logo ... คลิ๊กที่นี่ เพื่อติดตามรายละเอียด สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ... logo... ...

facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์ระยอง
ข่าวรอบเมืองระยอง
โปลีเทคนิคระยอง จัดงานวันวิชาการโปลีสีสัน ประจำปี 2555

วันที่ 21 ธ.ค. 2555 )

โปลีเทคนิคระยอง จัดงานวันวิชาการโปลีสีสัน ประจำปี 2555 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรยนสายอาชีพ ได้มีความรู้ ความเข้าใจจากประสบการณ์ตรง และให้ตระหนัก และความสำคัญของการเรียนสายอาชีพ ตลอดจนเป็นการให้นักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ด้วย

วันนี้(21 ธ.ค.55) นายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กสรศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ"โปลีสีสัน ประจำปี 2555 ณ โรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง โดยภายในงานได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาชีพ การจัดนิทรรศการ การแข่งขันตอบปัญหา สาธิตโครงงานวิชาชีพ สาธิตสิ่งประดิษฐ์ การประกวดสิ่งประดิษฐ และการแนะแนวการศึกษา ทั้งนี้การจัดงานวันวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรยนสายอาชีพ ได้มีความรู้ ความเข้าใจจากประสบการณ์ตรง และให้ตระหนัก และความสำคัญของการเรียนสายอาชีพ ตลอดจนเป็นการให้นักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ด้วย
จำนวนคนอ่าน 138 คน จำนวนคนโหวต 0 คน