เข้าสู่ระบบ
    1     2     3  
    1     2     3  
ข่าวเด่นร้อยเอ็ดวันนี้/Roiet News
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่ง แก้ไขปากแหว่ง – เพดานโหว่ และความพิการอื่นๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษ (30/06/2558)
จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการ สร้างป่า สร้างรายได้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (30/06/2558)
จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ และก้าวเข้าสู่ระดับมืออาชีพ (30/06/2558)
กรมอุตสาหกรรมเดินหน้า เสวนาจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่อุตาสหกรรมอย่างมีคุณภาพเพื่อรองรับการลงทุน (30/06/2558)
ร้อยเอ็ดสนธิกำลัง ทหาร ตำรวจ ปกครอง และเจ้าหน้าที่เรือนจำ ตรวจค้นจู่โจมเรือนจำกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมาย (30/06/2558)
     
ข่าวเด่นร้อยเอ็ดวันนี้/Roiet News
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่ง แก้ไขปากแหว่ง – เพดานโหว่ และความพิการอื่นๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษ (30/06/2558)
จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการ สร้างป่า สร้างรายได้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (30/06/2558)
จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ และก้าวเข้าสู่ระดับมืออาชีพ (30/06/2558)
กรมอุตสาหกรรมเดินหน้า เสวนาจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่อุตาสหกรรมอย่างมีคุณภาพเพื่อรองรับการลงทุน (30/06/2558)
ร้อยเอ็ดสนธิกำลัง ทหาร ตำรวจ ปกครอง และเจ้าหน้าที่เรือนจำ ตรวจค้นจู่โจมเรือนจำกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมาย (30/06/2558)