หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสระเก็บน้ำหนองสามลูก บ้านกอง หมู่ที่ 2 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (17/10/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นแม่น้ำลำภาชี บ้านหนองต้นไทร หมู่ที่ 8 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (17/10/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านรางอาว หมู่ที่ 1 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (17/10/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยพุไทร บ้านตากแดด หมู่ที่ 2 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (17/10/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแม่ประจัน แห่งที่ 1 บ้านท่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (17/10/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยแม่ประจัน บ้านไทยประจัน หมู่ที่ 5 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (17/10/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยพุกรูด บ้านไทยประจัน หมู่ที่ 5 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (17/10/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเขาแดง บ้านเขาแดง หมู่ที่ 6 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (17/10/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำบึงบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2,3 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (12/10/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำคลองทับสะแกหลังวัดนาล้อม บ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (12/10/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองหว้าโทน หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (12/10/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำบ้านท่ากระทุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (12/10/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองน้ำดำ พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี (12/10/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/10/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำโป่งมะกอก บ้านโป่งแย้ หมู่ที่ 6 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (12/10/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสระเก็บน้ำสาธารณะ บ้านโคกหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (12/10/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสระหนองชัน บ้านหนองวัลย์เปรียง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (12/10/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสระเก็บน้ำหนองสองตอน บ้านดอนยอ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (12/10/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำลำห้วยเขาแหลมใต้ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (12/10/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสระเก็บน้ำบ้านหนองข้าวเหนียว หมู่ที่ 2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (12/10/2018)
อ่าน 0 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ถัดไป>>
 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี