เข้าสู่ระบบ
ข่าวเด่นร้อยเอ็ดวันนี้/Roiet News
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดเวทีประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อความก้าวหน้าของสตรี

วันที่ 12 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 150 คน)

               เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 มกราคม 2561 นายเลิศบุศย์  กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ที่ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด

              นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ประเทศไทยได้ลงนามรับรองปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง เพื่อความก้าวหน้าของสตรี จากผลการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรีครั้งที่ 4 ณ ประเทศสหรัฐประชาชนจีน  เมื่อปี 2538 ต่อมาได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้กำหนดให้มีการประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด และระดับชาติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มองค์กรสตรีและทุกภาคส่วนในการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริมประสานในการส่งเสริมสตรีกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม และพัฒนาสถานภาพสตรี (กสส.) ได้ดำเนินการจัดประชุมอนุกรรมการระดับจังหวัด และมติที่ประชุมได้คัดเลือกประเด็นความรุนแรง การค้าประเวณีในจังหวัดร้อยเอ็ด และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เพื่อทบทวนปัญหาและความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสตรี และการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายของประเทศไทยในระดับจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดำเนินงานด้านสตรี เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายมาตรการ และกลไกในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายต่อไป เพื่อประมวลสถานการณ์ข้อเสนอของสมัชชาสตรีระดับจังหวัดสู่เวทีสมัชชาสตรีระดับต่อสหประชาชาติ

         การประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้นำสตรี ผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ อาสาสมัครต่างๆ  ระยะเวลาการประชุม 1 วัน รูปแบบการประชุม ประกอบด้วย การอภิปรายสถานการณ์ความรุนแรงต่อสตรี การค้าประเวณี และความเท่าเทียมระหว่างเพศ เป็นต้นและคัดเลือกสตรีเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีแห่งชาติที่กรุงเทพมหานครต่อไป

//////

คมกฤช  พวงศรรเคน  ข่าว/ภาพ

อำนวย  ระดาบุตร  บก.ข่าว

ส.ปชส.ร้อยเอ็ด

จำนวนคนอ่าน 151 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« ธันวาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 2 คน
Number of Lastmonth 10 คน
Total 1,493 คน
ลงนามสมุดเยี่ยม
รายการสมุดเยี่ยมชม
หัวข้อ : 0
ข้อความ : อยากทราบเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะ ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้ไหมค่ะ
ชื่อผู้ลงนาม : บี
หน่วยงาน/สังกัด : ผู้สนใจทั่วไป
email :
วันที่ลงนาม :   26/09/2561

ข้อความ : ขอเรียนถามครับ ช่วงนี้ทางศูนย์มีหลักสูตรอบรมไหมครับ
ชื่อผู้ลงนาม : นายบุญทัน เรืองมนตรี
หน่วยงาน/สังกัด :
email : kruit06@gmail.com
วันที่ลงนาม :   28/06/2561

ข้อความ : เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง Thaifingerprint เป็นผู้นำเข้าหมึกพิมพ์ลายนิ้วมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิสูจน์อัตลักษณ์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับงานพิสูจน์หลักฐาน เช่น - ลูกกลิ้ง กลิ้งหมึก - หมึกพิมพ์แบบน้ำ - หมึกพิมพ์แบบตลับ - ผงหมึก - แท่นพิมพ์ลายนิ้วมือ - แผ่นคลึงหมึก ฯลฯ ซึ่งท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ www.thaifingerprint.weebly.com หรือหากต้องการรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 099-882-0689 ด้วยความนับถือ Thai Fingerprint 099 882 0689 www.thaifingerprint.weebly.com
ชื่อผู้ลงนาม : tHAIFINGERPRINT
หน่วยงาน/สังกัด : เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ
email : thaifingerprint@gmail.com
วันที่ลงนาม :   25/02/2559

  หน้าที่ :[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>