เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก >> ข่าวเด่นร้อยเอ็ดวันนี้/Roiet News

ข่าวเด่นร้อยเอ็ดวันนี้/Roiet News
มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ดเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกาย รู้รักสามัคคี และต้านยาเสพติด (17/02/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับสู่มาตรฐานสากล ประจำปี 2561 เพื่อสร้างและพัฒนาแรงงานไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง (17/02/2018)
อ่าน 13 ครั้ง
จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ขานรับนโยบายรัฐบาล (16/02/2018)
อ่าน 7 ครั้ง
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานประเพณีบุญคูณลานข้าว ประจำปี 2561 อย่างยิ่งใหญ่ สืบสานฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ประเพณีอีสาน (15/02/2018)
อ่าน 16 ครั้ง
อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอปทุมรัตต์ "รักในสวนผัก รักปลอดสารพิษ" ตอนรักในสวนกล้วย (15/02/2018)
อ่าน 15 ครั้ง
จังหวัดร้อยเอ็ดออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว และจังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน (15/02/2018)
อ่าน 11 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานเงินช่วยเหลือเพื่อจัดหาโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด (14/02/2018)
อ่าน 11 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จัดโครงการยุทธศาสตร์การคว้าดาว RETC STAR AWARD ประจำปีการศึกษา 2560 (14/02/2018)
อ่าน 20 ครั้ง
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมขับเคลื่อนพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดประจำปีงบประมาณ 2561 กว่า 15 ล้านบาท (13/02/2018)
อ่าน 10 ครั้ง
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานการประกวดหุ่นฟางปลา 3 ลุ่มน้ำ ประจำปี 2561 ส่งเสริมการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเสลภูมิ (13/02/2018)
อ่าน 10 ครั้ง
ร้อยเอ็ดมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงการสร้างความรักสามัคคี (13/02/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
ร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนภาคีเครือข่าย มุ่งพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบให้เป็นศูนย์เรียนรู้ การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (12/02/2018)
อ่าน 11 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it Center เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ที่ บ้านท่าเยี่ยม ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ (11/02/2018)
อ่าน 8 ครั้ง
พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการตลาดประชารัฐต้องชม...บึงเกลือทะเลอีสาน ..เพื่อพัฒนาพื้นที่ตลาดใหม่ เพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ชุมชน (11/02/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 (10/02/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย ประจำปี 2561 อย่างยิ่งใหญ่ ชมขบวนนางรำชุดเอกลักษณ์ประจำอำเภอ กว่า 500 คน และของดีเมืองโพธิ์ชัยอีกจำนวนมาก (10/02/2018)
อ่าน 16 ครั้ง
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ (ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ) ประจำปี 2561 (10/02/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
มทภ.2 เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด (08/02/2018)
อ่าน 16 ครั้ง
กศน. จัดอบรมโครงการกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 2 ปี 2561 ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด (08/02/2018)
อ่าน 17 ครั้ง
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประกวดวงดนตรีพลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ (08/02/2018)
อ่าน 15 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ถัดไป>>
 
« กุมภาพันธ์ 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 7 คน
Number of Lastmonth 393 คน
Total 21,588 คน

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

ของเชิญแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนา โปรดใช้คำสุภาพ 0 0
ลงนามสมุดเยี่ยม
รายการสมุดเยี่ยมชม
หัวข้อ : 0
ข้อความ : เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง Thaifingerprint เป็นผู้นำเข้าหมึกพิมพ์ลายนิ้วมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิสูจน์อัตลักษณ์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับงานพิสูจน์หลักฐาน เช่น - ลูกกลิ้ง กลิ้งหมึก - หมึกพิมพ์แบบน้ำ - หมึกพิมพ์แบบตลับ - ผงหมึก - แท่นพิมพ์ลายนิ้วมือ - แผ่นคลึงหมึก ฯลฯ ซึ่งท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ www.thaifingerprint.weebly.com หรือหากต้องการรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 099-882-0689 ด้วยความนับถือ Thai Fingerprint 099 882 0689 www.thaifingerprint.weebly.com
ชื่อผู้ลงนาม : tHAIFINGERPRINT
หน่วยงาน/สังกัด : เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ
email : thaifingerprint@gmail.com
วันที่ลงนาม :   25/02/2559

ข้อความ : รายละเอียดในหัวข้อข่าวควรตรวจสอบคำและการจัดเรียงรูปแบบให้สวยงามและเป็นระเบียบกว่านี้จะเยี่ยมมากเลยค่ะ
ชื่อผู้ลงนาม : คนเกินร้อยที่อยู่ไกลบ้าน
หน่วยงาน/สังกัด : ผู้สนใจทั่วไป
email :
วันที่ลงนาม :   11/07/2558

ข้อความ : มีตำแหน่งช่าง...ขออภัยมองผิดผิดไป เพราะไปดูที่ภาพถ่ายเป็นหลัก
ชื่อผู้ลงนาม : คนมันหล่อจำกัด สนผ.
หน่วยงาน/สังกัด :
email :
วันที่ลงนาม :   24/04/2558

ข้อความ : เห็นโครางสร้างอัตรากำลังแล้วใจหาย...ที่นี้ไม่มีอัตราช่างหรือครับ..แล้วใครตัดต่อเสียงให้เวลานำข่าวไปออก สวท. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานว่าง...ผมไปลงได้เปล่า
ชื่อผู้ลงนาม : คนมันหล่อจำกัด สนผ.
หน่วยงาน/สังกัด :
email :
วันที่ลงนาม :   24/04/2558

ข้อความ : ส.ปชส.รอ
ชื่อผู้ลงนาม : admin
หน่วยงาน/สังกัด : ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
email :
วันที่ลงนาม :   01/04/2558

  หน้าที่ :[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป>>