หน้าหลัก >> รับสมัครงาน

รับสมัครงาน
สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงราชบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (22/03/2018)
อ่าน 24 ครั้ง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรีรับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (22/03/2018)
อ่าน 34 ครั้ง
สำนักงาน กกต.จังหวัดราชบุรีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการ (16/03/2018)
อ่าน 277 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนพิการ) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (12/03/2018)
อ่าน 40 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (12/03/2018)
อ่าน 183 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (12/03/2018)
อ่าน 152 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี (09/03/2018)
อ่าน 77 ครั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (09/03/2018)
อ่าน 227 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่งวิชาการสหกรณ์ และตำแหน่งนิติกร (05/03/2018)
อ่าน 144 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) (15/02/2018)
อ่าน 156 ครั้ง
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (08/02/2018)
อ่าน 452 ครั้ง
โรงพยาบาลบางแพรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (05/02/2018)
อ่าน 233 ครั้ง
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (05/02/2018)
อ่าน 151 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจ้างเหมาบริการครูผู้สอนให้กับโรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) (01/02/2018)
อ่าน 219 ครั้ง
โรงพยาบาลบางแพ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (25/01/2018)
อ่าน 224 ครั้ง
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ (23/01/2018)
อ่าน 185 ครั้ง
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ (23/01/2018)
อ่าน 255 ครั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (10/01/2018)
อ่าน 251 ครั้ง
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) (09/01/2018)
อ่าน 167 ครั้ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการงานบริการวิชาการ (20/12/2017)
อ่าน 359 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>
 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี