เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก >> ข่าวเด่นร้อยเอ็ดวันนี้/Roiet News

ข่าวเด่นร้อยเอ็ดวันนี้/Roiet News
ตำบลสีแก้วจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานประเพณีไหว้พระธาตุสีแก้ว มีนางรำ 101 สาวงามร่วมรำบวงสรวง เพื่อความเป็นสิริมงคลชีวิต และสืบสานประเพณีชาวอีสาน (20/02/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดอบรมอาสาสมัครหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (20/02/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (18/02/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงเรียนสตรีศึกษา จัดแนะแนวอาชีพให้นักเรียน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการประกอบอาชีพ เตรียมความพร้อมด้านกำลังแรงงาน กำลังคนในการพัฒนาประเทศ (15/02/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จ.ร้อยเอ็ด จัดตั้งเป็นสมาชิกเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนสนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่อทางราชการในการดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน และขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวประจำปี 2562 (15/02/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ชาวบ้านโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกันสร้างบันไดสวรรค์ และใยแมงมุม จัดแต่งรวงข้าว เตรียมรับการจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ บุญผะเหวด และทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2562 (15/02/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสเนื่องในเทศกาลวันแห่งความรัก ร้อยรัก สัญญารัก ณ เมืองร้อยเกิน (15/02/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ GISTDA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรยุคใหม่บริหารจัดการและสร้างคุณค่าให้กับข้าวหอมมะลิ ด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลา G-Rice Thungkula (15/02/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 (11/02/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานบุญคูณลาน สืบสานประเพณีของดีเมืองเกษ ประจำปี 2562 โชว์ ! ของดีเมืองเกษ สืบสานฮีต 12 คอง 14 ประเพณีอีสาน (11/02/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ร้อยเอ็ด -ครบรอบการจัดตั้ง 40 ปี 4 ทศวรรษ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย ประจำปี 2562 เมืองข้าวจี่ยักษ์ หนักเป็นตัน ใหญ่ที่สุดในโลก สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (11/02/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผวจ.ร้อยเอ็ดสั่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้มงวดขัยทุกโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่ง ห้ามส่งฝุ่นควัน สร้างมลพิษกระทบชุมชนเด็ดขาด (11/02/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
กยศ (กองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) . ออกรับบริจาคโลหิต จากคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในโครงการ รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6 (11/02/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 ปี 2562 พร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างเป็นสุข (11/02/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผวจ.ร้อยเอ็ดสั่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้มงวดขัยทุกโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่ง ห้ามส่งฝุ่นควัน สร้างมลพิษกระทบชุมชนเด็ดขาดโยให้รายงานผลส่งให้ตรวจสอบทุก7วัน ในขณะเดียวกัน สั่ง ปภ.ออกประกาศเตือนทุกพื้นที่ห้ามเผาป่า หญ้า กอซัง และอ้อยเด็ดขาดด้วย (07/02/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2562 นี้ (31/01/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 ส่งเสริมสิทธิโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (31/01/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ฝากเงินกับ ธ.ก.ส. ทุกสาขา จำนวน 1,892 รางวัล มูลค่า 13,800,000 บาท (30/01/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
พสกนิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมทำบุญตักบาตรที่ลานสาเกต บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด ตามโครงการทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 (28/01/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดร้อยเอ็ด รวมพลังของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 (28/01/2019)
อ่าน 0 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ถัดไป>>
 
« กุมภาพันธ์ 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 14 คน
Number of Yesterday 3 คน
Number of Lastmonth 267 คน
Total 29,914 คน
ลงนามสมุดเยี่ยม
รายการสมุดเยี่ยมชม
หัวข้อ : 0
ข้อความ : อยากทราบเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะ ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้ไหมค่ะ
ชื่อผู้ลงนาม : บี
หน่วยงาน/สังกัด : ผู้สนใจทั่วไป
email :
วันที่ลงนาม :   26/09/2561

ข้อความ : ขอเรียนถามครับ ช่วงนี้ทางศูนย์มีหลักสูตรอบรมไหมครับ
ชื่อผู้ลงนาม : นายบุญทัน เรืองมนตรี
หน่วยงาน/สังกัด :
email : kruit06@gmail.com
วันที่ลงนาม :   28/06/2561

ข้อความ : เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง Thaifingerprint เป็นผู้นำเข้าหมึกพิมพ์ลายนิ้วมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิสูจน์อัตลักษณ์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับงานพิสูจน์หลักฐาน เช่น - ลูกกลิ้ง กลิ้งหมึก - หมึกพิมพ์แบบน้ำ - หมึกพิมพ์แบบตลับ - ผงหมึก - แท่นพิมพ์ลายนิ้วมือ - แผ่นคลึงหมึก ฯลฯ ซึ่งท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ www.thaifingerprint.weebly.com หรือหากต้องการรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 099-882-0689 ด้วยความนับถือ Thai Fingerprint 099 882 0689 www.thaifingerprint.weebly.com
ชื่อผู้ลงนาม : tHAIFINGERPRINT
หน่วยงาน/สังกัด : เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบการ
email : thaifingerprint@gmail.com
วันที่ลงนาม :   25/02/2559

  หน้าที่ :[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>