ข่าวรับสมัคร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

วันที่ 17 มิ.ย. 2556 )
ส.ปชส.ระยอง

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายชั่วโมง เพื่อปฏิบัติงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑ อัตรา
 
ให้ผู้มีคุณสมบัติที่ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง ชั้น ๔ ศาลาจังหวัดระยอง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกแต่อย่างใด หรือติดต่อ โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ ๖๙๔๑๔๑-๒ ต่อ ๑๗-๑๙ ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 152 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3869-4101-2 โทรสาร 0-3869-4103