1  
ข่าวเด่นราชบุรี 
ข่าวเด่นราชบุรี
  จ.ราชบุรี เร่งจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดรองรับการเติบโตภาคอุตสาหกรรมในอนาคต (22/07/2559)
จ.ราชบุรี เร่งจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดรองรับการเติบโตภาคอุตสาหกรรมในอนาคต
  จังหวัดราชบุรี รณรงค์เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (22/07/2559)
จังหวัดราชบุรี รณรงค์เชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) บินสำรวจพื้นที่ป่าพบมีการบุกรุก ประสานกำลังภาคพื้นดินเข้าตรวจยึดจับกุมทันที (22/07/2559)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) บินสำรวจพื้นที่ป่าพบมีการบุกรุก ประสานกำลังภาคพื้นดินเข้าตรวจยึดจับกุมทันที
  จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย (22/07/2559)
จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย
  จังหวัดราชบุรีให้ความรู้ขั้นตอนการลงประชามติแก่บุคลากรสาธารณสุข (22/07/2559)
จังหวัดราชบุรีให้ความรู้ขั้นตอนการลงประชามติแก่บุคลากรสาธารณสุข
  จังหวัดราชบุรีจัดสัมมนากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ (21/07/2559)
จังหวัดราชบุรีจัดสัมมนากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (22/07/2559)
กรมทางหลวง เตรียมจัดประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสม โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3526 (แยกโพธาราม) (22/07/2559)
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงานวันรณรงค์ป้องกันกำจัดด้วงหนวดยาวอ้อยโดยวิธีผสมผสาน (22/07/2559)
การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (22/07/2559)
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2559 (22/07/2559)
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติกรณีจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติโดยหน่วยงานของรัฐ (22/07/2559)
สำนักงานเจ้าท่าฯ เตือนเรื่องมาตรการเพื่อความปลอดภัย ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (15/07/2559)
จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ (15/07/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานปลูกป่าทั่วไป (22/07/2559)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยาเพื่อการเรียนการสอน (22/07/2559)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อมาตรวัดน้ำเพื่อรับโอนผู้ใช้น้ำเทศบาลตำบลนาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร กปภ.สาขาสมุทรสาคร จำนวน 4 รายการ (22/07/2559)
สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตรายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ(ครั้งที่ 2)ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (21/07/2559)
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (21/07/2559)
โรงพยาบาลราชบุรี สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า แบบ Biphasic พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๒ เครื่อง (14/07/2559)
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (14/07/2559)
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ (13/07/2559)
อ่านทั้งหมด     
รับสมัครงาน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (08/07/2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาของโครงการ (07/07/2559)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) (23/06/2559)
โรงพยาบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (21/06/2559)
เรือนจำกลางเขาบิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (17/06/2559)
โรงพยาบาลปากท่อ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (15/06/2559)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (14/06/2559)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (10/06/2559)
อ่านทั้งหมด     
AEC กับราชบุรี
ผ้าทอพื้นเมืองราชบุรีก้าวสู่อาเซียน (21/05/2557)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีโพสต์ในเฟสบุ้คเรื่อง คนละไม้ คนละมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับประชาคมอาเซียน (21/05/2557)
AEC (21/05/2557)
ธุรกิจการบินสยายปีกรับประชาคมอาเซียน (20/02/2557)
เจาะธุรกิจท่องเที่ยวส่องความพร้อมรับ AEC (20/02/2557)
ไทยยืนอันดับ 18 ของโลกประเทศน่าลงทุน เร่งยกเครื่องติด 1 ใน 10 ภายใน 2 ปี (06/02/2557)
อะเมซิ่งอินโดนีเซีย (06/02/2557)
ฟิลิปปินส์ชูจุดแข็งภาษาฮับ Outsourcer แห่งอาเซียน (06/02/2557)
อ่านทั้งหมด     

 

 

 

 
 
 
 
 
 

คุณเข้าชมลำดับที่

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่