เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก >> ข่าวเด่นร้อยเอ็ดวันนี้/Roiet News

ข่าวเด่นร้อยเอ็ดวันนี้/Roiet News
ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด -พลเอก ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า คณะทำงาน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชาและผู้นำจิตอาสาประชารัฐ เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 ปี 2561 (16/08/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด เยาวชนรวมพลัง เรียนรู้เท่าทัน ภัยทุจริต ปี 2561 ส่งเสริมให้เยาวชนได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองในด้านการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น (15/08/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการนิทรรศการงานวิชาการด้านการพัฒนาสังคมระดับจังหวัด one home one heart ครั้งที่ 2 ประชารัฐร่วมใจไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (15/08/2018)
PEA ร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด มอบหนังสือรับรองการประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2561 (15/08/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
ร้อยเอ็ดอบรมเกษตรกรให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน ในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ รวดเร็ว (15/08/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดแถลงข่าวผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (14/08/2018)
อ่าน 8 ครั้ง
เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) กับคณะกรรมการด้านการพัฒนาการเกษตรระดับชุมชน เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ขานรับนโยบายรัฐบาล (14/08/2018)
อ่าน 7 ครั้ง
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการรวมพลังสภาเด็กและเยาวชนเรียนรู้เอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ ประจำปี 2561 (14/08/2018)
อ่าน 10 ครั้ง
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1 ปี 2561 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ (14/08/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
มูลนิธิพระลานชัยเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 118 ทุน 31 โรงเรียน (13/08/2018)
อ่าน 13 ครั้ง
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 (12/08/2018)
อ่าน 14 ครั้ง
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 (12/08/2018)
อ่าน 13 ครั้ง
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมปลูกป่า พรรณไม้อีสานหายาก หมากกินได้ ที่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินปี 2561 (12/08/2018)
อ่าน 8 ครั้ง
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 (12/08/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 (12/08/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด นำพุทธศาสนิกชนทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน วัดป่าม่วง อำเภอจังหาร (11/08/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้แม่ของแผ่นดินประจำปี 2561 (11/08/2018)
อ่าน 10 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เชิญถุงยังชีพพระราชทาน และยาสามัญประจำบ้าน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย อำเภอเสลภูมิ (11/08/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานและมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่ผู้ต้องขังหญิง ถวายความจงรักภัคดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในราชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด (10/08/2018)
อ่าน 11 ครั้ง
ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ภายใต้กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2561 (10/08/2018)
อ่าน 11 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ถัดไป>>
 
« สิงหาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 10 คน
Number of Yesterday 19 คน
Number of Lastmonth 421 คน
Total 25,746 คน
ลงนามสมุดเยี่ยม
รายการสมุดเยี่ยมชม
หัวข้อ : 0
ข้อความ : ขอเรียนถามครับ ช่วงนี้ทางศูนย์มีหลักสูตรอบรมไหมครับ
ชื่อผู้ลงนาม : นายบุญทัน เรืองมนตรี
หน่วยงาน/สังกัด :
email : kruit06@gmail.com
วันที่ลงนาม :   28/06/2561

ข้อความ : เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง Thaifingerprint เป็นผู้นำเข้าหมึกพิมพ์ลายนิ้วมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิสูจน์อัตลักษณ์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับงานพิสูจน์หลักฐาน เช่น - ลูกกลิ้ง กลิ้งหมึก - หมึกพิมพ์แบบน้ำ - หมึกพิมพ์แบบตลับ - ผงหมึก - แท่นพิมพ์ลายนิ้วมือ - แผ่นคลึงหมึก ฯลฯ ซึ่งท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ www.thaifingerprint.weebly.com หรือหากต้องการรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 099-882-0689 ด้วยความนับถือ Thai Fingerprint 099 882 0689 www.thaifingerprint.weebly.com
ชื่อผู้ลงนาม : tHAIFINGERPRINT
หน่วยงาน/สังกัด : เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ
email : thaifingerprint@gmail.com
วันที่ลงนาม :   25/02/2559

ข้อความ : รายละเอียดในหัวข้อข่าวควรตรวจสอบคำและการจัดเรียงรูปแบบให้สวยงามและเป็นระเบียบกว่านี้จะเยี่ยมมากเลยค่ะ
ชื่อผู้ลงนาม : คนเกินร้อยที่อยู่ไกลบ้าน
หน่วยงาน/สังกัด : ผู้สนใจทั่วไป
email :
วันที่ลงนาม :   11/07/2558

ข้อความ : มีตำแหน่งช่าง...ขออภัยมองผิดผิดไป เพราะไปดูที่ภาพถ่ายเป็นหลัก
ชื่อผู้ลงนาม : คนมันหล่อจำกัด สนผ.
หน่วยงาน/สังกัด :
email :
วันที่ลงนาม :   24/04/2558

ข้อความ : เห็นโครางสร้างอัตรากำลังแล้วใจหาย...ที่นี้ไม่มีอัตราช่างหรือครับ..แล้วใครตัดต่อเสียงให้เวลานำข่าวไปออก สวท. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานว่าง...ผมไปลงได้เปล่า
ชื่อผู้ลงนาม : คนมันหล่อจำกัด สนผ.
หน่วยงาน/สังกัด :
email :
วันที่ลงนาม :   24/04/2558

  หน้าที่ :[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป>>