1  
ข่าวเด่นราชบุรี 
ข่าวเด่นราชบุรี
  จังหวัดราชบุรีชี้แจง กรณีเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN)พบสารตกค้างในผักและผลไม้ที่จำหน่ายในพื้นที่ (20/04/2561)
จังหวัดราชบุรีชี้แจง กรณีเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN)พบสารตกค้างในผักและผลไม้ที่จำหน่ายในพื้นที่
มณฑลทหารบกที่ 16 ราชบุรีประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (20/04/2561)
มณฑลทหารบกที่ 16 ราชบุรีประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเดือนพฤษภาคม 2561
  ราชบุรีขับเคลื่อน ไทยนิยม ยั่งยืน ประชาชนสนใจร่วมเวทีประชาคมรอบที่สองคึกคัก (18/04/2561)
ราชบุรีขับเคลื่อน ไทยนิยม ยั่งยืน ประชาชนสนใจร่วมเวทีประชาคมรอบที่สองคึกคัก
  จังหวัดราชบุรีสรุปยอดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 พร้อมเตรียมแผนป้องกันอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง (18/04/2561)
จังหวัดราชบุรีสรุปยอดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 พร้อมเตรียมแผนป้องกันอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง
  ราชบุรีขอความร่วมมือไม่ขาย ไม่ซื้อสินค้าริมทางหลวงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ (17/04/2561)
ราชบุรีขอความร่วมมือไม่ขาย ไม่ซื้อสินค้าริมทางหลวงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ราชบุรีประชุมสรุปศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 (14/04/2561)
ราชบุรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกวันศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและหาทางแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มประจำปีการศึกษา (20/04/2561)
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ (17/04/2561)
การพัฒนาและสร้างมูลค่าการผลิตผ้าไทย (17/04/2561)
การจัดสร้างที่อยู่อาศัยในลักษณะบ้านสำเร็จรูป (Knockdown) ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุกทกภัยและผู้มีรายได้น้อย (17/04/2561)
ระบบการแพทย์ทางไกล (Tele- Medicine) (17/04/2561)
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การตรวจสอบร้านจำหน่ายเครื่องฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง (11/04/2561)
ป.ป.ช.เชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 (11/04/2561)
ประชาสัมพันธ์สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำและแผนการระบายน้ำ เขื่อนวชิราลงกรณ (10/04/2561)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานตาก ขนาด 3,200 ตารางเมตร โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 (งบกลางปี) จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคา (10/04/2561)
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน และเส้นทางจราจรภายในเขตเทศบาล โดยทำการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (02/04/2561)
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (22/03/2561)
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุดเลขที่ สชป.๑๓ / คส.๑/ ๒๕๖๑ (22/03/2561)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๙ ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน (19/03/2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนน บริเวณหน้าโรงเรียนวันทามารีอา หมู่ที่ ๔ – ๕ ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/03/2561)
การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ โดยมิได้โอนทะเบียน (13/03/2561)
เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีสอบราคาซื้อรถยนต์กระบะ โตโยต้า รีโว แคป 2.4 เจ เพื่อใช้เป็นของรางวัลสำหรับสลากกาชาด ประจำปี 2561 (08/03/2561)
อ่านทั้งหมด     
รับสมัครงาน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่โครงการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (17/04/2561)
สำนักงานอัยการภาค 7 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกรและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (17/04/2561)
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด (02/04/2561)
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงราชบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (22/03/2561)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรีรับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (22/03/2561)
สำนักงาน กกต.จังหวัดราชบุรีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการ (16/03/2561)
รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (12/03/2561)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (12/03/2561)
อ่านทั้งหมด     
AEC กับราชบุรี
ผ้าทอพื้นเมืองราชบุรีก้าวสู่อาเซียน (21/05/2557)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีโพสต์ในเฟสบุ้คเรื่อง คนละไม้ คนละมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับประชาคมอาเซียน (21/05/2557)
AEC (21/05/2557)
ธุรกิจการบินสยายปีกรับประชาคมอาเซียน (20/02/2557)
เจาะธุรกิจท่องเที่ยวส่องความพร้อมรับ AEC (20/02/2557)
ไทยยืนอันดับ 18 ของโลกประเทศน่าลงทุน เร่งยกเครื่องติด 1 ใน 10 ภายใน 2 ปี (06/02/2557)
อะเมซิ่งอินโดนีเซีย (06/02/2557)
ฟิลิปปินส์ชูจุดแข็งภาษาฮับ Outsourcer แห่งอาเซียน (06/02/2557)
อ่านทั้งหมด