เข้าสู่ระบบ
ข่าวเด่นร้อยเอ็ดวันนี้/Roiet News
จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดเวทีพลเมืองการนำเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน

วันที่ 14 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดเวทีพลเมืองการนำเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน
              ... เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 14 กันยายน 2561 นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเวทีพลเมืองการนำเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน ที่ห้องประดับฟ้าโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
            ... นางสาว จิราวรรณ  สิทธิศักดิ์  ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สถาบันพระปกเกล้าได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัดร้อยเอ็ด ในการดำเนินโครงการปฏิบัติการส่งเสริมความเป็นพลเมืองเพื่อพัฒนาร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมความเป็นพลเมือง ภายใต้วิสัยทัศน์ พลเมืองร้อยเอ็ดการศึกษาดี มีอาชีพพอเพียง การเมืองโปร่งใส มีวินัยใฝ่คุณธรรม  นำสู่ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงภาคีหน่วยงาน และยุทธศาสตร์ 5 ด้านคือ การศึกษาเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง การสร้างอาชีพมั่นคง การเมืองโปร่งใส การเสริมสร้างวินัยคุณธรรม และการสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อให้ร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดต้นแบบของความเป็นพลเมืองผู้มีความตระหนักรู้ และมีความกระตือรือร้นในการเป็นพละกำลังสำคัญที่จะร่วมกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดร้อยเอ็ดสืบไป  จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ โดยเฉพาะใน 10 อำเภอนำร่อง ได้แก่อำเภอเมือง อำเภอโพนทอง  อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอธวัชบุรี อำเภอหนองพอก อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอพนมไพร อำเภอเสลภูมิ อำเภอจังหาร และอำเภอปทุมรัตต์ กระทั่งเกิดผลงานเชิงประจักษ์ในระดับตำบล  การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและมีการขยายผลการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างเพิ่มขึ้น จึงได้มีการก่อตั้ง สภาพลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อเป็นพื้นที่การดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกัน 
            ...นางสาว จิราวรรณ  สิทธิศักดิ์  ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับคณะกรรมการสภาพลเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดเวทีพลเมือง การนำเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตลอดจนนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย  พัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 7 ประเด็น คือประเด็นปัญหาขยะ ประเด็นปัญหาป่าไม้ลดลง ประเด็นปัญหายาเสพติด ประเด็นปัญหาอุบัติเหตุจราจร ประเด็นปัญหาการทะเลาะวิวาท ประเด็นปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตร และประเด็นปัญหาประชาธิปไตยในชุมชน อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองให้มีความเข้มแข็งและพร้อมจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป
//////////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด
จำนวนคนอ่าน 65 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« มกราคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 3 คน
Number of Lastmonth 16 คน
Total 1,518 คน
ลงนามสมุดเยี่ยม
รายการสมุดเยี่ยมชม
หัวข้อ : 0
ข้อความ : อยากทราบเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะ ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้ไหมค่ะ
ชื่อผู้ลงนาม : บี
หน่วยงาน/สังกัด : ผู้สนใจทั่วไป
email :
วันที่ลงนาม :   26/09/2561

ข้อความ : ขอเรียนถามครับ ช่วงนี้ทางศูนย์มีหลักสูตรอบรมไหมครับ
ชื่อผู้ลงนาม : นายบุญทัน เรืองมนตรี
หน่วยงาน/สังกัด :
email : kruit06@gmail.com
วันที่ลงนาม :   28/06/2561

ข้อความ : เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง Thaifingerprint เป็นผู้นำเข้าหมึกพิมพ์ลายนิ้วมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิสูจน์อัตลักษณ์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับงานพิสูจน์หลักฐาน เช่น - ลูกกลิ้ง กลิ้งหมึก - หมึกพิมพ์แบบน้ำ - หมึกพิมพ์แบบตลับ - ผงหมึก - แท่นพิมพ์ลายนิ้วมือ - แผ่นคลึงหมึก ฯลฯ ซึ่งท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ www.thaifingerprint.weebly.com หรือหากต้องการรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 099-882-0689 ด้วยความนับถือ Thai Fingerprint 099 882 0689 www.thaifingerprint.weebly.com
ชื่อผู้ลงนาม : tHAIFINGERPRINT
หน่วยงาน/สังกัด : เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ
email : thaifingerprint@gmail.com
วันที่ลงนาม :   25/02/2559

  หน้าที่ :[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>