logo จังหวัดระยอง ขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมกิจกรรม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง โทร 038-694-105 ในวันและเวลาราชการ ... logo ขอเชิญเที่ยวงาน “วันสุนทรภู่ กวีโลก” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 48 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ...

Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 28 คน
Number of Lastmonth 670 คน
Total 13,614 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ข่าวรอบเมืองระยอง
คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ มีมติให้คงราคารับจำนำข้าวเปลือกและ ข้าวชนิดอื่นๆ จากเดิมตันละ 12,000 เป็นราคาตันละ 15,000 บาท เริ่มมิถุนายน 2556 -15 กันยายน 2556

วันที่ 11 ก.ค. 2556 )
ส.ปขสระยอง

คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ มีมติให้คงราคารับจำนำข้าวเปลือกและ ข้าวชนิดอื่นๆ จากเดิมตันละ 12,000 เป็นราคาตันละ 15,000 บาท เริ่มมิถุนายน 2556 -15 กันยายน 2556
นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ให้ปรับลดราคารับจำนำข้าวเปลือกเจ้า 100 % จากราคาตันละ 15,000 บาท เป็นราคาตันละ 12,000 บาท และข้าวเปลือกชนิดอื่นๆ ปรับลด 20 % จากราคาที่กำหนดเดิม โดยมีระยะเวลาเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 ,มิถุนายน 2556 -15 กันยายน 2556 ทั้งนี้ กรมการค้าได้จัดประชุมและมีมติเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ให้คงราคารับจำนำข้าวเปลือกเจ้า 100 % ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ในราคาตันละ 15,000 บาทและข้าวชนิดอื่นๆ กลับมาที่ราคมเดิม โดยจะรับจำนำไม่เกินปริมาณที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองเกษตรกรที่ออกโดยกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556 – 15 กันยายน 2556 ยกเว้นภาคใต้สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 และห้ามออกใบประทวนเกินกว่าผลผลิตที่ระบุในหนังสือรับรองที่เกษตรกรได้รับ และต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย
 
 จังหวัดระยองขอความร่วมมือสื่อมวลชนช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดระยองทราบโดยทั่วกัน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระยอง โทรศัพท์ 038-694048
ส.ปชส.ระยอง/ข่าว
11 ก.ค 56
จำนวนคนอ่าน 199 คน จำนวนคนโหวต 0 คน