Home | contact Us | Sitemap
 
ข่าวท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2555

วันที่ 14 พ.ค. 2555 )
สุชีวิน/ส.ปชส.สระแก้ว

    ในช่วงวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2555 ทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงนักมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกรวมทั้งคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ส่วนภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด
     แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วที่หมายเลขโทรศัพท์ 037-425-475-8 FAX. 037-425-502S หรือ 1784 ได้ตลอด 24 ชม.
จำนวนคนอ่าน 267 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัด ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ 0 3742 5067 โทรสาร 0 3742 5066  Webmaster E-mail:prsakaeo7@hotmail.com