logo... จังหวัดระยอง ขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมกิจกรรม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง โทร 038-694-105 ในวันและเวลาราชการ ...logo... ขอเชิญชวนพี่น้องชาวระยองเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Walk Rally ยุติความรุนแรงในครอบครัว ปี 2560 ด่วน! รับสมัครเพียง 200 ทีม สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 แข่งขันในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ฟรี!!! ตลอดงานพร้อมรับของที่ระลึก ...logo... ขอเชิญประชาชนชาวระยองร่วมตอบคำถาม 4 คำถามจากนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 อาคารศาลากลาง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมที่ สายด่วน 1567 หรือ 038-694-007 และ 038-694-607-8 ...

facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์ระยอง
ข่าวรอบเมืองระยอง
กลุ่ม บ.ปตท.จับมือส่วนราชการในจังหวัดระยอง ชวนชาวบ้านใน อ.นิคมพัฒนา ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในผืนป่า ภายใต้"โครงการร่วมฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อลดภาวะโลกร้อนตามคำสอนพ่อ"

วันที่ 13 ต.ค. 2554 )

กลุ่ม บ.ปตท.จับมือส่วนราชการในจังหวัดระยอง ชวนชาวบ้านใน อ.นิคมพัฒนา ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในผืนป่า ภายใต้"โครงการร่วมฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อลดภาวะโลกร้อนตามคำสอนพ่อ"

วันนี้(12 ต.ค.54) นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง และนายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าชธรรมชาติ บ.ปตท.จำกัด(มหาชน) ร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับชาวบ้านในพื้นที่ อ.นิคมพัฒนา ณ บริเวณพื้นที่เขาจอมแห ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ภายใต้"โครงการร่วมฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อลดภาวะโลกร้อนตามคำสอนพ่อ" ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่ม บ.ปตท.และส่วนราชการในจังหวัดระยองนายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าชธรรมชาติ บ.ปตท.จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าว มุ่งเน้นรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกป่า สร้างความสมดุลทางธรรมชาติและระบบนิเวศน์ช่วยลดโลกร้อน และมีจิตสำนึกหวงแหนผืนป่า และมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับผืนป่าของจังหวัดระยอง เพื่อเป็นที่พักพิงของสัตว์ป่าน้อยใหญ่ ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ บ.ปตท.ได้สนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2537 ถึงปัจจุบัน รวม 423 แปลงใน 48 จังหวัดทั่วประเทศ รวมพื้นที่ป่าทั้งสิ้น 1,043,230 ไร่ สำหรับจังหวัดระยองนั้น กลุ่ม ปตท.ได้ดำเนินการปลูกป่าฯ รวมทั้งสิ้นกว่า 8,400 ไร่...
 
วฐิต/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 169 คน จำนวนคนโหวต 0 คน