Home | contact Us | Sitemap
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย

วันที่ 2 ม.ค. 2556 )
ขนิษฐา/ส.ปชส.สระแก้ว

      นายเกษม สุทธิรักษ์ จัดหางานจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า สำนักงานจังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน สำหรับเดือนนี้จัดในวันพุธที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขาสระแก้ว อำเภอเมือง จ.สระแก้ว วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์หางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้สำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสสมัครงานกับนายจ้างโดยตรงและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และสนับสนุนให้เกิดการฝึกอาชีพและสร้างอาชีพอิสระ ซึ่งในงานนอกจากมีตำแหน่งงานว่างสำหรับผู้ว่างงานในทุกระดับการศึกษาประมาณ 1,400 อัตรา ซึ่งผู้ว่างงานสามารถสมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรง จากจังหวัดสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีการให้คำแนะนำปรึกษาในการประกอบอาชีพอิสระโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

      สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป คนหางาน และผู้ที่สนใจร่วมงานดังกล่าว เตรียมเอกสารหลักฐานไปให้พร้อม เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย ใบ สด.43 ใบผ่านงาน (ถ้ามี) เพื่อติดต่อกับนายจ้างโดยตรง ผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด โทรศัพท์ 037-425020-2 ในวันและเวลาราชการ


*************

 

จำนวนคนอ่าน 337 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัด ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ 0 3742 5067 โทรสาร 0 3742 5066  Webmaster E-mail:prsakaeo7@hotmail.com