รอบเมืองระยอง
กระทรวงสาธารณสุข นำร่องโครงการป้องกันโรคไตเรื้อรังในประชากรที่จังหวัดระยอง

วันที่ 2 ก.ย. 2554 )

กระทรวงสาธารณสุข นำร่องโครงการป้องกันโรคไตเรื้อรังในประชากรที่จังหวัดระยอง

วันนี้(2 ก.ย.54) เวลา 10.00 น.นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ปรเมศร์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ศาสตราจารย์แพทย์หญิงธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ ผู้แทนจากสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือโครงการป้องกันโรคไตเรื้อรังในประเทศไทย นำร่องที่ จ.ระยอง

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยจะมีการสนับสนุนในด้านองค์ความรู้ และกระบวนการในเชิงวิชาการ ที่จะดำเนินการถ่ายทอดไปยังเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล และอาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดระยอง เพื่อให้มีศักยภาพในการร่วมคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเบื้องต้น และถ่ายทอดความรู้การป้องกัน โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยที่มีการตั้งเป้าให้จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดนำร่อง ในการป้องกันโรคไตในระดับพื้นที่ชุมชนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ ในอนาคต

สำหรับจังหวัดระยอง พบผู้ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง จำนวน 3,966 ราย และป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในระบบ จำนวน 844 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ไม่เป็นเบาหวาน ความดันอีก 398 ราย แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงโดยเฉพาะโรคไต.....
 
 
วฐิต/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 141 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3869-4101-2 โทรสาร 0-3869-4103