จ.ระยอง ร่วมกับวัดป่าประดู่(พระอารามหลวง) จัดประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจำปี 2561 (16/02/2561)
  ผู้อยู่อาศัยโวยโครงการบ้านจัดสรร “ร็อคการ์เด้นบีช รีสอร์ท” น้ำประปาไม่ได้มาตรฐาน จี้ตรวจสอบการขออนุญาตใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาทำระบบน้ำประปา (16/02/2561)
  รพ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง ชวน ร่วมกิจกรรม Run for Health วิ่งกับหมอ ครั้งที่ 1 เดิน-วิ่งการกุศลเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (16/02/2561)
  เทศบาลนครระยอง เตรียมเปิดตัว Line @ เรารักนครระยอง เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งเรื่องความเดือดร้อนและข้อเสนอ ได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้น (16/02/2561)
  จังหวัดระยอง กำหนดประชุม Kickoff การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามวาระจังหวัด และ ดีเดย์ จับ ปรับ จริง ตามมาตรการกฎหมายจราจร เริ่ม 1 มีนาคมนี้เป็นต้นไป (16/02/2561)
     
  รองผู้ว่าฯ ระยอง เปิดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ ภายใต้โครงการศึกษาและจัดทำมาตรการสำคัญภาครัฐเพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับ EEC (27/01/2561)
  คณะกรรมการนโยบายโครงการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) เปิดเวทีเสวนาสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC แก่สื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดระยอง (26/01/2561)
  จ.ระยอง พิจารณาแผนพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง (EEC) ครั้งที่ 2 (25/01/2561 13:08:02)
  จ.ระยอง จัดประชุมหารือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานอย่างเป็นระบบ รองรับการพัฒนาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (21/01/2561)
  จ. ระยอง จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (18/01/2561)
     
ม.มหิดล เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 (09/02/2561)
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง กำหนดแผนลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจ จัดเก็บข้อมูลสถิติโครงการต่าง ๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (09/02/2561)
สำนักงานประมงจังหวัดระยองเตือนชาวประมงห้ามทำการประมงบริเวณค่ายมหาสุรสิงหนาท จังหวัดระยอง (02/02/2561)
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง จัดการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 (02/02/2561)
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคส่งมติการประชุมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชน (02/02/2561)
     

 

 
 
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์ระยอง
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0-3869-4101-2 โทรสาร 0-3869-4103