Home | contact Us | Sitemap
 
ข่าวและบทความสร้างปรองดองการสมานฉันท์
วิทยุเครื่องแดง เครื่องมือและจิตสำนึกของคนรักชาติ

วันที่ 25 ก.ค. 2556 )
ดุลยศักดิ์/ส.ปชส.สระแก้ว

 วิทยุสื่อสารเครื่องแดง หรือ CB-245 MHz คำว่า CB หรือ Citizen Band หมายถึงคลื่นความถี่ประชาชน คือ วิทยุสื่อสารที่ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อมาและขออนุญาตใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องสอบ แต่จะไม่มีการคุ้มครองจากการถูกรบกวนความถี่ ความถี่ของเครื่องสามารถรับ และส่งในช่วงความถี่ที่เราจะต้องใช้งาน บางเครื่องไม่สามารถปรับความถี่ให้ลดลง ส่วนกำลังส่ง (Output Power) สูงสุดจะไม่เกิน 5 วัตต์ เป็นเครื่องแบบมือถือ มักมีสีแดง จึงเรียกว่า "วิทยุเครื่องแดง”


      เครือข่ายวิทยุเครื่องแดง ปัจจุบันมีบทบาทมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งมีการรวมกำลังและความร่วมมือจากภาคประชาชน ในการเฝ้าระวังรักษาด้านความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย จะใช้วิทยุสื่อสารระบบซีบี ย่านความถี่ 245 เม็กกะเฮิร์ตซ์ เครื่องสีแดง เครือข่ายวิทยุเครื่องแดง จะเน้นการแจ้งเหตุและเฝ้าระวังเหตุร้ายต่างๆ ภาพที่เห็นได้อย่างชัดเจน ของความร่วมมือเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงก็คือที่ อ.หาดใหญ่ โดยคนที่ถือเครื่องลูกข่าย ที่มีทั้งพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งขายของอยู่ทั่วเมือง พวกเขาจะเข้าร่วมในฐานะอาสาสมัครภาคประชาชน กับกลุ่มที่ทางการจัดตั้งขึ้น รวมถึงสถานประกอบการที่จะต้องมีวิทยุเครื่องแดงอย่างน้อย 2 เครื่อง ใช้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับบรรดาสถานประกอบการ โดยเฉพาะโรงแรมและสถานบันเทิงทุกแห่ง เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ทำให้มีสมาชิกที่เป็นอาสาสมัครภาคประชาชน และศูนย์วิทยุเอกชนเข้าร่วม จากช่วงที่ริเริ่มโครงการมีเพียงหลักร้อย แต่ขณะนี้พุ่งถึงหลักพัน
      ปัจจุบันโครงการนี้ เรียกได้ว่าเป็นศูนย์ถาวรประจำเมืองหาดใหญ่ไปแล้ว มีศูนย์แม่ข่ายตั้งอยู่ที่สถานีสารวัตรทหารมณฑลทหารบกที่ 42 ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ใช้ชื่อว่า "ศูนย์มณโฑ" และนำกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 42 มาดูแลจัดระบบและประสานงาน "ลูกข่าย" 
       สำหรับเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงมี "ลูกข่าย" ที่ถือวิทยุอยู่ทั่วเมืองหาดใหญ่มากกว่า 1,200 คน และยังมีสมาชิกนอกเครือข่ายอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีของ "ศูนย์มณโฑ" ให้ พลโท พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สามารถเฝ้าฟังและติดต่อสั่งการกลับมายังศูนย์ฯได้ แม้ว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งห่างไกลจากรัศมีสื่อสารของวิทยุเครื่องแดงมากก็ตาม       การจัดตั้งเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงจะทำให้การดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่ทั้งย่านการค้าและชุมชนมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพราะมีภาคประชาชน และสถานประกอบการคอยเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติตลอดจนบุคคลต้องสงสัย รวมทั้งหอพักบ้านเช่า ที่อาจจะมีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแฝงตัวหลบซ่อนเพื่อเตรียมก่อเหตุ
      หลังจากริเริ่มโครงการ "วิทยุเครื่องแดง" ที่ อ.หาดใหญ่ กระทั่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี เพราะไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นอีกเลย ส่วนอาชญากรรม ประเภทลักขโมย ฉกชิง วิ่งราว ปล้น เครือข่ายวิทยุเครื่องแดง ก็ได้แสดงศักยภาพจนสามารถสกัดจับได้ หรือหากมีเหตุเพลิงไหม้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถเข้าสกัดเพลิงได้ ก่อนจะลุกลามมาแล้วหลายครั้ง เหล่านี้มาจากเครือข่ายวิทยุเครื่องแดง ที่เป็นเหมือนตาสับปะรด จึงเรียกเครือข่ายนี้ว่า "ตาสับปะรด” อีกชื่อหนึ่ง ต่อมาระยะหลังจึงมีการขยายโครงการไปยังเขตเทศบาลเมืองต่างๆ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีอาสาสมัครในเครือข่ายวิทยุเครื่องแดง หรือตาสับปะรด มีโครงการและหน่วยงานมารองรับการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยศูนย์ตรวจสอบข้อมูลบุคคลและยานพาหนะ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
