เข้าสู่ระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดตั้งตลาดเกษตรกรของกลุ่มจังหวัด

วันที่ 10 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 34 คน)

การจัดตั้งตลาดเกษตรกรของกลุ่มจังหวัด

                 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรได้ดำเนินโครงการตลาดสินค้าเกษตรโดย 1. จัดตลาดสินค้าเกษตรระดับพื้นที่ ได้แก่ โครงการภายใต้ชื่อตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. เพื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรกรสมาชิกเกษตร ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง มีเกษตรเข้าร่วม 2,049 ราย มูลค่าจำหน่ายรวม 49,313,466 บาท ศูนย์บริการด้านการตลาดกล้วยไม้ภายใน อ.ต.ก. เพื่อรองรับเกษตรกร เพื่อจำหน่ายสินค้า ทุกเดือนเดือนละ 10 วัน จัดแสดงกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ นิทรรศการนวัตกรรมต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษา ดูงาน ประชุมสัมมนาร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานอื่นๆ มีเกษตรเข้าร่วม 166 ราย มูลค่าจำหน่าย 8,407,608 บาท ด้านยุทธศาสตร์ผลไม้ ได้แก่ ขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ผู้ปลูกผลไม้เศรษฐกิจคุณภาพ จัดอบรมผู้ปลูก/ผู้ผลิตผลไม้ ศึกษาและออกบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดและแปรรูป จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลไม้ ลิ้นจี่ ลำไย ผลไม้ภาคใต้ลองกองจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผลไม้ไทยในต่างประเทศ จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้าเพื่อเปิดตลาดส่งออกในประเทศจีน มีเกษตรเข้าร่วม 128 ราย มูลค่าจำหน่ายรวม 6,563,933 บาท 2. พัฒนาปรับปรุง Portal Website ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจิทัล 3. จัดตั้งร้านค้าสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อเกษตรกรรม (Mini อ.ก.ต.) จำนวน 20 แห่ง (ดำเนินการ 3 แห่ง กทม. ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง อีก 7 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้ง ได้แก่ สงขลา ขอนแก่น พิษณุโลก อุดรธานี เชียงใหม่ ศรีสะเกษ และนครราชสีมา ส่วนอีก 10 แห่ง อยู่ในขั้นตอนการเจรจาการขอใช้พื้นที่กับ ปตท. และศาลากลางจังหวัดต่างๆ) 4. โครงการตลาดน้ำ อ.ก.ต. ให้ อ.ก.ต. 5. โครงการตลาดเกษตรอินทรีย์  6. โครงการโรงแช่แข็งและห้องเย็น

                 ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ คือ เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกร สร้างโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาดและส่งเสริมเครือข่ายตลาดเกษตรกรไปสู่ความเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผล (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรุณี โทร.087-7014995

 

/////

เบญจมาศ จอมคำสิงห์ ข่าว

อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว

ส.ปชส.ร้อยเอ็ด

 

จำนวนคนอ่าน 34 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« กุมภาพันธ์ 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 1 คน
Number of Lastmonth 18 คน
Total 1,548 คน
ลงนามสมุดเยี่ยม
รายการสมุดเยี่ยมชม
หัวข้อ : 0
ข้อความ : อยากทราบเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะ ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้ไหมค่ะ
ชื่อผู้ลงนาม : บี
หน่วยงาน/สังกัด : ผู้สนใจทั่วไป
email :
วันที่ลงนาม :   26/09/2561

ข้อความ : ขอเรียนถามครับ ช่วงนี้ทางศูนย์มีหลักสูตรอบรมไหมครับ
ชื่อผู้ลงนาม : นายบุญทัน เรืองมนตรี
หน่วยงาน/สังกัด :
email : kruit06@gmail.com
วันที่ลงนาม :   28/06/2561

ข้อความ : เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง Thaifingerprint เป็นผู้นำเข้าหมึกพิมพ์ลายนิ้วมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิสูจน์อัตลักษณ์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับงานพิสูจน์หลักฐาน เช่น - ลูกกลิ้ง กลิ้งหมึก - หมึกพิมพ์แบบน้ำ - หมึกพิมพ์แบบตลับ - ผงหมึก - แท่นพิมพ์ลายนิ้วมือ - แผ่นคลึงหมึก ฯลฯ ซึ่งท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ www.thaifingerprint.weebly.com หรือหากต้องการรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 099-882-0689 ด้วยความนับถือ Thai Fingerprint 099 882 0689 www.thaifingerprint.weebly.com
ชื่อผู้ลงนาม : tHAIFINGERPRINT
หน่วยงาน/สังกัด : เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ
email : thaifingerprint@gmail.com
วันที่ลงนาม :   25/02/2559

  หน้าที่ :[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>