ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนนสายยางขาคีม ซอย ๑ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙

วันที่ 23 พ.ค. 2556 )
ส.ปชส.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างถนนสายยางขาคีม ซอย ๑ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙
 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน(กองคลัง) เลขที่ ๒๘/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด ได้ที่ www.takhan.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ ๘๙๕๑๔๑ ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 75 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3869-4101-2 โทรสาร 0-3869-4103