1     2  
ข่าวเด่นราชบุรี 
ข่าวเด่นราชบุรี
  ผู้แทนพระองค์เยี่ยมโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ รพ.สวนผึ้ง (29/08/2559)
ผู้แทนพระองค์เยี่ยมโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ รพ.สวนผึ้ง
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ จัดอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิกที่จังหวัดราชบุรี (29/08/2559)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ จัดอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิกที่จังหวัดราชบุรี
  จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์จอมบึง ส่งเสริมการท่องเที่ยว (28/08/2559)
จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์จอมบึง ส่งเสริมการท่องเที่ยว
  จังหวัดราชบุรี เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรสนองนโยบายรัฐบาล (28/08/2559)
จังหวัดราชบุรี เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรสนองนโยบายรัฐบาล
  ราชบุรีหิ้วปิ่นโตแต่งผ้าไทยเข้าวัดทำบุญ วัดท่าผา อำเภอบ้านโป่ง (26/08/2559)
ราชบุรีนำข้าราชการและประชาชนหิ้วปิ่นโตแต่งผ้าไทยเข้าวัดทำบุญ โดยหมุนเวียนไปตามวัดต่างๆในวันธรรมสวนะน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
  จังหวัดราชบุรีจัดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่โรงพยาบาลสวนผึ้ง (25/08/2559)
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่โรงพยาบาลสวนผึ้ง
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี 2559 (29/08/2559)
ราชบุรีเผยแพร่ข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (29/08/2559)
ราชบุรีเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 (29/08/2559)
งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “มหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง” ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (29/08/2559)
กรมทางหลวงเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการสำรวจและออกแบบทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ตอน 3 (ส่วนที่ 2) (29/08/2559)
แจ้งสภาพตัวเขื่อนวชิราลงกรณ (26/08/2559)
สภากาชาดเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ ในงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ปี 2559 (19/08/2559)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จัดงานรวมพลังศาสนิกชนสัมพันธ์สร้างความสามัคคี เฉลิมพระเกียรติฯ (19/08/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อเสริมแรงดันบริเวณ สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราช ถึงสี่แยกวัดห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (29/08/2559)
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อเสริมแรงดันบริเวณ สามแยกวัดหนองขอน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (29/08/2559)
สอบราคาจ้างเหมางานเสริมแรงดันน้ำประปาบริเวณทางหลวงหมายเลข 321 กม.45+800 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี (งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาอู่ทอง-กปภ.ดำเนินการเอง) กปภ.สาขาอู่ทอง (29/08/2559)
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเปลี่ยนท่อประปาเพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสีย บริเวณสะพานข้ามคลองท่าว้า ต.ท่าเสด็จ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี (งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาสุพรรณบุรี-กปภ.ดำเนินการเอง) กปภ.สาขาสุพรรณบุรี (29/08/2559)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการขุดลอกล้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (25/08/2559)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดทำฝาตะแกรงรางยู หมู่ที่ 14 บ้านการเคหะชุมชนราชบุรี ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (25/08/2559)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล หมู่ที่ 10 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (25/08/2559)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเจดีย์หัก ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (25/08/2559)
อ่านทั้งหมด     
รับสมัครงาน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (23/08/2559)
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการ (18/08/2559)
ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (11/08/2559)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (10/08/2559)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ (08/08/2559)
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ(เงินกองทุนโบราณคดี) (05/08/2559)
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (26/07/2559)
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวารับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (26/07/2559)
อ่านทั้งหมด     
AEC กับราชบุรี
ผ้าทอพื้นเมืองราชบุรีก้าวสู่อาเซียน (21/05/2557)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีโพสต์ในเฟสบุ้คเรื่อง คนละไม้ คนละมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับประชาคมอาเซียน (21/05/2557)
AEC (21/05/2557)
ธุรกิจการบินสยายปีกรับประชาคมอาเซียน (20/02/2557)
เจาะธุรกิจท่องเที่ยวส่องความพร้อมรับ AEC (20/02/2557)
ไทยยืนอันดับ 18 ของโลกประเทศน่าลงทุน เร่งยกเครื่องติด 1 ใน 10 ภายใน 2 ปี (06/02/2557)
อะเมซิ่งอินโดนีเซีย (06/02/2557)
ฟิลิปปินส์ชูจุดแข็งภาษาฮับ Outsourcer แห่งอาเซียน (06/02/2557)
อ่านทั้งหมด     

 

 

 

 
 
 
 
 
 

คุณเข้าชมลำดับที่

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่