หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การรับสมัครบุคคลเข้ามาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในร้านค้าสวัสดิการภายในศาลจังหวัดราชบุรี (20/02/2018)
อ่าน 5 ครั้ง
ประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ครั้งที่ 2 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (14/02/2018)
อ่าน 28 ครั้ง
การซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ Hp LaserJet CE๒๘๕A จำนวน ๒๐๐ กล่อง และหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP LaserJet Q๒๖๑๒A จำนวน ๑๐๐ กล่อง โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (14/02/2018)
อ่าน 7 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/02/2018)
อ่าน 10 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีประมูลขายทอดตลาดวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนอาคารปฏิบัติการช่างยนต์ คศล. ชั้นเดียวและอาคารโรงอาหาร (08/02/2018)
อ่าน 23 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าชำรุด (05/02/2018)
อ่าน 38 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่อุทยานเขางู (31/01/2018)
อ่าน 12 ครั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ประกวดราคาซื้อวันสดุวิทยาศาสตร์ (25/01/2018)
อ่าน 12 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีการประมูลขายทอดตลาดอาคารพักเรือนแถว 2 ชั้น (5 ห้อง) (25/01/2018)
อ่าน 39 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี สอบราคาซื้อเครื่องกันหนาว (ผ้าห่มนวม) (25/01/2018)
อ่าน 8 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/01/2018)
อ่าน 10 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/01/2018)
อ่าน 7 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/01/2018)
อ่าน 14 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19/01/2018)
อ่าน 7 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/01/2018)
อ่าน 13 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/01/2018)
อ่าน 10 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/01/2018)
อ่าน 18 ครั้ง
ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ (15/01/2018)
อ่าน 36 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/01/2018)
อ่าน 13 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างดำเนินการปลูกป่าทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/01/2018)
อ่าน 13 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ถัดไป>>
 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี