1  

ข่าวเด่นราชบุรี 
ข่าวเด่นราชบุรี
  จ.ราชบุรีประชุมรับนโยบายกระทรวงมหาดไทย (04/12/2559)
จ.ราชบุรีประชุมรับนโยบายกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือการดำเนินการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
  จ.ราชบุรี จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนสินค้าของดีเมืองราชบุรี (04/12/2559)
จ.ราชบุรี จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนสินค้าของดีเมืองราชบุรี
  จ.ราชบุรีกำจัดผักตบชวาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย (04/12/2559)
จ.ราชบุรีกำจัดผักตบชวาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย
  เกษตรกรชาวนาเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในโครงการจังหวัดราชบุรีซื้อข้าวช่วยชาวนาตันละหนึ่งหมื่นบาท (02/12/2559)
เกษตรกรชาวนาเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในโครงการจังหวัดราชบุรีซื้อข้าวช่วยชาวนาตันละหนึ่งหมื่นบาท
  จังหวัดราชบุรีทำบุญตักบาตรงานบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (02/12/2559)
จังหวัดราชบุรีทำบุญตักบาตรงานบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีเจริญชัยมงคล-ย่ำฆ้องกลองระฆัง ในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ ขึ้นทรงราชย์ (02/12/2559)
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีเจริญชัยมงคล-ย่ำฆ้องกลองระฆัง ในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ ขึ้นทรงราชย์
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ ๑๑ (01/12/2559)
โรงพยาบาลราชบุรีจะทำลายประวัติผู้ป่วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (01/12/2559)
งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)จังหวัดราชบุรี (01/12/2559)
โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2559 (01/12/2559)
วัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี เชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลฯ (30/11/2559)
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (30/11/2559)
สภาพน้ำในอ่างและแผนการระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ (30/11/2559)
แผนการปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (29/11/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอถังประปา (ถัง คสล.) หมู่ที่ ๒ (บริเวณหลังอบต.หัวโพ) ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (02/12/2559)
ประกวดราคาจ้างบูรณะกลุ่มอาคารสันถาคารสถานพร้อมพื้นลานและแนวกำแพง อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (02/12/2559)
ประกวดราคาจ้างโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (02/12/2559)
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (01/12/2559)
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักของศูนย์ป่าไม้จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/12/2559)
ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงโรงกรองน้ำ ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. เป็น ๑๕๐ ลบ.ม./ชม.(น.ทับสะแก) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (01/12/2559)
สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจ Trponin T (POCT) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (01/12/2559)
ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/11/2559)
อ่านทั้งหมด     
รับสมัครงาน
สำนักงานอัยการภาค ๗ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (02/12/2559)
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (30/11/2559)
โรงพยาบาลวัดเพลงรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (30/11/2559)
เรือนจำกลางราชบุรีรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (23/11/2559)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (21/11/2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมา (18/11/2559)
สำนักงานอัยการภาค ๗ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งคนสวน (17/11/2559)
โรงเรียนฮกเฮงบ้านโป่งราชบุรีแปรอักษร”รักพ่อภาษาไทยและจีน” (08/11/2559)
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนฮกเฮง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีร่วมแปรอักษร”รักพ่อ ด้วยคำภาษาไทยและภาษาจีน”เพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อ่านทั้งหมด     
AEC กับราชบุรี
ผ้าทอพื้นเมืองราชบุรีก้าวสู่อาเซียน (21/05/2557)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีโพสต์ในเฟสบุ้คเรื่อง คนละไม้ คนละมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับประชาคมอาเซียน (21/05/2557)
AEC (21/05/2557)
ธุรกิจการบินสยายปีกรับประชาคมอาเซียน (20/02/2557)
เจาะธุรกิจท่องเที่ยวส่องความพร้อมรับ AEC (20/02/2557)
ไทยยืนอันดับ 18 ของโลกประเทศน่าลงทุน เร่งยกเครื่องติด 1 ใน 10 ภายใน 2 ปี (06/02/2557)
อะเมซิ่งอินโดนีเซีย (06/02/2557)
ฟิลิปปินส์ชูจุดแข็งภาษาฮับ Outsourcer แห่งอาเซียน (06/02/2557)
อ่านทั้งหมด     
 

 

 

 
 
 
 
 
 

คุณเข้าชมลำดับที่

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่