1  

ข่าวเด่นราชบุรี 
ข่าวเด่นราชบุรี
ราชบุรีจัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ (23/06/2560)
จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีจัดโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะของจังหวัดราชบุรีประจำปี 2560ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโดยหมุนเวียนไปตามวัดแต่ละอำเภอเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น องค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาชนและเยาวชน ได้เข้าวัดทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม และน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
  จังหวัดราชบุรียกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (23/06/2560)
จังหวัดราชบุรียกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
  หลายภาคส่วนในจังหวัดราชบุรีร่วมกับทหารสหภาพเมียนมา จัดกิจกรรมปลูกป่าอาเซียนร่วมอนุรักษ์ผืนป่าตามแนวชายแดนที่อำเภอสวนผึ้ง (23/06/2560)
หลายภาคส่วนในจังหวัดราชบุรีร่วมกับทหารสหภาพเมียนมา จัดกิจกรรมปลูกป่าอาเซียนร่วมอนุรักษ์ผืนป่าตามแนวชายแดนที่อำเภอสวนผึ้ง
  จ.ราชบุรี เตรียมจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (23/06/2560)
จ.ราชบุรี เตรียมจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
  จังหวัดราชบุรีออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตำบลดอนคา (22/06/2560)
จังหวัดราชบุรีออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตำบลดอนคา
  จังหวัดราชบุรีประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยาบ้า ระบาดมากสุด (21/06/2560)
จังหวัดราชบุรีประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยาบ้า ระบาดมากสุด
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเรียกเก็บชำระหนี้ กยศ. (23/06/2560)
การพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี (23/06/2560)
โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง (ภายใต้ความร่วมมือไทย – จีน) (23/06/2560)
ประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 (23/06/2560)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี เชิญประชุมการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ประจำปี 2560 (21/06/2560)
เชิญเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา (21/06/2560)
ราชบุรีประชาสัมพันธ์สภาพน้ำในอ่างและแผนการระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ (21/06/2560)
จังหวัดราชบุรีเชิญชวน กด Like & Share facebook เพจ ปรองดองเป็นของประชาชน (21/06/2560)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E – bidding) (23/06/2560)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการตุลาการและบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม (23/06/2560)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการตุลาการและบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม (23/06/2560)
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปู่ดำ หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (21/06/2560)
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณ หมู่ ๖ บ้านวังขโมย หมู่ที่ ๖ ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (20/06/2560)
สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน เพื่อเป็นสวัสดิการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลราชบุรี (20/06/2560)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จัดจ้างทำคู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (19/06/2560)
สอบราคาจ้างเหมาอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน (19/06/2560)
อ่านทั้งหมด     
รับสมัครงาน
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (21/06/2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (21/06/2560)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (20/06/2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (13/06/2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (13/06/2560)
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำแหน่ง “โปรแกรมเมอร์” (09/06/2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (07/06/2560)
โรงพยาบาลวัดเพลงรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (07/06/2560)
อ่านทั้งหมด     
AEC กับราชบุรี
ผ้าทอพื้นเมืองราชบุรีก้าวสู่อาเซียน (21/05/2557)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีโพสต์ในเฟสบุ้คเรื่อง คนละไม้ คนละมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับประชาคมอาเซียน (21/05/2557)
AEC (21/05/2557)
ธุรกิจการบินสยายปีกรับประชาคมอาเซียน (20/02/2557)
เจาะธุรกิจท่องเที่ยวส่องความพร้อมรับ AEC (20/02/2557)
ไทยยืนอันดับ 18 ของโลกประเทศน่าลงทุน เร่งยกเครื่องติด 1 ใน 10 ภายใน 2 ปี (06/02/2557)
อะเมซิ่งอินโดนีเซีย (06/02/2557)
ฟิลิปปินส์ชูจุดแข็งภาษาฮับ Outsourcer แห่งอาเซียน (06/02/2557)
อ่านทั้งหมด     

 

 

 

 
 
 
 
 
 

คุณเข้าชมลำดับที่

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่