ข่าวรับสมัคร
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จังหวัดระยอง

วันที่ 9 พ.ค. 2554 )
ส.ปชส.ระยอง

     คณะกรรมการพัฒนาส่วนตำบลจังหวัดระยอง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งต้ังเป็นพนักงานส่วนตำบล รวม 41 ตำแหน่ง 253 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง (มุขหลัง) ดูรายละเอียดได้ที่ ทีว่าการอำเภอ ทุกอำเภอในเขตจังหวัดระยอง หรือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด หรือ http://www.rayonglocal.go.th

จำนวนคนอ่าน 170 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
รอบเมืองระยอง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดโขดหินจัดแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย ผลรางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม ได้แก่ ชุมชนวัดโขดหิน 2


จ.ระยอง เป็นเจ้าภาพจัดประชุมทางวิชาการและประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561


ประมง จ.ระยอง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงเฝ้าระวังผลกระทบจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอน

     
EEC FOCUS

จ.ระยอง เปิดศูนย์ปรมาณูภูมิภาคพร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร อำนวยความสะดวกให้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นำร่องเป็นแห่งแรก


ระยองประชุมอนุกรรมการติดตามด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของ EEC ครั้งที่ 3


ระยองเปิดเวทีรับฟังความเห็น ปชช. พัฒนาท่องเที่ยวรับ EEC

     
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3869-4101-2 โทรสาร 0-3869-4103