logo... จังหวัดระยอง ขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมกิจกรรม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง โทร 038-694-105 ในวันและเวลาราชการ ...logo... ขอเชิญชวนพี่น้องชาวระยองเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Walk Rally ยุติความรุนแรงในครอบครัว ปี 2560 ด่วน! รับสมัครเพียง 200 ทีม สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 แข่งขันในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ฟรี!!! ตลอดงานพร้อมรับของที่ระลึก ...logo... ขอเชิญประชาชนชาวระยองร่วมตอบคำถาม 4 คำถามจากนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 อาคารศาลากลาง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมที่ สายด่วน 1567 หรือ 038-694-007 และ 038-694-607-8 ...

facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์ระยอง
ข่าวรับสมัคร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

วันที่ 17 มิ.ย. 2556 )
ส.ปชส.ระยอง

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายชั่วโมง เพื่อปฏิบัติงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑ อัตรา
 
ให้ผู้มีคุณสมบัติที่ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง ชั้น ๔ ศาลาจังหวัดระยอง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกแต่อย่างใด หรือติดต่อ โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘ ๖๙๔๑๔๑-๒ ต่อ ๑๗-๑๙ ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 142 คน จำนวนคนโหวต 0 คน