หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดวัสดุเหลือใช้หมดความจำเป็น (เศษอาหารผู้ต้องขัง) ประจำปีงบประมาณ 2562 (16/08/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล.11ชั้น (16/08/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
กรมป่าไม้ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษาป่าปีที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (10/08/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี (07/08/2018)
อ่าน 7 ครั้ง
เทศบาลเมืองบ้านโป่งประมูลเช่าที่ขายของในตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง (07/08/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ทางเข้าอุทยานหินเขางู (31/07/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำ (31/07/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP Laserjet CE285A จำนวน 200 กล่อง และหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP Laserjet Q2612A จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23/07/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ โดยมิได้โอนทะเบียน (12/07/2018)
อ่าน 62 ครั้ง
การยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี (11/07/2018)
อ่าน 12 ครั้ง
การประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง ที่สถานีอนามัยบ้านผาปก (10/07/2018)
อ่าน 41 ครั้ง
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ (09/07/2018)
อ่าน 45 ครั้ง
ประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซมตลาดตอน 2 จังหวัดราชบุรี(โซนอาหาร) (06/07/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรีขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด และเสื่อมสภาพ (04/07/2018)
อ่าน 62 ครั้ง
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 50 รายการ (04/07/2018)
อ่าน 50 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการจำนวน 1 หลัง (26/06/2018)
อ่าน 67 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรีจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและความจำเป็นต้องใช้งานในขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (25/06/2018)
อ่าน 78 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างลอกร่องสวนและทำความสะอาดแปลงที่ราชพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (15/06/2018)
อ่าน 14 ครั้ง
ยกเลิกประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอนเป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น (05/06/2018)
อ่าน 19 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้าง ห้องสุขาชาย จำนวน 3 ห้อง ห้องสุขาหญิง จำนวน 3 ห้อง ห้องสุขาคนพิการ จำนวน 1 ห้อง และที่ปัสสาวะชาย จำวนวน 3 ที่ (30/05/2018)
อ่าน 13 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ถัดไป>>
 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี