เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก >> ข่าวเด่นร้อยเอ็ดวันนี้/Roiet News

ข่าวเด่นร้อยเอ็ดวันนี้/Roiet News
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด บูรณาการสู่การเรียนรู้ทีสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ( Best Practice ) ด้านการพัฒนาสุขภาพกาย จากรมอนามัย ลำดับที่ 1 ระดับประเทศ (23/06/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (23/06/2018)
อ่าน 0 ครั้ง
ร้อยเอ็ดเน้นเป้าหมายความสงบสุขของชุมชน ให้แกนนำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านตระหนักในศักดิ์ศรีที่ ที่ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงมหาดไทย เป็นตัวแทนในชุมชน ไม่เกี่ยวของกับสิ่งผิดกฏหมาย (23/06/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร (22/06/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเวทีเสวนาประชาคมผู้รู้และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเปลี่ยนทิศทางอาชีพของจังหวัดร้อยเอ็ด (22/06/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาประจำปี 2561 ที่ โรงเรียนสตรีศึกษา (22/06/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จัดแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริม สุขภาพ พลานามัย นักเรียน นักนักศึกษา และคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับภาคและระดับประเทศ (22/06/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปี 2561 รุ่นที่ 5 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับคณะวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (22/06/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
PEA ร้อยเอ็ด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด จัดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2561 ส่งเสริมความรู้วิชาชีพด้านไฟฟ้า และสร้างอาชีพให้แก่ผู้ขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกับภาครัฐ (22/06/2018)
อ่าน 1 ครั้ง
ประกันสังคมจัดงานวัน KICK OFF ทั่วประเทศ เพื่อคืนสิทธิ์ให้ผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 กลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 (21/06/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการจังหวัดสะอาดรัฐราษฎร์ร่วมตรวจสอบ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (21/06/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชนโดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง (21/06/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้าที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (20/06/2018)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะอนุกรรมการฯ ตรวจประเมินศูนย์ดำรงธรรม จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นศูนย์ราชการสะดวก (20/06/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
ร้อยเอ็ดเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 7 “คุณธรรมนำจิตอาสา สร้างคุณค่า พัฒนาสังคมไทย” (18/06/2018)
อ่าน 13 ครั้ง
จังหวัดร้อยเอ็ด ปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นอกเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2561 (17/06/2018)
อ่าน 11 ครั้ง
ร้อยเอ็ด จัดอบรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยยาเสพติด รุ่นที่ 3 ปี 2561 เพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดจากพื้นที่อย่างยั่งยืน (17/06/2018)
อ่าน 8 ครั้ง
จังหวัดร้อยเอ็ด แถลงข่าวการจัดงานเล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด ครบ 243 ปี ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม นี้ ที่ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย (15/06/2018)
อ่าน 15 ครั้ง
จ.ร้อยเอ็ด จัดงาน "วันเริ่มต้นการผลิตสินค้า GI ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้" เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้างรายได้ชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างมั่นคงและยั่งยืน. (15/06/2018)
อ่าน 12 ครั้ง
จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งมอบรถดับเพลิงจากสโมสรโรตารี โซกะซิตี้ ให้แก่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (15/06/2018)
อ่าน 7 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ถัดไป>>
 
« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 11 คน
Number of Yesterday 27 คน
Number of Lastmonth 481 คน
Total 24,453 คน
ลงนามสมุดเยี่ยม
รายการสมุดเยี่ยมชม
หัวข้อ : 0
ข้อความ : เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง Thaifingerprint เป็นผู้นำเข้าหมึกพิมพ์ลายนิ้วมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิสูจน์อัตลักษณ์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับงานพิสูจน์หลักฐาน เช่น - ลูกกลิ้ง กลิ้งหมึก - หมึกพิมพ์แบบน้ำ - หมึกพิมพ์แบบตลับ - ผงหมึก - แท่นพิมพ์ลายนิ้วมือ - แผ่นคลึงหมึก ฯลฯ ซึ่งท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ www.thaifingerprint.weebly.com หรือหากต้องการรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 099-882-0689 ด้วยความนับถือ Thai Fingerprint 099 882 0689 www.thaifingerprint.weebly.com
ชื่อผู้ลงนาม : tHAIFINGERPRINT
หน่วยงาน/สังกัด : เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ
email : thaifingerprint@gmail.com
วันที่ลงนาม :   25/02/2559

ข้อความ : รายละเอียดในหัวข้อข่าวควรตรวจสอบคำและการจัดเรียงรูปแบบให้สวยงามและเป็นระเบียบกว่านี้จะเยี่ยมมากเลยค่ะ
ชื่อผู้ลงนาม : คนเกินร้อยที่อยู่ไกลบ้าน
หน่วยงาน/สังกัด : ผู้สนใจทั่วไป
email :
วันที่ลงนาม :   11/07/2558

ข้อความ : มีตำแหน่งช่าง...ขออภัยมองผิดผิดไป เพราะไปดูที่ภาพถ่ายเป็นหลัก
ชื่อผู้ลงนาม : คนมันหล่อจำกัด สนผ.
หน่วยงาน/สังกัด :
email :
วันที่ลงนาม :   24/04/2558

ข้อความ : เห็นโครางสร้างอัตรากำลังแล้วใจหาย...ที่นี้ไม่มีอัตราช่างหรือครับ..แล้วใครตัดต่อเสียงให้เวลานำข่าวไปออก สวท. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานว่าง...ผมไปลงได้เปล่า
ชื่อผู้ลงนาม : คนมันหล่อจำกัด สนผ.
หน่วยงาน/สังกัด :
email :
วันที่ลงนาม :   24/04/2558

ข้อความ : ส.ปชส.รอ
ชื่อผู้ลงนาม : admin
หน่วยงาน/สังกัด : ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
email :
วันที่ลงนาม :   01/04/2558

  หน้าที่ :[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป>>