Home | contact Us | Sitemap
 


 

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

1. นายเกษม ชัยสิทธิ์        1 ธ.ค. 36 - 30 ก.ย. 39
2. นายภุชงค์ รุ่งโรจน์        1 ต.ค. 39 - 30 ก.ย. 41
3. นายนาวิน ขันธหิรัญ        1 ต.ค. 41 - 30 ก.ย. 43
4. นายสมชาย ชุ่มรัตน์        1 ต.ค. 43 - 30 ก.ย. 48
5. นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์        1 ต.ค. 48 - 12 พ.ย. 49
6. นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล        13 พ.ย. 49 - 19 ต.ค. 51
7. นายศานิตย์ นาคสุขศรี                20 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 55
8. นายภัครธรณ์ เทียนไชย                19 พ.ย.55 - ปัจจุบัน


ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

1. นายสุนทร ทิพย์มณี                 1 ธ.ค. 36  - 30 ก.ย. 39
2. นายโกสินทร์ เกษทอง                 1 ต.ค. 39  - 19 ต.ค. 40
3. นายสุนทร มากบุญ               14 มิ.ย. 39  - 30 ก.ย. 41
4. นายธีระ กลิ่นลำดวน               20 ต.ค. 40  - 1 ต.ค. 43
5. นายนเรศ จิตสุจริตวงศ์                         1 ต.ค. 41  - 1 ต.ค. 43
6. นายก้องเกียรติ อัครประเสริฐกุล                 2 ต.ค. 43  - 30 ก.ย. 46
7. นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล                 2 ต.ค. 43  - 27 ธ.ค. 45
8. นายสุเทพ ปิ่นประเสริฐ               20 ม.ค. 46  - 1 เม.ย. 47
9. นายศานิตย์ นาคสุขศรี                 1 ต.ค. 46  - 19 ต.ค. 51
10. นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ                       28 เม.ย.47  - 30 ก.ย. 47
11. นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร               29 ก.ค. 47  - 4 ธ.ค.49
12. นายนิมิต จันทน์วิมล                         4 ธ.ค. 49  - 7 ต.ค. 50
13. นายเฉลิมศักดิ์ วงศ์ศิริวัฒน์                 8 ต.ค. 50  - 30 ก.ย. 52
14. นายสมชาย อัชฌากุล               27 ต.ค. 51  - 30 ก.ย. 53
15. นายชัช กิตตินภดล                       26 ต.ค. 52  - 
16. นายวินัย วิทยานุกูล               29 พ.ย. 53  - 
17. นายชูศักดิ์  ตรีสาร
18. นายชัยภัคร  หิรัณยเลขา 
 ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัด ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ 0 3742 5067 โทรสาร 0 3742 5066 Webmaster/ E-mail : prsakaeo7@gmail.com