      พันเอก บรรพต พูลเพียร หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์/โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้ากล่าวถึงการดำเนินการโครงการเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวัง (วิทยุเครื่องแดง) ว่า "จากการดำเนินการโครงการเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวัง (วิทยุเครื่องแดง) เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่ชุมชนต่างๆ ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดตั้งแล้ว ในพื้นที่ภาคใต้รวม 6 จังหวัด 48 อำเภอ แยกเป็นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มี 37 อำเภอ และนอกพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 11 อำเภอ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่ได้มอบวิทยุเครื่องแดง เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการรายงาน หรือแจ้งเหตุระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวัง และเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยในหน่วยต่างๆ”
      ส่วนความร่วมมือของเครือข่ายวิทยุเครื่องแดง กับเจ้าหน้าที่นั้น สมาชิกฯ สามารถรายงานผ่านวิทยุเครื่องแดง เกี่ยวกับการเกิดเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากมาย พันเอก เฉลิมพล จินารัตน์ หัวหน้าศูนย์ตรวจสอบข้อมูลบุคคลและยานพาหนะ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวถึงความร่วมมือ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของเครือข่ายฯ ที่ผ่านมา ว่า สมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวัง หรือวิทยุเครื่องแดง ได้ปฏิบัติหน้าที่และแจ้งข่าวสารจนเกิดผลดีต่อชุมชนและทางราชการอย่างต่อเนื่อง เช่น สมาชิกลูกข่ายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้มีการแจ้งข่าวการลักลอบส่งยาเสพติดประเภทพืชกระท่อม ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถยึดพืชกระท่อมได้ ๑๐ กิโลกรัม, สมาชิกลูกข่ายเขตเทศบาลตำบลยี่งอ เป็นผู้แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ สมาชิกลูกข่ายเขตเทศบาลตำบลยี่งอ เป็นผู้แจ้งอุบัติเหตุ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ทันท่วงทีด้านการสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวัง (วิทยุเครื่องแดง) เช่นในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ผนวกการฝึกทบทวนสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เกิดทักษะความรู้และนำเครื่องมือที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการรายงาน กระจายข่าว และแจ้งเหตุได้ทันเวลาและทั่วถึง สามารถรับทราบกฎระเบียบการปฏิบัติต่างๆ การปลุกจิตสำนึกให้มีจิตอาสา กล้ารายงานเหตุการณ์ การเฝ้าระวังพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐ และการให้ความร่วมมืออื่นๆ รวมทั้งการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน "โดยสรุปแล้วการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกที่ผ่านมา สามารถรายงานผ่านวิทยุเครื่องแดง เกี่ยวกับการเกิดเหตุในพื้นที่มากมาย มีทั้งการแจ้งเหตุผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรง วัตถุต้องสงสัย อุบัติเหตุการจราจร สารเสพติด รวมทั้ง อาชญากรรม และภัยธรรมชาติ ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานที่ได้ผลในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ พลโท พิเชษฐ์ วิสัยจร  มทภ. 4ผอ.รมน.ภาค 4

