เข้าสู่ระบบ
ข่าวเด่นร้อยเอ็ดวันนี้/Roiet News
พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการเหลียวหลังแลหน้า พัฒนาองค์กรสตรี สู่วิถีก้าวไกลไทยแลนด์ 4.0 เนื่องในวันสตรีไทย และมหกรรมความสำเร็จกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561

วันที่ 9 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 45 คน)

พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการเหลียวหลังแลหน้า พัฒนาองค์กรสตรี สู่วิถีก้าวไกลไทยแลนด์ 4.0 เนื่องในวันสตรีไทย และมหกรรมความสำเร็จกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561
                  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เปิดโครงการ "เหลียวหลังแลหน้า พัฒนาองค์กรสตรี สู่วิถีก้าวไกลไทยแลนด์ 4.0 (เนื่องในวันสตรีไทย) และมหกรรมความสำเร็จกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561” ที่ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับกลุ่มสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
               นางสมปอง ว่องสัธนพงษ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับและส่งเสริมสร้างศักยภาพสตรีในทุกมิติ ลดปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว ลดความเหลื่อมล้ำ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีให้เป็นพลังทางสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2561 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สตรี และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานของกองทุนบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด
                 กิจกรรมประกอบด้วยการจัดแสดงผลผลิตสาธิตอาชีพและจำหน่ายผลผลิตของกลุ่มสมาชิกที่ประสบผลสำเร็จของแต่ละอำเภอ การประกวดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้เครือข่ายอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด การบรรยายพิเศษเสริมความรู้ในหัวข้อภาวะผู้นำการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นผู้นำสตรียุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับการตลาดออนไลน์ และพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 310 คน 
//////
คมกฤช พวง ศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด
จำนวนคนอ่าน 45 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« มีนาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 2 คน
Number of Lastmonth 24 คน
Total 1,581 คน
ลงนามสมุดเยี่ยม
รายการสมุดเยี่ยมชม
หัวข้อ : 0
ข้อความ : ขั้นต่ำอนที่สามของการนำส่งคืนภาษีระยะเวลากี่วันครับ
ชื่อผู้ลงนาม : สันติ โยมา
หน่วยงาน/สังกัด : ผู้สนใจทั่วไป
email : r5ascar@gmail.com
วันที่ลงนาม :   05/03/2562

ข้อความ : อยากทราบเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะ ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้ไหมค่ะ
ชื่อผู้ลงนาม : บี
หน่วยงาน/สังกัด : ผู้สนใจทั่วไป
email :
วันที่ลงนาม :   26/09/2561

ข้อความ : ขอเรียนถามครับ ช่วงนี้ทางศูนย์มีหลักสูตรอบรมไหมครับ
ชื่อผู้ลงนาม : นายบุญทัน เรืองมนตรี
หน่วยงาน/สังกัด :
email : kruit06@gmail.com
วันที่ลงนาม :   28/06/2561

  หน้าที่ :[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>