ข่าวรับสมัคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

วันที่ 28 ก.ค. 2554 )
ส.ปชส.ระยอง

     ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับ 3 จำนวน  2 อัตรา สังกัด กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 - 19 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3861-7430 ต่อ 166 หรือทางเวบไซต์ www.rayong-pao.go.th
 
 
ส.ปชส.ระยอง/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 118 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3869-4101-2 โทรสาร 0-3869-4103