ได้พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบแนวทางการเตรียมความพร้อมในปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีการสังเกตสิ่งผิดปกติ เพื่อสร้างความเชื่อถือ และความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวในเมืองต่างๆ ซึ่งการได้จัดกิจกรรมพบปะพูดคุยระหว่างสมาชิก กับหน่วยงานนั้น เพื่อให้มีการหารือต่อปัญหา และข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และท่านแม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นกำลังใจ และชมเชยการปฏิบัติงานแก่สมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชนอย่างสม่ำเสมอด้วย”
      ชุมชนในเมืองเบตง จ.ยะลา อีกตัวอย่างหนึ่งสำหรับจิตสำนึกของคนรักชาติบ้านเมือง โดยชาวบ้านได้มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งองค์กรขึ้นมาดูแลตนเอง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการตาสับปะรด โดยนายคุณวุฒิ มงคลประจักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ภายใต้การสนับสนุนของ พลโท พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ต้องการเห็นสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความสงบเรียบร้อยโดยเร็ว จึงได้ริเริ่มจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองเบตง โดยการจัดตั้งศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและติดต่อสื่อสาร พร้อมแจกวิทยุเครื่องแดง ให้กับหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ และสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อคอยสอดส่องดูแล คอยเฝ้าระวังเหตุ ตลอดจนแจ้งข่าวสารและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะเป็นมาตรการเชิงรุกอีกด้านหนึ่ง ที่จะทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นในพื้นที่อำเภอเบตง 
      สำหรับความรู้สึกของผู้ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกฯ ทุกคนล้วนมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชน และร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง อาทิ นายกฤษฎา นิรุกติศาสตร์ ชาวหาดใหญ่ อายุ 50 ปี พ่อค้าขายกระเป๋าสตรี บริเวณหน้าโรงแรมลีการ์เด้นท์ กล่าวด้วยความภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกเครือข่ายตาสับปะรดว่า "ผมรู้สึกอบอุ่นใจมาก ตั้งแต่มีโครงการตาสับปะรดและได้เข้าร่วมเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงทำให้มีความมั่นใจมีความปลอดภัยมากขึ้นทำให้เศรษฐกิจการค้าขายก็ดีขึ้น เพราะคนกล้าจะมาเที่ยว มาลงทุนมากขึ้นครับ ทั้งเรื่องของอุบัติเหตุ อาชญากรรม ไฟไหม้ ก็มีการแจ้งเหตุได้อย่างทันท่วงที ในความคิดเห็นส่วนตัวผม ก็อยากจะให้มีเครือข่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้น อยากให้ร้านค้าทุกร้าน มีวิทยุเครื่องแดงจะได้ช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้เมืองหาดใหญ่เราครับ”
      นายมงคล สุดลักษณ์ อายุ 69 ปี พ่อค้าขายผลไม้บริเวณตลาดกิมหยง และเป็นสมาชิกนำร่องรุ่นแรก เมื่อ เดือนพฤศจิกายน 2551 เล่าให้ฟังว่า "ตอนนั้นมีวิทยุอยู่ประมาณ 7-8 เครื่อง ผมมีความสบายใจมากครับ ที่ได้เข้าร่วมเครือข่ายวิทยุเครื่องแดง ผมได้เป็นรุ่นนำร่องเลยครับ ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ทั้งเรื่องของอุบัติเหตุ โจรผู้ร้าย ผู้ไม่หวังดี สามารถแจ้งข่าวและได้รับการช่วยเหลือรวดเร็วมากครับ ยิ่งตอนนี้มีเครือข่ายมากขึ้นเกือบจะสามพันเครื่องแล้ว ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทำให้หลายหน่วยงานได้มีความร่วมมือกัน ทำให้เมืองน่าอยู่ ชาวต่างชาติกล้าที่จะมาเที่ยว มาซื้อของมากขึ้น ขอบคุณท่านแม่ทัพ ภาคที่ 4 พลโท พิเชษฐ์ วิสัยจร อย่างมาก ที่มาส่งเสริมและผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้น และเกิดผลสำเร็จครับ”
      "วิทยุเครื่องแดง” หรือ "โครงการตาสับปะรด" จึงเป็นอีกคำตอบหนึ่งต่อความเข้มแข็งของชุมชนได้เป็นอย่างดี ในการระดมสรรพกำลัง ทั้งคน และเทคโนโลยี เข้ามาสนับสนุน การเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของเราทุกคน มิใช่คนใดคนหนึ่ง หรือลำพังเจ้าหน้าที่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งวันนี้ภาครัฐและภาคประชาชนกำลังจับมือ ร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างความสงบสุขและสันติสุขในพื้นที่ให้เกิดขึ้น เพราะถือว่าจิตสำนึกของความรักประเทศชาติ ย่อมมีอยู่ในสายเลือดคนไทยทุกคน และบทบาทการทำงานของเครือข่ายวิทยุเครื่องแดง จึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ดีว่า ทุกคนอยากเห็นความสงบกลับคืนมา ด้วยสำนึกในหน้าที่ของคนรักแผ่นดิน ดังเช่นคำกล่าวของ พลโท พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ว่า "การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ในชุมชนนั้น จะอาศัยเพียงส่วนราชการอย่างเดียวไม่ได้ แต่คนในชุมชน จะต้องจับมือกันเพื่อดูแลแผ่นดินถิ่นฐานของตน”

วจิรา ชุติกชุษณพงศ์/เรียบเรียง

จำนวนคนอ่าน 630 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัด ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ 0 3742 5067 โทรสาร 0 3742 5066  Webmaster E-mail:prsakaeo7@hotmail.com