1  
ข่าวเด่นราชบุรี 
ข่าวเด่นราชบุรี
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี รายงานผลการเบิกจ่าย 8 เดือนแรกปีงบประมาณ 2559 (29/06/2559)
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี รายงานผลการเบิกจ่าย 8 เดือนแรกปีงบประมาณ 2559
พิธีสมโภชฉลองศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (29/06/2559)
พิธีสมโภชฉลองศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ผู้ว่าฯ ราชบุรีติดตามความก้าวหน้างาน โครงการตามนโยบายสำคัญในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเดือนมิถุนายน 2559 (29/06/2559)
ผู้ว่าฯ ราชบุรีติดตามความก้าวหน้างาน โครงการตามนโยบายสำคัญในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเดือนมิถุนายน 2559
  วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีร่วมแถลงข่าวผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (28/06/2559)
วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีร่วมแถลงข่าวผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  จังหวัดราชบุรี แม่ทัพน้อย ที่ 1 ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (28/06/2559)
จังหวัดราชบุรี แม่ทัพน้อย ที่ 1 ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
  คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตรวจติดตามโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี (27/06/2559)
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตรวจติดตามโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี จำหน่ายเหรียญที่ระลึกประดับแพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (27/06/2559)
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน (22/06/2559)
จังหวัดราชบุรีเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเฉลิมพระเกียรติ 70 กองบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (21/06/2559)
ประชาสัมพันธ์สภาพน้ำในอ่างและแผนการระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ (21/06/2559)
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน (21/06/2559)
จังหวัดราชบุรีเชิญชวนประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ (16/06/2559)
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมขบวนเดินเทิดพระเกียรติฯ (15/06/2559)
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เตรียมจัดโครงการด้านการเกษตรและฝึกอาชีพแก่ประชาชน เพื่อการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี (15/06/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา CARVEDILOL 6.25 MG.TABLET จำนวน 200,000 เม็ด (27/06/2559)
โรงพยาบาลราชบุรีสอบราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจ Mediastinum ชนิดวิดิทัศน์ (Video mediastinoscopy) จำนวน 1 ชุด (27/06/2559)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำ(ท่อเมน)ประปา PVC จากบ้านนายตี๋ – บ้านนายไมตรี บริเวณชุมชนบ้านศาลพ่อเขียว หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (27/06/2559)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งตาล (บริเวณข้างวัดทุ่งตาล-ร้านค้าในหมู่บ้าน) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (24/06/2559)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก (บริเวณซอยบ้านดาบสน) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (24/06/2559)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสามัคคี (บริเวณสามัคคีซอย 4) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (24/06/2559)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านเขามอ (บริเวณหมู่บ้านชิตชัยรุ่นเก่า) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (24/06/2559)
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลชนิดสอดแขน จำนวน 13 เครื่อง (24/06/2559)
อ่านทั้งหมด     
รับสมัครงาน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) (23/06/2559)
โรงพยาบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (21/06/2559)
เรือนจำกลางเขาบิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (17/06/2559)
โรงพยาบาลปากท่อ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (15/06/2559)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (14/06/2559)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (10/06/2559)
โรงพยาบาลบางแพรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (10/06/2559)
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวารับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (06/06/2559)
อ่านทั้งหมด     
AEC กับราชบุรี
ผ้าทอพื้นเมืองราชบุรีก้าวสู่อาเซียน (21/05/2557)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีโพสต์ในเฟสบุ้คเรื่อง คนละไม้ คนละมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับประชาคมอาเซียน (21/05/2557)
AEC (21/05/2557)
ธุรกิจการบินสยายปีกรับประชาคมอาเซียน (20/02/2557)
เจาะธุรกิจท่องเที่ยวส่องความพร้อมรับ AEC (20/02/2557)
ไทยยืนอันดับ 18 ของโลกประเทศน่าลงทุน เร่งยกเครื่องติด 1 ใน 10 ภายใน 2 ปี (06/02/2557)
อะเมซิ่งอินโดนีเซีย (06/02/2557)
ฟิลิปปินส์ชูจุดแข็งภาษาฮับ Outsourcer แห่งอาเซียน (06/02/2557)
อ่านทั้งหมด     

 

 

 

 
 
 
 
 
 

คุณเข้าชมลำดับที่

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่