หน้าหลัก >> AEC กับราชบุรี

AEC กับราชบุรี
ผ้าทอพื้นเมืองราชบุรีก้าวสู่อาเซียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีโพสต์ในเฟสบุ้คเรื่อง คนละไม้ คนละมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับประชาคมอาเซียน
AEC
ธุรกิจการบินสยายปีกรับประชาคมอาเซียน
อ่าน 410 ครั้ง
เจาะธุรกิจท่องเที่ยวส่องความพร้อมรับ AEC
อ่าน 351 ครั้ง
ไทยยืนอันดับ 18 ของโลกประเทศน่าลงทุน เร่งยกเครื่องติด 1 ใน 10 ภายใน 2 ปี
อ่าน 248 ครั้ง
อะเมซิ่งอินโดนีเซีย
อ่าน 481 ครั้ง
ฟิลิปปินส์ชูจุดแข็งภาษาฮับ Outsourcer แห่งอาเซียน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558
อ่าน 321 ครั้ง
“การเตรียมความพร้อมพลเมืองไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558”
อ่าน 303 ครั้ง
ไทยเตรียมเข้าสู่ AEC
อ่าน 374 ครั้ง
10.ประเทศไทย (Thailand)
อ่าน 253 ครั้ง
9.ประเทศเวียดนาม (Vietnam)
อ่าน 133 ครั้ง
8.ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)
อ่าน 262 ครั้ง
7.ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)
อ่าน 154 ครั้ง
6.ประเทศพม่า (Myanmar)
อ่าน 107 ครั้ง
5.ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
อ่าน 87 ครั้ง
4.ประเทศลาว (Laos)
อ่าน 166 ครั้ง
3.ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)
อ่าน 120 ครั้ง
2.ประเทศกัมพูชา (Cambodia)
อ่าน 129 ครั้ง

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี