เข้าสู่ระบบ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002816326912
    1     2     3  
    1     2     3  
ข่าวเด่นร้อยเอ็ดวันนี้/Roiet News
จ.ร้อยเอ็ด กำชับส่วนราชการเร่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2558 (28/03/2558)
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 อุบลราชธานี ประกวด สวท.,ส.ปชส.ดีเด่นระดับภาคชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศ (26/03/2558)
ผวจ.ร้อยเอ็ด คาดเศรษฐจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2558 จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 15.1 เทียบกับปีที่ผ่านมา (26/03/2558)
พัฒนาสังคมฯ ร้อยเอ็ด ชี้แจงต่อสื่อมวลชน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ กรณีแก๊ง 18 มงกุฎ หลอกเรียกเงินชาวบ้านเพื่อเข้าทำงาน เป็นเงินกว่า 1.7 ล้านบาท นั้น จังหวัดไม่มีอำนาจในการบรรจุข้าราชการ พนักงาน จะต้องมาจากกระทรวงเท่านั้น (24/03/2558)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจราชการที่จังหวัดร้อยเอ็ด (20/03/2558)
     
ข่าวเด่นร้อยเอ็ดวันนี้/Roiet News
จ.ร้อยเอ็ด กำชับส่วนราชการเร่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2558 (28/03/2558)
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 อุบลราชธานี ประกวด สวท.,ส.ปชส.ดีเด่นระดับภาคชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศ (26/03/2558)
ผวจ.ร้อยเอ็ด คาดเศรษฐจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2558 จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 15.1 เทียบกับปีที่ผ่านมา (26/03/2558)
พัฒนาสังคมฯ ร้อยเอ็ด ชี้แจงต่อสื่อมวลชน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ กรณีแก๊ง 18 มงกุฎ หลอกเรียกเงินชาวบ้านเพื่อเข้าทำงาน เป็นเงินกว่า 1.7 ล้านบาท นั้น จังหวัดไม่มีอำนาจในการบรรจุข้าราชการ พนักงาน จะต้องมาจากกระทรวงเท่านั้น (24/03/2558)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจราชการที่จังหวัดร้อยเอ็ด (20/03/2558)
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งให้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้ยื่นแบบ บช.1 ของรอบระยะเวลาบัญชีหรือปีภาษี 2555 และ 2556 เร่งดำเนินการจัดทำและยื่นต่อกรมสรรพากรโดยเร็ว เพื่อมิให้ขาดคุณสมบัติการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (13/03/2558)
ร้อยเอ็ด ประกวดธงผะเหวดในงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ชิงเงินสด 53,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (03/03/2558)
ร้อยเอ็ด อัญเชิญพระอุปคุตทองคำพระราชทาน จากใต้บึงพลาญชัย พร้อมใจสวดมนต์ดังก้องทั่วบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด (03/03/2558)
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดโครงการเล่าเรื่องด้วยหัวใจจากศิษย์ถึงครู ชวนลูกศิษย์ทั่วประเทศบอกเล่าเรื่องราวผ่านคลิปชิงรางวัลกว่าแสนบาท (03/03/2558)
จังหวัดสุรินทร์ สมัครคู่รักร่วมกิจกรรม “จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง” 30 คู่ ภายใน 12 กุมภาพันธ์ 2558 (16/01/2558)
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งให้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้ยื่นแบบ บช.1 ของรอบระยะเวลาบัญชีหรือปีภาษี 2555 และ 2556 เร่งดำเนินการจัดทำและยื่นต่อกรมสรรพากรโดยเร็ว เพื่อมิให้ขาดคุณสมบัติการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (13/03/2558)
ร้อยเอ็ด ประกวดธงผะเหวดในงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ชิงเงินสด 53,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (03/03/2558)
ร้อยเอ็ด อัญเชิญพระอุปคุตทองคำพระราชทาน จากใต้บึงพลาญชัย พร้อมใจสวดมนต์ดังก้องทั่วบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด (03/03/2558)
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดโครงการเล่าเรื่องด้วยหัวใจจากศิษย์ถึงครู ชวนลูกศิษย์ทั่วประเทศบอกเล่าเรื่องราวผ่านคลิปชิงรางวัลกว่าแสนบาท (03/03/2558)
จังหวัดสุรินทร์ สมัครคู่รักร่วมกิจกรรม “จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง” 30 คู่ ภายใน 12 กุมภาพันธ์ 2558 (16/01/2558)
     
ประกวดราคา/สอบราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ร้อยเอ็ด เปิดสอบจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24/03/2558)
เทศบาลเกาะแก้ว ร้อยเอ็ด เปิดสอบจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24/03/2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด สอบจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลและอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (18/03/2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย จังหวัดร้อยเอ็ด สอบจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลและอุปกรณ์โรงเรียนหนองทัพไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16/03/2558)
ร้อยเอ็ด เปิดสอบราคาจ้างหลายโครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย (13/03/2558)
     
ประกวดราคา/สอบราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ร้อยเอ็ด เปิดสอบจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24/03/2558)
เทศบาลเกาะแก้ว ร้อยเอ็ด เปิดสอบจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24/03/2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด สอบจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลและอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (18/03/2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย จังหวัดร้อยเอ็ด สอบจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลและอุปกรณ์โรงเรียนหนองทัพไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16/03/2558)
ร้อยเอ็ด เปิดสอบราคาจ้างหลายโครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย (13/03/2558)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพชนะการประกวดงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ปี 2554
บุญผะเหวดปี 2553
ภาพประทับใจ
แห่เทียนปี53
อ่านทั้งหมด
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ภาพชนะการประกวดงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ปี 2554
บุญผะเหวดปี 2553
ภาพประทับใจ
แห่เทียนปี53
อ่านทั้งหมด
 
« มีนาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 7 คน
Number of Yesterday 91 คน
Number of Lastmonth 2,095 คน
Total 84,167 คน

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

ของเชิญแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนา โปรดใช้คำสุภาพ 0 0
ลงนามสมุดเยี่ยม
รายการสมุดเยี่ยมชม
หัวข้อ : 0
ข้อความ : ต้องการคำปรึกษามากค่ะดิฉันท้องโดยโดนเขาหลอกตอนนี้ไม่มีใครช่วยรับผิดชอบตรอมใจมากค่ะไม่อยากจะทำแท้งดิฉันพอมีทางออกไหมค่ะตอนนี้3เดือนกับ1สัปดาห์ค่ะเด็กสมบูรณ์แข็งแรงมากครบ32ดิฉันเคลียดมากไม่อยากทำแท้งพอมีทางออกให้ดิฉันไหมคะขอคำตอบด่วนนะค่ะ
ชื่อผู้ลงนาม : วิลาวัณย์
หน่วยงาน/สังกัด : ผู้สนใจทั่วไป
email : ba 3 bee27@gmail.com
วันที่ลงนาม :   18/03/2558

ข้อความ : อยากเห็นโครงการที่อบต ทศ ทำแล้วคุ้มค่ากับเงิน ผู้ตรวจรับงานภาคประชาชน ไม่ค่อยมีความรู้กับงานที่ตัวเองเซ็นรับ การจัดซื้อของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรให้คระกรรมการศูนย์มีบทบาท การจัดซื้อจัดจ้างด้วย เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชน อาจดูยุ่งยาก แต่ระยะยาว ท่านได้บุคคลากรมาเพิ่มศักยาพการตรวจสอบ และช่วยเหลืองานด้านการพัฒนา (สมาชิกมีวาระ 2 ปี)
ชื่อผู้ลงนาม : คนร้อยเอ็ด
หน่วยงาน/สังกัด : ผู้สนใจทั่วไป
email : prakit41@hotmail.com
วันที่ลงนาม :   28/01/2558

ข้อความ : ขอรบกวนแอดมินนิดหนึ่งนะค่ะ พอดีอยากทราบว่าถ้าเราจะร้องทุกข์ต้องเข้าไปที่ไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ
ชื่อผู้ลงนาม : พราวฟ้า
หน่วยงาน/สังกัด : พนักงาน/ลูกจ้าง
email : proudfha@gmail.com
วันที่ลงนาม :   03/09/2557

ข้อความ : ต้องการหางานทำในร้อยเอ็ด ตอนนี้ว่างงานค่ะ
ชื่อผู้ลงนาม : ประทุมวัน
หน่วยงาน/สังกัด : ผู้สนใจทั่วไป
email : pratumwan.1@gmail.com
วันที่ลงนาม :   02/05/2557

ข้อความ : มีข้อเสนอดังนี้ค่ะ 1. อยากให้สี่แยกหรือสามแยกในเขเทศบาล มีป้ายบอกชื่อแยกต่างๆ จะได้ไหมคะ เพราะสับสนเวลาที่จะอธิบายให้คนที่เขาไม่อยู่ในตัวเมืองอธิบายยากมาก ถ้าทำได้ เมืองร้อยเอ็ด จะดีขึ้นกว่านี้นะ 2. ตลาดสดวัดสระทอง สกปรกมาก และไฟที่ลานจอดรถก็ไม่มี ช่วยไปซ่อมแซมปรับปรุงด้วยนะเจ้าคะ 3. ช่วยบอกเทศบาลให้นำรถฉีดน้ำล้างถนน ทุก ๆ 10 วันคงจะดีไม่น้อย จะทำให้ถนนสะอาดขึ้น ทำเวลาประมาณ ตี 1 - ตี 2 ให้ค่าแรงแก่คนทำงานขึ้นนิดหน่อย แต่สิ่งที่จะได้มากมายมหาศาลนะคะ เช่น ถนนสะอาด สุขภาพผู้คนดีขึ้นไม่ต้องสูดฝุ่น แล้วเมืองร้อยเอ็ดจะมีชื่อเสียงที่ดี
ชื่อผู้ลงนาม : ดอกหญ้า
หน่วยงาน/สังกัด : ผู้สนใจทั่วไป
email :
วันที่ลงนาม :   01/02/2557

  หน้าที่ :[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>