รอบเมืองระยอง
โปลีเทคนิคระยอง จัดงานวันวิชาการโปลีสีสัน ประจำปี 2555

วันที่ 21 ธ.ค. 2555 )

โปลีเทคนิคระยอง จัดงานวันวิชาการโปลีสีสัน ประจำปี 2555 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรยนสายอาชีพ ได้มีความรู้ ความเข้าใจจากประสบการณ์ตรง และให้ตระหนัก และความสำคัญของการเรียนสายอาชีพ ตลอดจนเป็นการให้นักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ด้วย

วันนี้(21 ธ.ค.55) นายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กสรศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ"โปลีสีสัน ประจำปี 2555 ณ โรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง โดยภายในงานได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาชีพ การจัดนิทรรศการ การแข่งขันตอบปัญหา สาธิตโครงงานวิชาชีพ สาธิตสิ่งประดิษฐ์ การประกวดสิ่งประดิษฐ และการแนะแนวการศึกษา ทั้งนี้การจัดงานวันวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรยนสายอาชีพ ได้มีความรู้ ความเข้าใจจากประสบการณ์ตรง และให้ตระหนัก และความสำคัญของการเรียนสายอาชีพ ตลอดจนเป็นการให้นักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ด้วย
จำนวนคนอ่าน 171 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
รอบเมืองระยอง

จ.ระยองประชุมคณะอนุกรรมการบริหากองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดระยอง


สสจ.ระยอง เปิด EOC วางแผนควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เร่งเคาะประตูบ้านสื่อสารการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เสี่ยงทุกหมู่บ้านอย่างครอบคลุม


จังหวัดระยองเชิญเที่ยวงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง และงานถนนผลไม้สไตล์ตะพง ประจำปี 61

     
EEC FOCUS

จ.ระยอง จัดอบรม Digital transformation สู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระยอง 4.0 หวังดันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ไทยแลนด์ 4.0


ภาคเอกชนระยอง เตรียมเสนอรัฐผลักดันขอสถานีรถไฟความเร็วสูงสถานีที่ 10 ในตัวเมืองระยอง


รองผู้ว่าฯระยองร่วมเสวนา EEC กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน

     
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3869-4101-2 โทรสาร 0-3869-4103