สรุปยอดจำนวนผู้เดินทางมาลงทะเบียนตลาดประชารัฐ 16 พฤศจิกายน 2560 (16/11/2560)
  รัฐบาล เร่ง รวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำภายในประเทศมาใช้บริหารจัดการโครงการฯ โดยเฉพาะโครงการ EEC (15/11/2560)
  ผู้ประกอบการในจังหวัดระยองเดินทางมาลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐอย่างต่อเนื่อง (14/11/2560)
  สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ จ.ระยอง แถลงจัดงาน Rayong home expo #1 มหกรรมบ้าน อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน วัสดุก่อสร้างครบวงจรและสินเชื่อเงินกู้จากธนาคาร (14/11/2560)
  จ.ระยอง ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2560 เพื่อติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายรัฐสู่ท้องถิ่น (13/11/2560)
  จ.ระยอง จัดงานเปิดบ้านเกษตรกรรุ่นใหม่ “Young Smart Farmer” โชว์นวัตกรรมและเทคโนโลยีของเกษตรกรรุ่นใหม่ (10/11/2560)
     
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์ระยอง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3869-4101-2 โทรสาร 0-3869-4103