ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
วิทยาลัยเทคนิคระยอง สอบราคาจ้างเหมาตัดเสื้อกีฬาสี

วันที่ 15 พ.ย. 2555 )
ชวลิต ศรีสิงห์ ส.ปชส.ระยอง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคระยอง มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาตัดเสื้อกีฬาสี ใช้เนื้อผ้าจูติเส้นคู่เนื้อไมโครคิตตอน
 
ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ วิทยาลัยเทคคนิคระยอง ระหว่างวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในวันทำการเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘-๖๑๐๑๕๒ ในวันและเวลาราชการ
 
การสอบราคาครั้งนี้จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา แล้วเท่านั้น
จำนวนคนอ่าน 77 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3869-4101-2 โทรสาร 0-3869-4103