logo จังหวัดระยอง ขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมกิจกรรม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง โทร 038-694-105 ในวันและเวลาราชการ ... logo ขอเชิญเที่ยวงาน “วันสุนทรภู่ กวีโลก” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 48 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ...

facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์ระยอง
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 40 คน
Number of Lastmonth 785 คน
Total 13,729 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ข่าวรับสมัคร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

วันที่ 17 มิ.ย. 2556 )
ส.ปชส.ระยอง

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายชั่วโมง เพื่อปฏิบัติงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑ อัตรา
 
ให้ผู้มีคุณสมบัติที่ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง ชั้น ๔ ศาลาจังหวัดระยอง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกแต่อย่างใด หรือติดต่อ โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ ๖๙๔๑๔๑-๒ ต่อ ๑๗-๑๙ ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 133 คน จำนวนคนโหวต 0 คน