ติดตามข่าวสารอีกช่องทางได้ที่ thainews.prd.go.th และ Facebook PRRAYONG
 
 
    1     2     3  
 
 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและภาคเอกชนร่วมมอบบ้านให้กับชาวบ้านในชุมชนชากลูกหญ้า (18/10/2561)
  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองเปิดอบรมโครงการจัดเก็บและพัฒนาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์บริการท่องเที่ยว ระยอง 4.0 (18/10/2561)
  ระยองเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าระยอง (17/10/2561)
  อบจ.ระยอง นำภาคราชการและเอกชนพบผู้ว่าราชการจังหวัดระยองร่วมหาแนวทางในการกำจัดขยะพลาสติกในจังหวัดระยองแบบประชารัฐ (17/10/2561)
  อบจ.ระยอง ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ตามโครงการศึกษาวิจัยกลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ (17/10/2561)
     
  ผู้ว่าฯ ระยองติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) (17/10/2561)
  ผลักดันการผลิตและพัฒนาทักษะคน "อาชีวศึกษา" รองรับตลาดแรงงาน EEC (16/10/2561)
  "ไทย-ญี่ปุ่น ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงระยะยาว" (11/10/2561)
  จ.ระยอง เดินหน้าหารือโครงการขึ้นทะเบียนครูพิเศษ อาชีวศึกษารับอุตสาหกรรม 4.0 และ 10 อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC (08/10/2561)
  โยธาธิการและผังเมือง จ.ระยอง จัดประชุมย่อยคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมือง และการลงทุน EEC จ.ระยอง (05/10/2561)
     
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป้นผู้ตรวจการเลือกตั้ง (07/08/2561)
มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 3 รุ่น (09/05/2561)
มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4 รุ่น (09/05/2561)
มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 3 รุ่น (09/05/2561)
รายงานพิเศษ : 85 ปี กรมประชาสัมพันธ์ 4.0 สื่อสร้างสรรค์ ก้าวทันยุคดิจิทัล (03/05/2561)
     
กกต.ระยองรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการ (02/07/2561)
ขนส่งจังหวัดระยอง เปิดรับผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยในเส้นทาง หมวด 4 จังหวัดระยอง สายที่ 6037 ระยอง – บ้านหนองคล้า (09/04/2561)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ประกาศรับสมัครบุคคลปฏิบัติงาน (03/04/2561)
สำนักงาน ก.พ.ร่วมกับ สวทช.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษ (03/04/2561)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (23/03/2561)
     
อบต.ตาขัน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายใต้วัด-อบต.ตาขัน (03/10/2561)
สนง.อุตสาหกรรม จ.ระยอง ต้องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 169 รายการ (07/08/2561)
ธนาคารแห่งประเทศไทยประสงค์จ้างปรับปรุงท้อน้ำประปาภายในอาคารศูนย์จัดการธนบัตร ระยอง (21/05/2561)
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง ประกาศขายทอดตลาดของลูกหนี้ตามคำพิพากษาของศาล (30/04/2561)
อบต.แม่น้ำคู้ ประสงค์ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง 5 โครงการ (26/04/2561)
     

 

 
 
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์ระยอง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 3 คน
Number of Yesterday 25 คน
Number of Lastmonth 313 คน
Total 21,991 คน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3869-4101-2 โทรสาร 0-3869-4103