เข้าสู่ระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2

วันที่ 10 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 106 คน)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2

 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแผนพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัด "ราชธานีเจริญศรีโสธร” (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2) ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และยโสธร ในการประชุม ครม. นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 ใน 5 ด้านหลัก คือ

 

          1. ด้านการพัฒนาระบบ   โลจิสติกส์ เช่น การก่อสร้างถนนเชื่อมท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ศึกษาการพัฒนาสนามบินเลิงนกทาเป็นสนามบินพาณิชย์ตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาความเหมาะสมและความจำเป็นเร่งด่วนตามขั้นตอน

          2. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและสอดคล้องกับแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล

          3. ด้านการยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ขยายผลสร้างการรับรู้รูปแบบการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ของไร่ภูตะวัน จังหวัดอำนาจเจริญ ที่สามารถผลิตและหาช่องทางการจำหน่ายผลิตผล และแปรรูปสินค้าเกษตรให้เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน ภาคเอกชน  สถาบันการศึกษาในพื้นที่  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาโครงการสร้างพื้นที่สำหรับพัฒนาเกษตรกร และบ่มเพาะผู้ประกอบการ Startups และ SMEs  อย่างครบวงจร

          4. ด้านคุณภาพชีวิต เช่น การขยายโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์โดยเบื้องต้นให้พิจารณาใช้พื้นที่มณฑลทหารบก การยกระดับศูนย์การแพทย์แผนไทยพนาให้เป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจร และการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ให้สามารถรักษาโรคเฉพาะทางมากขึ้น  โดยให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาการใช้ประโยชน์สถานพยาบาลที่มีอยู่ในพื้นที่ให้คุ้มค่า และการให้บริการที่มีคุณภาพ ก่อนให้การสนับสนุนตามขั้นตอน

          5. ด้านการท่องเที่ยว ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณาจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ ที่มีเรื่องเล่า เพื่อสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ พัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักหรือเมืองรองตามความเหมาะสม

/////

เบญจมาศ จอมคำสิงห์ ข่าว

อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว

ส.ปชส.ร้อยเอ็ด

 

จำนวนคนอ่าน 106 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« มีนาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 2 คน
Number of Lastmonth 24 คน
Total 1,581 คน
ลงนามสมุดเยี่ยม
รายการสมุดเยี่ยมชม
หัวข้อ : 0
ข้อความ : ขั้นต่ำอนที่สามของการนำส่งคืนภาษีระยะเวลากี่วันครับ
ชื่อผู้ลงนาม : สันติ โยมา
หน่วยงาน/สังกัด : ผู้สนใจทั่วไป
email : r5ascar@gmail.com
วันที่ลงนาม :   05/03/2562

ข้อความ : อยากทราบเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะ ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้ไหมค่ะ
ชื่อผู้ลงนาม : บี
หน่วยงาน/สังกัด : ผู้สนใจทั่วไป
email :
วันที่ลงนาม :   26/09/2561

ข้อความ : ขอเรียนถามครับ ช่วงนี้ทางศูนย์มีหลักสูตรอบรมไหมครับ
ชื่อผู้ลงนาม : นายบุญทัน เรืองมนตรี
หน่วยงาน/สังกัด :
email : kruit06@gmail.com
วันที่ลงนาม :   28/06/2561

  หน้าที่ :[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>