เข้าสู่ระบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 10 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

               นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า  วันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในชื่อ "นอกหน้าต่างบานเล็ก" และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ความว่า "เด็กทุกคนควรหมั่นศึกษาหาความรู้ และประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย. เพราะว่า สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้แต่ละคนประสบความสุขความเจริญ และความสำเร็จในชีวิตได้ ในวันข้างหน้า.” นอกจากนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีสารเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้ ว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ การพัฒนาศักยภาพ จึงต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย ทั้งในด้านการพัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านวิชาการ และด้านทักษะทางอารมณ์อย่างสมดุล พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะคิดและทำสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม และมีความพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และนายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปีนี้ว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม รวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนด้วยใจที่รักและยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และตั้งใจศึกษา เล่าเรียน หมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ เมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตอันเป็นสาธารณะ ประกอบกับความรู้ความสามารถแล้ว ก็จะสามารถปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติ 

             นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 โดยร่วมกับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ส่วนราชการ สถานศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัท ธนาคาร ห้างร้านต่างๆ ร่วมกันจัดงานขึ้น ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งการประกวดจัดร้านนิทรรศการ การจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมการแสดงบนเวที  การอ่านปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชนแห่งสหประชาชาติ และการมอบ  ใบประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

               และ สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ไทย เอวิเอชั่น อะคาเดมี ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบินและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน โดยสถาบันการบินได้ตั้งแสดงเครื่องบินฝึกของสถาบัน จำนวน 4 ลำ ให้เข้าเยี่ยมชมชม ในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และจัดให้มีการบินแสดง เวลา 10.00 น.  ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี

///////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวนคนอ่าน 0 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« มีนาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 3 คน
Number of Lastmonth 28 คน
Total 1,585 คน
ลงนามสมุดเยี่ยม
รายการสมุดเยี่ยมชม
หัวข้อ : 0
ข้อความ : ขั้นต่ำอนที่สามของการนำส่งคืนภาษีระยะเวลากี่วันครับ
ชื่อผู้ลงนาม : สันติ โยมา
หน่วยงาน/สังกัด : ผู้สนใจทั่วไป
email : r5ascar@gmail.com
วันที่ลงนาม :   05/03/2562

ข้อความ : อยากทราบเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะ ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้ไหมค่ะ
ชื่อผู้ลงนาม : บี
หน่วยงาน/สังกัด : ผู้สนใจทั่วไป
email :
วันที่ลงนาม :   26/09/2561

ข้อความ : ขอเรียนถามครับ ช่วงนี้ทางศูนย์มีหลักสูตรอบรมไหมครับ
ชื่อผู้ลงนาม : นายบุญทัน เรืองมนตรี
หน่วยงาน/สังกัด :
email : kruit06@gmail.com
วันที่ลงนาม :   28/06/2561

  หน้าที่ :[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>