ลาก่อนโลกยุคแอนะล็อก สู่โลกยุคดิจิตอลโดยสมบูรณ์ วันนี้ NBT ได้ยุติการแพร่ภาพออกอากาศในระบบแอนะล็อกทั่วประเทศและแพร่ภาพในระบบดิจิทัลเพียงระบบเดียว หากทีวีของท่านไม่สามารถรับชมในระบบดิจิทัลได้ สามารถนำกล่องดิจิทัลทีวีมาเสียบต่อเพื่อรับชม NBT 2HD ได้ในระบบดิจิทัล NBT 2HD สถานีข่าวสาร ความรู้ คู่รัฐ เพื่อประชาชน
 
 
    1     2     3  
 
 
  ชาวระยองทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา (12/08/2561)
  ปภ.และศูนย์ดำรงธรรม จ.ระยอง ร่วมรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ สปป.ลาว (08/08/2561)
  คลังจังหวัดระยอง จัดโครงการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐทุกแห่ง (08/08/2561)
  เริ่มแล้ว “งานมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาวทิวลิปบาน ที่ระยอง ครั้งที่ 7 (08/08/2561)
  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง เปิดโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่อยู่อาศัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (08/08/2561)
     
  จ.ระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อทบทวนเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดการเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (20/07/2561)
  จ.ระยอง ประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ EEC เพื่อเร่งสร้างการรับรู้ให้กับคนในพื้นที่ (19/07/2561)
  อบจ.ระยอง ร่วมรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เมืองการบินภาคตะวันออก (ท่าอากาศยานอู่ตะเภา) (11/07/2561)
  รองผู้ว่าฯ ระยอง ประชุมอนุกรรมการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อติดตามแผนพัฒนาเมือง EEC ของจังหวัดระยอง (03/07/2561)
  สมาชิกคลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์ภาคตะวันออก เข้าพบรองผู้ว่าฯ ระยอง เพื่อร่วมพูดคุยถึงการผลักดันการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าใน EEC (29/06/2561)
     
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป้นผู้ตรวจการเลือกตั้ง (07/08/2561)
มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 3 รุ่น (09/05/2561)
มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4 รุ่น (09/05/2561)
มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 3 รุ่น (09/05/2561)
รายงานพิเศษ : 85 ปี กรมประชาสัมพันธ์ 4.0 สื่อสร้างสรรค์ ก้าวทันยุคดิจิทัล (03/05/2561)
     
กกต.ระยองรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการ (02/07/2561)
ขนส่งจังหวัดระยอง เปิดรับผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยในเส้นทาง หมวด 4 จังหวัดระยอง สายที่ 6037 ระยอง – บ้านหนองคล้า (09/04/2561)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ประกาศรับสมัครบุคคลปฏิบัติงาน (03/04/2561)
สำนักงาน ก.พ.ร่วมกับ สวทช.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษ (03/04/2561)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (23/03/2561)
     
สนง.อุตสาหกรรม จ.ระยอง ต้องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 169 รายการ (07/08/2561)
ธนาคารแห่งประเทศไทยประสงค์จ้างปรับปรุงท้อน้ำประปาภายในอาคารศูนย์จัดการธนบัตร ระยอง (21/05/2561)
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง ประกาศขายทอดตลาดของลูกหนี้ตามคำพิพากษาของศาล (30/04/2561)
อบต.แม่น้ำคู้ ประสงค์ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง 5 โครงการ (26/04/2561)
ทต.บ้านเพ ประกาศประมูลให้เช่าห้องน้ำ (สุขา) บริเวณศูนย์สาธิตหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (18/04/2561)
     

 

 
 
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์ระยอง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 8 คน
Number of Yesterday 26 คน
Number of Lastmonth 196 คน
Total 21,060 คน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3869-4101-2 โทรสาร 0-3869-4103