หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ตลาดนํ้าดำเนินสะดวก – ตลาดนํ้าหลักห้า (23/03/2018)
รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ตลาดนํ้าดำเนินสะดวก – ตลาดนํ้าหลักห้า
อ่าน 87 ครั้ง
ราชบุรีประชุมขับเคลื่อนแก้ปัญหาตลาดน้ำดำเนินสะดวก (22/03/2018)
จังหวัดราชบุรีเรียกประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาและการพัฒนาตลาดน้ำดำเนินสะดวกให้เป็นระบบลดปัญหาการร้องเรียนของนักท่องเที่ยว
อ่าน 23 ครั้ง
ราชบุรี เตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน (21/03/2018)
จังหวัดราชบุรี เตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง
อ่าน 14 ครั้ง
คณะสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี (21/03/2018)
คณะสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยมีประเด็นติดตามประกอบด้วย โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 10 โครงการ เงินงบประมาณรวม 12,448,600 บาท
อ่าน 73 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเตรียมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟบนศาลากลางและอบรมให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้น (19/03/2018)
จังหวัดราชบุรีเตรียมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟบนศาลากลางและอบรมให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้น 28 มีนาคมนี้
อ่าน 52 ครั้ง
เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท ณ ศูนย์การเรียนรู้ Earth Safe อินทรีย์วิถีไทย อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (16/03/2018)
จังหวัดราชบุรี เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท ณ ศูนย์การเรียนรู้ Earth Safe อินทรีย์วิถีไทย อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่งและงานกาชาด ประจำปี 2561 (15/03/2018)
จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่งและงานกาชาด ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2561 ณ บริเวณโรงยิมเนเซียม และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอเมืองราชบุรี
อ่าน 191 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีสร้างเครือข่ายรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (14/03/2018)
จังหวัดราชบุรีสร้างเครือข่ายรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
อ่าน 106 ครั้ง
ราชบุรีเตรียมพร้อมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน (14/03/2018)
ราชบุรีเตรียมพร้อมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน
จังหวัดราชบุรีเน้นย้ำให้สถานประกอบการนำลูกจ้างต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จก่อนสิ้นเดือนมีนาคมนี้ หากพ้นกำหนดมีโทษปรับและจำคุก (13/03/2018)
จังหวัดราชบุรีเน้นย้ำให้สถานประกอบการนำลูกจ้างต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จก่อนสิ้นเดือนมีนาคมนี้ หากพ้นกำหนดมีโทษปรับและจำคุก
อ่าน 112 ครั้ง
รัฐบาลปลื้ม U.S.News จัดอันดับไทยที่ 8 “ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุน” ชี้ปี 61 เศรษฐกิจขาขึ้น ต่างชาติยอมรับ พร้อมจับมือชาติอาเซียนเดินไปข้างหน้า โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (12/03/2018)
รัฐบาลปลื้ม U.S.News จัดอันดับไทยที่ 8 “ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุน” ชี้ปี 61 เศรษฐกิจขาขึ้น ต่างชาติยอมรับ พร้อมจับมือชาติอาเซียนเดินไปข้างหน้า โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
จังหวัดราชบุรีมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือประชาชนที่โดนผลกระทบจากพายฤดูร้อน (10/03/2018)
จังหวัดราชบุรีมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือประชาชนที่โดนผลกระทบจากพายฤดูร้อน
อ่าน 57 ครั้ง
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี (09/03/2018)
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี
อ่าน 45 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดงานรวมพลังสตรีแสดงพลังขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง (08/03/2018)
จังหวัดราชบุรีจัดงานรวมพลังสตรีแสดงพลังขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง
อ่าน 31 ครั้ง
ราชบุรีส่งเสริมข้าราชการออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล (07/03/2018)
จังหวัดราชบุรีประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) (07/03/2018)
จังหวัดราชบุรีประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.)
อ่าน 66 ครั้ง
จังหวัดราชบุรี เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รอบที่ 1 เพื่อรับทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 35 (06/03/2018)
จังหวัดราชบุรี เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รอบที่ 1 เพื่อรับทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 35
จ.ราชบุรีเดินหน้าถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม (04/03/2018)
จ.ราชบุรีเดินหน้าถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
แม่ทัพภาคที่ 1 ติดตามการดำเนินงานหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดราชบุรี (02/03/2018)
แม่ทัพภาคที่ 1 ติดตามการดำเนินงานหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
อ่าน 18 ครั้ง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 (02/03/2018)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561
อ่าน 17 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ถัดไป>>
 
 
 
นายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี