logo... จังหวัดระยอง ขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมกิจกรรม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง โทร 038-694-105 ในวันและเวลาราชการ ...logo... ขอเชิญชวนพี่น้องชาวระยองเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Walk Rally ยุติความรุนแรงในครอบครัว ปี 2560 ด่วน! รับสมัครเพียง 200 ทีม สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 แข่งขันในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ฟรี!!! ตลอดงานพร้อมรับของที่ระลึก ...logo... ขอเชิญประชาชนชาวระยองร่วมตอบคำถาม 4 คำถามจากนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 อาคารศาลากลาง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมที่ สายด่วน 1567 หรือ 038-694-007 และ 038-694-607-8 ...

facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์ระยอง
ข่าวรอบเมืองระยอง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและกองทัพเรือจัดโครงการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนก่อนมีคำพิพากษา มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีสู่สังคม โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ

วันที่ 28 ม.ค. 2554 )
 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและกองทัพเรือจัดโครงการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนก่อนมีคำพิพากษา มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีสู่สังคม โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ
 
 (27 ม.ค.54)นายสมควร รักพินิจ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง เป็นประธานอบรมโครงการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนก่อนมีคำพิพากษา โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง คณะวิทยากร และเยาวชนจากศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยองเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนที่กระทำผิดก่อนมีคำพิพากษาตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 มีโอกาสได้รับการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู สู่การพัฒนาและเกิดแนวคิดในการเลือกดำเนินชีวิตใหม่ที่เหมาะสม อีกทั้งเพื่อให้โอกาสกับเด็กที่มีพฤติกรรม แห่งการกระทำผิด สามารถปรับเปลี่ยนตนเองให้ได้ และพัฒนาชีวิตตนเองได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ในการดูแลพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัวให้แก่ชุมชน ภาครัฐและเอกชน ในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนกลับตัวเป็นพลเมืองที่ดีสู่สังคมแบบยั่งยืน โดยไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกด้วย โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 27 มกราคมถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้.........
จำนวนคนอ่าน 109 คน จำนวนคนโหวต 0 คน