logo... จังหวัดระยอง ขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมกิจกรรม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง โทร 038-694-105 ในวันและเวลาราชการ ...logo... ขอเชิญชวนพี่น้องชาวระยองเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Walk Rally ยุติความรุนแรงในครอบครัว ปี 2560 ด่วน! รับสมัครเพียง 200 ทีม สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 แข่งขันในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ฟรี!!! ตลอดงานพร้อมรับของที่ระลึก ...logo... ขอเชิญประชาชนชาวระยองร่วมตอบคำถาม 4 คำถามจากนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 อาคารศาลากลาง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมที่ สายด่วน 1567 หรือ 038-694-007 และ 038-694-607-8 ...

facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์ระยอง
ข่าวรอบเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรปกครองส่วนถิ่น(ศปส.อปท.

วันที่ 28 เม.ย. 2554 )
ส.ปชส.ระยอง

จังหวัดระยอง ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรปกครองส่วนถิ่น(ศปส.อปท.)
 
วันนี้ (28 เมษายน 2554) นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรปกครองส่วนถิ่น(ศปส.อปท.)จังหวัดระยอง ณ ห้องสร้อยเพชร 2 โรงแรมโกลเด้นท์ ซิตี้ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 
นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหายาเสพติดจังหวัดระยอง มีแนวโน้มระบาดรุนแรงมากขึ้น จังหวัดระยองได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังจนสามารถจับกุมผู้ค้าและผู้เสพได้จำนวนมาก เกินเป้าหมายที่สำนักงาน ป.ป.ส.กำหนด แต่ปัญหายาเสพติดยังคงระบาดอยู่ในจังหวัด ซึ่งปัญหายาเสพติดนั้นรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมืออย่างจริงจัง
 
ทั้งนี้บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด รัฐบาลได้ให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อปท. ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง
 
จังหวัดระยอง ได้จัดตั้งและมอบอำนาจหน้าที่ให้ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อปท.ได้ครบถ้วนทุกแห่งแล้ว พร้อมกันนี้ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดระยอง มีนโยบายให้ศูนย์ประสานงานป้องกันยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ผู้อำนวยการ เลขานุการ และคณะกรรมการของศูนย์ ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ และตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดของท้องถิ่น อย่างจริงจังโดยเปลี่ยนบทบาทจากผู้สนับสนุนมาเป็นเจ้าภาพในระดับพื้นที่ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
 
ชวลิต  ศรีสิงห์  ส.ปชส.ระยอง
จำนวนคนอ่าน 143 คน จำนวนคนโหวต 0 คน