หน้าหลัก >> รับสมัครงาน

รับสมัครงาน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 รับประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (20/06/2018)
อ่าน 422 ครั้ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับสมัครเพื่อจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด 1 อัตรา (18/06/2018)
อ่าน 39 ครั้ง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรีรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา (18/06/2018)
อ่าน 71 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (08/06/2018)
อ่าน 571 ครั้ง
โรงพยาบาลบางแพรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (08/06/2018)
อ่าน 98 ครั้ง
สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล (05/06/2018)
อ่าน 187 ครั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2561 (25/05/2018)
อ่าน 342 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (23/05/2018)
อ่าน 237 ครั้ง
เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน (21/05/2018)
อ่าน 198 ครั้ง
โรงพยาบาลบางแพ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (21/05/2018)
อ่าน 109 ครั้ง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาของโครงการ (21/05/2018)
อ่าน 143 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาสำหรับการสนับสนุนการบริการของศูนย์ ICT ระดับจังหวัด (17/05/2018)
อ่าน 164 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (11/05/2018)
อ่าน 373 ครั้ง
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวารับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (04/05/2018)
อ่าน 225 ครั้ง
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (02/05/2018)
อ่าน 830 ครั้ง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลปากท่อ (30/04/2018)
อ่าน 176 ครั้ง
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (23/04/2018)
อ่าน 194 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (23/04/2018)
อ่าน 308 ครั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่โครงการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (17/04/2018)
อ่าน 345 ครั้ง
สำนักงานอัยการภาค 7 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกรและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (17/04/2018)
อ่าน 313 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ถัดไป>>
 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี