Home | contact Us | Sitemap
 

 นายพรพจน์  เพ็ญพาส
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

 
                                                      
 
 
นายภูสิต  สมจิตต์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
 
นายณรงค์  นครจินดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

1. นายเกษม ชัยสิทธิ์                        1 ธ.ค. 36 - 30 ก.ย. 39
2. นายภุชงค์ รุ่งโรจน์                        1 ต.ค. 39 - 30 ก.ย. 41
3. นายนาวิน ขันธหิรัญ                      1 ต.ค. 41 - 30 ก.ย. 43
4. นายสมชาย ชุ่มรัตน์                      1 ต.ค. 43 - 30 ก.ย. 48
5. นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์            1 ต.ค. 48 - 12 พ.ย. 49
6. นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล              13 พ.ย. 49 - 19 ต.ค. 51
7. นายศานิตย์ นาคสุขศรี                 20 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 55
8. นายภัครธรณ์ เทียนไชย               19 พ.ย. 55  - ปัจจุบัน


ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

1. นายสุนทร ทิพย์มณี                                  1 ธ.ค. 36  - 30 ก.ย. 39
2. นายโกสินทร์ เกษทอง                               1 ต.ค. 39  - 19 ต.ค. 40
3. นายสุนทร มากบุญ                                 14 มิ.ย. 39  - 30 ก.ย. 41
4. นายธีระ กลิ่นลำดวน                               20 ต.ค. 40  -   1 ต.ค. 43
5. นายนเรศ จิตสุจริตวงศ์                              1 ต.ค. 41  -   1 ต.ค. 43
6. นายก้องเกียรติ อัครประเสริฐกุล                   2 ต.ค. 43  - 30 ก.ย. 46
7. นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล                           2 ต.ค. 43  - 27 ธ.ค. 45
8. นายสุเทพ ปิ่นประเสริฐ                            20 ม.ค. 46  -   1 เม.ย. 47
9. นายศานิตย์ นาคสุขศรี                              1 ต.ค. 46  - 19 ต.ค. 51
10. นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ                          28 เม.ย.47  - 30 ก.ย. 47
11. นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร                        29 ก.ค. 47  -  4 ธ.ค.49
12. นายนิมิต จันทน์วิมล                              4 ธ.ค. 49  -   7 ต.ค. 50
13. นายเฉลิมศักดิ์ วงศ์ศิริวัฒน์                      8 ต.ค. 50  - 30 ก.ย. 52
14. นายสมชาย อัชฌากุล                          27 ต.ค. 51  - 30 ก.ย. 53
15. นายชัช กิตตินภดล                              26 ต.ค. 52  -  6 ธ.ค. 55
16. นายวินัย วิทยานุกูล                             29 พ.ย. 53  - 27 ต.ค. 56
17. นายชูศักดิ์  ตรีสาร                               7 ธ.ค.  55 -   30 ก.ย. 58
18. นายชัยภัทร  หิรัณยเลขา                      28 ต.ค. 56 -   30 ก.ย. 58
19. นายธรรมศักดิ์  รัตนธัญญา                    1 ต.ค.  58 -   ปัจจุบัน
20.นายวัรัส  ประเศรษโฐ                           1 ต.ค.  58 -    ปัจจุบัน
 ปฏิทินกิจกรรม
« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 ข่าวด่วนทันเหตุการณ์ กับสำนักข่าวไทย
 BREAKNEWS
 เที่ยวทั่วไทย
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000

โทรศัพท์/โทรสาร 0 3742 5066       Webmaster/ E-mail : prsakaeo7@gmail.com