาคมอาเซียน (20/02/2557)
เจาะธุรกิจท่องเที่ยวส่องความพร้อมรับ AEC (20/02/2557)
ไทยยืนอันดับ 18 ของโลกประเทศน่าลงทุน เร่งยกเครื่องติด 1 ใน 10 ภายใน 2 ปี (06/02/2557)
อะเมซิ่งอินโดนีเซีย (06/02/2557)
ฟิลิปปินส์ชูจุดแข็งภาษาฮับ Outsourcer แห่งอาเซียน (06/02/2557)
อ่านทั้งหมด