รอบเมืองระยอง
โปลีเทคนิคระยอง จัดงานวันวิชาการโปลีสีสัน ประจำปี 2555

วันที่ 21 ธ.ค. 2555 )

โปลีเทคนิคระยอง จัดงานวันวิชาการโปลีสีสัน ประจำปี 2555 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรยนสายอาชีพ ได้มีความรู้ ความเข้าใจจากประสบการณ์ตรง และให้ตระหนัก และความสำคัญของการเรียนสายอาชีพ ตลอดจนเป็นการให้นักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ด้วย

วันนี้(21 ธ.ค.55) นายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กสรศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ"โปลีสีสัน ประจำปี 2555 ณ โรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง โดยภายในงานได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาชีพ การจัดนิทรรศการ การแข่งขันตอบปัญหา สาธิตโครงงานวิชาชีพ สาธิตสิ่งประดิษฐ์ การประกวดสิ่งประดิษฐ และการแนะแนวการศึกษา ทั้งนี้การจัดงานวันวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรยนสายอาชีพ ได้มีความรู้ ความเข้าใจจากประสบการณ์ตรง และให้ตระหนัก และความสำคัญของการเรียนสายอาชีพ ตลอดจนเป็นการให้นักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ด้วย
จำนวนคนอ่าน 161 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
รอบเมืองระยอง

คลังจังหวัดระยอง เดินหน้าสร้างความเข้าใจแก่ ขรก.ถึงการเริ่มใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายตรง


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดโขดหินจัดแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย ผลรางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม ได้แก่ ชุมชนวัดโขดหิน 2


จ.ระยอง เป็นเจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการและประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

     
EEC FOCUS

จ.ระยอง เปิดศูนย์ปรมาณูภูมิภาคพร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร อำนวยความสะดวกให้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นำร่องเป็นแห่งแรก


ระยองประชุมอนุกรรมการติดตามด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของ EEC ครั้งที่ 3


ระยองเปิดเวทีรับฟังความเห็น ปชช. พัฒนาท่องเที่ยวรับ EEC

     
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3869-4101-2 โทรสาร 0-3869-4103