ข่าวรับสมัคร
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๒(จังหวัดชลบุรี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

วันที่ 19 พ.ย. 2556 )
ส.ปชส.ระยอง

ด้วยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๒(จังหวัดชลบุรี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยองระยอง จำนวน ๑ อัตรา
 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ได้ดี และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
 
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ กรณีมีปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่ นางนุชนารถ รุกขรังสี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๗๘๑๔๕-๖ ต่อ ๑๑๘ ในวันและเวลาราชการ สถานที่รับสมัคร ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง(หลังเก่า) อาคาร ๒ ชั้น ๒ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร. ๐๓๘ ๖๑๐๓๖๗-๘
จำนวนคนอ่าน 82 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3869-4101-2 โทรสาร 0-3869-4103