เข้าสู่ระบบ
ข่าวเด่นร้อยเอ็ดวันนี้/Roiet News
จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเกียรติให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชาและผู้นำจิตอาสาประชารัฐเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 10 ปี 2561

วันที่ 14 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 44 คน)

จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเกียรติให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชาและผู้นำจิตอาสาประชารัฐเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 10 ปี 2561

                       เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 14 กันยายน 2561 ที่สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27 นาย ชยันต์ ศิริมาศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ประธานปิดการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์ของพระราชา และผู้นำจิตอาสาประชารัฐเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย พร้อมมอบเกี่ยรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยการบูรณาการ ร่วมกับ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันปกเกล้ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

                 ทั้งนี้ ในการฝึกอบรมความรู้ ว่าด้วย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทาน ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤต และให้สามารถดำรงชีพ อยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลก และทรงมีพระปรีชาสามารถ ในหลากหลายด้าน ทรงเป็นแบบอย่างของกษัตริย์ผู้ปกครองประชาชนด้วยทศพิธราชธรรม ทรงมีพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้เหล่าข้าราชบริพารและพสกนิกรที่เข้ามาเฝ้า ทรงแนะนำแนวทางอันเป็นประโยชน์กับอาณาประชาราษฎร์เหนือที่จะกล่าวภาวนาได้ทั้งหมด โดยการฝึกอบรม ครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 10 รุ่นสุดท้าย ประจำปีงบประมาณ 2561

                  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากอำเภออาจสามารถ และอำเภอหนองพอก รวมทั้งสิ้น 280 คน การฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชา รวมทั้งการปลูกฝังอุดมการณ์ด้านความรักชาติรักแผ่นดิน การเสียสละเพื่อส่วนรวม และเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาให้กับประชาชน ให้เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการนำพาประเทศไปสู่ความสามัคคีปรองดอง บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

///////////

คมกฤช พวงศรีเคน

อำนวย  ระดาบุตร บก.ข่าว

ส.ปชส.ร้อยเอ็ด

จำนวนคนอ่าน 44 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« มกราคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 3 คน
Number of Lastmonth 16 คน
Total 1,518 คน
ลงนามสมุดเยี่ยม
รายการสมุดเยี่ยมชม
หัวข้อ : 0
ข้อความ : อยากทราบเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะ ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้ไหมค่ะ
ชื่อผู้ลงนาม : บี
หน่วยงาน/สังกัด : ผู้สนใจทั่วไป
email :
วันที่ลงนาม :   26/09/2561

ข้อความ : ขอเรียนถามครับ ช่วงนี้ทางศูนย์มีหลักสูตรอบรมไหมครับ
ชื่อผู้ลงนาม : นายบุญทัน เรืองมนตรี
หน่วยงาน/สังกัด :
email : kruit06@gmail.com
วันที่ลงนาม :   28/06/2561

ข้อความ : เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง Thaifingerprint เป็นผู้นำเข้าหมึกพิมพ์ลายนิ้วมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิสูจน์อัตลักษณ์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับงานพิสูจน์หลักฐาน เช่น - ลูกกลิ้ง กลิ้งหมึก - หมึกพิมพ์แบบน้ำ - หมึกพิมพ์แบบตลับ - ผงหมึก - แท่นพิมพ์ลายนิ้วมือ - แผ่นคลึงหมึก ฯลฯ ซึ่งท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ www.thaifingerprint.weebly.com หรือหากต้องการรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 099-882-0689 ด้วยความนับถือ Thai Fingerprint 099 882 0689 www.thaifingerprint.weebly.com
ชื่อผู้ลงนาม : tHAIFINGERPRINT
หน่วยงาน/สังกัด : เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ
email : thaifingerprint@gmail.com
วันที่ลงนาม :   25/02/2559

  หน้าที่ :[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>