logo ... คลิ๊กที่นี่ เพื่อติดตามรายละเอียด สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ... logo... จังหวัดระยองขอเชิญชวนพสกนิกรชาวจังหวัดระยองร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ณ ที่ทำการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดระยอง ... logo... จังหวัดระยอง ขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมกิจกรรม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง โทร 038-694-105 ในวันและเวลาราชการ ...

facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์ระยอง
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
วิทยาลัยเทคนิคระยอง สอบราคาจ้างเหมาตัดเสื้อกีฬาสี

วันที่ 15 พ.ย. 2555 )
ชวลิต ศรีสิงห์ ส.ปชส.ระยอง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคระยอง มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาตัดเสื้อกีฬาสี ใช้เนื้อผ้าจูติเส้นคู่เนื้อไมโครคิตตอน
 
ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ วิทยาลัยเทคคนิคระยอง ระหว่างวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในวันทำการเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘-๖๑๐๑๕๒ ในวันและเวลาราชการ
 
การสอบราคาครั้งนี้จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา แล้วเท่านั้น
จำนวนคนอ่าน 73 คน จำนวนคนโหวต 0 คน