รอบเมืองระยอง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและกองทัพเรือจัดโครงการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนก่อนมีคำพิพากษา มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีสู่สังคม โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ

วันที่ 28 ม.ค. 2554 )
 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและกองทัพเรือจัดโครงการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนก่อนมีคำพิพากษา มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีสู่สังคม โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ
 
 (27 ม.ค.54)นายสมควร รักพินิจ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง เป็นประธานอบรมโครงการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนก่อนมีคำพิพากษา โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง คณะวิทยากร และเยาวชนจากศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยองเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนที่กระทำผิดก่อนมีคำพิพากษาตามมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 มีโอกาสได้รับการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู สู่การพัฒนาและเกิดแนวคิดในการเลือกดำเนินชีวิตใหม่ที่เหมาะสม อีกทั้งเพื่อให้โอกาสกับเด็กที่มีพฤติกรรม แห่งการกระทำผิด สามารถปรับเปลี่ยนตนเองให้ได้ และพัฒนาชีวิตตนเองได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ในการดูแลพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัวให้แก่ชุมชน ภาครัฐและเอกชน ในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนกลับตัวเป็นพลเมืองที่ดีสู่สังคมแบบยั่งยืน โดยไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกด้วย โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 27 มกราคมถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้.........
จำนวนคนอ่าน 153 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
รอบเมืองระยอง

คลังจังหวัดระยอง เดินหน้าสร้างความเข้าใจแก่ ขรก.ถึงการเริ่มใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายตรง


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดโขดหินจัดแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย ผลรางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม ได้แก่ ชุมชนวัดโขดหิน 2


จ.ระยอง เป็นเจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการและประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

     
EEC FOCUS

จ.ระยอง เปิดศูนย์ปรมาณูภูมิภาคพร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร อำนวยความสะดวกให้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นำร่องเป็นแห่งแรก


ระยองประชุมอนุกรรมการติดตามด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของ EEC ครั้งที่ 3


ระยองเปิดเวทีรับฟังความเห็น ปชช. พัฒนาท่องเที่ยวรับ EEC

     
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3869-4101-2 โทรสาร 0-3869-4103