ข่าวประกวดราคา
สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง จัดจ้างปรับปรุงระบบประปาสำนักงานโดยการสอบราคา

วันที่ 15 ก.ย. 2553 )
ชวลิต ศรีสิงห์ ส.ปชส.ระยอง
 
สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง จัดจ้างปรับปรุงระบบประปาสำนักงานโดยการสอบราคา
 
ด้วยสำนักงานอัยการจังหวัดระยอง จะดำเนินการจ้างปรับปรุงระบบประปาสำนักงานของสำนักงานอัยการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 17 กันยายน 2553 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 17 กันยายน 2553 เวลา 13.00 น.
 
ผู้สนใจติดต่อขอดูรายละเอียดและเงื่อนไขประกอบและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2553 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 038-611048, 615589 ในวันและเวลาราชการ
 
 
ชวลิต  ศรีสิงห์   ส.ปชส.ระยอง
จำนวนคนอ่าน 82 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
รอบเมืองระยอง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดโขดหินจัดแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย ผลรางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม ได้แก่ ชุมชนวัดโขดหิน 2


จ.ระยอง เป็นเจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการและประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561


ประมง จ.ระยอง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงเฝ้าระวังผลกระทบจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอน

     
EEC FOCUS

จ.ระยอง เปิดศูนย์ปรมาณูภูมิภาคพร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร อำนวยความสะดวกให้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นำร่องเป็นแห่งแรก


ระยองประชุมอนุกรรมการติดตามด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของ EEC ครั้งที่ 3


ระยองเปิดเวทีรับฟังความเห็น ปชช. พัฒนาท่องเที่ยวรับ EEC

     
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3869-4101-2 โทรสาร 0-3869-4103