ข่าวเด่นราชบุรี 
ข่าวเด่นราชบุรี
  จังหวัดราชบุรีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ (28/08/2558)
จังหวัดราชบุรีจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
  สหกรณ์จังหวัดราชบุรีสนองนโยบายรัฐบาล ลดค่าครองชีพประชาชน จัดงานสหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ (27/08/2558)
สหกรณ์จังหวัดราชบุรีสนองนโยบายรัฐบาล ลดค่าครองชีพประชาชน จัดงานสหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ ที่บริเวณโดมสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันจะมีช่วง นาทีทอง จำหน่ายสินค้าลดราคาพิเศษ
  วช.จัดการอบรม “เทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้ำหอมติดผลดกทั้งปี” (27/08/2558)
วช.จัดการอบรม “เทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้ำหอมติดผลดกทั้งปี”
  ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคอุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลบ้านคา จังหวัดราชบุรี (26/08/2558)
ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคอุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลบ้านคา จังหวัดราชบุรี
  ศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดราชบุรี ขับเคลื่อนกำกับติดตามการดำเนินงานของ คสช. และรัฐบาล (26/08/2558)
ศูนย์เฉพาะกิจจังหวัดราชบุรี ขับเคลื่อนกำกับติดตามการดำเนินงานของ คสช. และรัฐบาล
  จังหวัดราชบุรีจัด บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก (25/08/2558)
จังหวัดราชบุรีจัด บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้มีศรัทธาประสงค์จะร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการทรงหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อไว้เป็นที่สักการบูชาประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร (25/08/2558)
ราชบุรีจัดงานสหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ (25/08/2558)
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2558 (24/08/2558)
แจ้งสภาพตัวเขื่อนวชิราลงกรณ (21/08/2558)
การประชุมชี้แจงโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเมืองสะอาดในพื้นที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี (19/08/2558)
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทศาลแขวงราชบุรีจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์สันติวิธีแก่ผู้นำชุมชน (13/08/2558)
การให้บริการรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ของกรมธนารักษ์ (13/08/2558)
ราชบุรีเชิญชวนประกวดภาพถ่าย Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ทั่วแผ่นดิน (11/08/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารห้องส้วมสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้สูงอายุ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (26/08/2558)
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในสำนักงานเทศบาลบริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (26/08/2558)
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยเจริญสุข หมู่ที่ 4 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (26/08/2558)
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว) สำหรับระยะเวลา 1 ปี จำนวน 348,125 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (26/08/2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนางกำพร้า เกษมศักดิ์โกศล (24/08/2558)
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ (24/08/2558)
โครงการขุดลอกคลองสาธารณะและเก็บผักตบ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่3 คลองไส้ไก่ (24/08/2558)
สอบราคาจ้างโครงการถมวัสดุรองพื้น(ดินลูกรัง)พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 หน้าที่ทำการ อบต.หลังใหม่ (24/08/2558)
อ่านทั้งหมด     
รับสมัครงาน
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (26/08/2558)
โรงพยาบาลบ้านคารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) จำนวน 5 ตำแหน่ง จำนวน 6 อัตรา (26/08/2558)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (24/08/2558)
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง จากเงินนอกงบประมาณ (10/08/2558)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (10/08/2558)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (10/08/2558)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (06/08/2558)
รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (28/07/2558)
อ่านทั้งหมด     
AEC กับราชบุรี
ผ้าทอพื้นเมืองราชบุรีก้าวสู่อาเซียน (21/05/2557)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีโพสต์ในเฟสบุ้คเรื่อง คนละไม้ คนละมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับประชาคมอาเซียน (21/05/2557)
AEC (21/05/2557)
ธุรกิจการบินสยายปีกรับประชาคมอาเซียน (20/02/2557)
เจาะธุรกิจท่องเที่ยวส่องความพร้อมรับ AEC (20/02/2557)
ไทยยืนอันดับ 18 ของโลกประเทศน่าลงทุน เร่งยกเครื่องติด 1 ใน 10 ภายใน 2 ปี (06/02/2557)
อะเมซิ่งอินโดนีเซีย (06/02/2557)
ฟิลิปปินส์ชูจุดแข็งภาษาฮับ Outsourcer แห่งอาเซียน (06/02/2557)
อ่านทั้งหมด     

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

 

 
 
 
 

คุณเข้าชมลำดับที่

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่