หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลคลองตาคตจัดโครงการจัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ (22/03/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรีขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (22/03/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ (19/03/2018)
อ่าน 76 ครั้ง
สำนักวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีขอเชิญร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายนนี้ (19/03/2018)
อ่าน 48 ครั้ง
แขวงทางหลวงราชบุรีเชิญประชุมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายทางเลี่ยงเมืองบ้านโป่ง (16/03/2018)
อ่าน 14 ครั้ง
เชิญชมการประกวดกล้วยไม้และแข่งขันผลผลิตทางการเกษตรในงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่งและงานกาชาด ประจำปี 2561 (16/03/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีย้ำ แรงงานต่างด้าวเร่งดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ (16/03/2018)
อ่าน 32 ครั้ง
ประมงจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมรับสถานการณ์ช่วงภัยแล้งด้านการประมง ปี ๒๕๖๑ (16/03/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ,วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 และวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (16/03/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๑ (16/03/2018)
อ่าน 5 ครั้ง
การคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9 (16/03/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต(คพข.) (16/03/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
สำนักงาน ก.พ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (13/03/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
ผลการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งภาคใต้(ตอนบน) หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 6-12 มีนาคม 2561 (13/03/2018)
อ่าน 7 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเตรียมต้อนรับคณะเยาวชนอาเซียนฯ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ Earth Safe อินทรีย์วิถีไทย อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (13/03/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ.2561 (12/03/2018)
อ่าน 8 ครั้ง
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์กิจกรรมยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก (12/03/2018)
อ่าน 8 ครั้ง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีรับสมัครประกวดวงดนตรีสากลเยาวชน ประจำปี 2561 (12/03/2018)
อ่าน 72 ครั้ง
การบูรณาการขับเคลื่อนสมุนไพร (09/03/2018)
อ่าน 18 ครั้ง
การพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง (09/03/2018)
อ่าน 17 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ถัดไป>>
 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี