ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนร่วมพิธีถวานเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 19.19 น.ส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร บริเวณท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคจังหวัดตามสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดพร้อมกันท (26/11/2555) / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะออกตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 80 ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2556 เป้นต้นไป (12/11/2555) / วันที่ 11 ต.ค. 2555 จังหวัดสกลนคร จัดแถลงข่าวงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง เวลา 13.30 น. ณ เทศบาลนครสกลนคร ชั้น 5 ห้องประชุม 1 (01/10/2555) / รัฐบาลได้ขยายระยะเวลาโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ออกไปอีก 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันทีี่ 2 เมษายน 2555 (24/08/2555) / จังหวัดสระแก้ว จัดสร้างพระพุทธรูปคู่เมืองสระแก้ว ณ อุทยานพุทธมลฑลสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว รายละเอียดที่นี่ (10/07/2555) / 
จังหวัดสกลนครบอกข่าว
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2556

วันที่ 6 ก.พ. 2556 )
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร โดยศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 ได้จัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2556  โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตย และประกอบกับในปี พ.ศ. 2556 เป็นปีแห่งการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งใหญ่ทั่วประเทศ โดยมีหัวข้อการประกวด คือ "การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีแห่งการเลือกตั้งท้องถิ่น"
 
1. หัวข้อการประกวดคำขวัญ
     " ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีแห่งการเลือกตั้งท้องถิ่น)
2. คุณสมบัติผู้ส่งประกวดคำขวัญ
      2.1 นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัดสกลนคร ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ  สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อำนาจเจริญ อุบลราชธานี บึงกาฬ
     2.2  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่ส่งคำขวัญเข้าประกวด ต้องเป็นผู้ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ ในการประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้งระดับประเทศ ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการ
3. หลักเกณฑ์การตัดสิน
     3.1 นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปส่งคำขวัญเข้าประกวดไม่เกินคนละ 1 คำขวัญ
     3.2 คำขวัญความยาวไม่เกิน 15 พยางค์
     3.3 เป็นคำขวัญที่มีความหมายในการ "ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีแห่งการเลือกตั้งท้องถิ่น"
     3.4 มีลักษณะของอักขระ ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง คล้องจองกัน และสัมผัสกัน
4. วิธีการส่งคำขวัญเข้าประกวด
     4.1 นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปส่งคำขวัญ ทางไปรษณีย์หรือ ส่งคำขวัญด้วยตนเอง ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2556 สถานที่ส่งผลงาน คือ ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 4 เลขที่ 315-318 อาคารศูนย์อาหารและบริการ (คอมเพล็กซ์) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40002
    4.2 การส่งทางไปรษณีย์จะถือเอาวันลงตราประทับไปรษณีย์เป็นเกณฑ์ตัดสิน
    4.3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4320-3458 , 0-4320-2901
5. รางวัล รวมเป็นเงิน 11,000 บาท
    5.1 รางวัลชนะเลิศ  จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท
    5.2 รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท
    5.3 รางวัลชมเชย   จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
    5.4 พร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล
 
สามารถสอบถามรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร 0-4320-3458 , 0-4320-2901
--------------------- 
จำนวนคนอ่าน 64 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    http://lisinopril5mg.trade/ - zestril lisinopril http://cystone.top/ - cystone http://buycelebrex.stream/ - celebrex
    asPifsu0wp [26/08/2016 - 02:13:11]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร กรมประชาสัมพันธ์
  ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 0-4271-1789 โทรสาร 0-4273-3770
  E-mail : prdsakon@gmail.com Thailand Web Stat
  webmaster : นางสาวสุจิตรา เชื้อคมตา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
   : tooto_mmm@hotmail.com