logo... จังหวัดระยอง ขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมกิจกรรม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง โทร 038-694-105 ในวันและเวลาราชการ ...logo... ขอเชิญชวนพี่น้องชาวระยองเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Walk Rally ยุติความรุนแรงในครอบครัว ปี 2560 ด่วน! รับสมัครเพียง 200 ทีม สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 แข่งขันในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ฟรี!!! ตลอดงานพร้อมรับของที่ระลึก ...logo... ขอเชิญประชาชนชาวระยองร่วมตอบคำถาม 4 คำถามจากนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 อาคารศาลากลาง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมที่ สายด่วน 1567 หรือ 038-694-007 และ 038-694-607-8 ...

facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์ระยอง
ข่าวรอบเมืองระยอง
โปลีเทคนิคระยอง จัดงานวันวิชาการโปลีสีสัน ประจำปี 2555

วันที่ 21 ธ.ค. 2555 )

โปลีเทคนิคระยอง จัดงานวันวิชาการโปลีสีสัน ประจำปี 2555 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรยนสายอาชีพ ได้มีความรู้ ความเข้าใจจากประสบการณ์ตรง และให้ตระหนัก และความสำคัญของการเรียนสายอาชีพ ตลอดจนเป็นการให้นักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ด้วย

วันนี้(21 ธ.ค.55) นายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กสรศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ"โปลีสีสัน ประจำปี 2555 ณ โรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง โดยภายในงานได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาชีพ การจัดนิทรรศการ การแข่งขันตอบปัญหา สาธิตโครงงานวิชาชีพ สาธิตสิ่งประดิษฐ์ การประกวดสิ่งประดิษฐ และการแนะแนวการศึกษา ทั้งนี้การจัดงานวันวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรยนสายอาชีพ ได้มีความรู้ ความเข้าใจจากประสบการณ์ตรง และให้ตระหนัก และความสำคัญของการเรียนสายอาชีพ ตลอดจนเป็นการให้นักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ด้วย
จำนวนคนอ่าน 138 คน จำนวนคนโหวต 0 คน