นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
    1  

นางอรอนงค์ เตชะมณีสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครและคณะ
    1     2  
เพลงสกลนคร
 • เพลงอาเซียน   
 • ลูกของพ่อ   
 • เมื่อพ่อยิ้ม   
 • เพียงพอเหมือนพ่อ   
 • ของขวัญจากก้อนดิน   
 • ลูกของพ่อ   
 • สองมือแม่   
 • ตามรอยพระบาท   
 • ครองแผ่นดินโดยธรรม   
 • เพลงปิดทองหลังพระ-คาราบาว   
 •  
  « ตุลาคม 2558 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
  ดูปฏิทินทั้งหมด
  video
 • สปอตบุหรี่   
 • สปอตรณรงค์บุหรี่   
 • ศุูนย์ดำรงธรรม   
 • งานข้าวฮางโลกครั้งที่ 2 ปลอดบุหรี่ เครื่องดื่มแอลก   
 • มหกรรมคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป   
 • ตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม ปี 58   
 • สปอตงานมหกรรมมูนมังอีสาน สู่ประชาคมอาเซ๊ยน 58   
 • สปอตกาชาด 58   
 • สปอตรับฟังความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญ   
 • รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ1   
 • รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ   
 • สปอตสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา   
 • สปอตลอยกระทงปลอดเหล้าบุหรี่   
 • สปอตบูรณะพระธาตุเชิงชุม   
 • สปอตงานกาชาด 57   
 • สปอตแห่ดาว   
 • สปอตลอยพระประทีป   
 • ฝนหลวง   
 • สปอต รับเสด็จฯ   
 • สปอต รับเสด็จ   
 • แห่ปราสาทผึ้ง 56   
 • สปอตงานโคนมสกลนคร 56   
 • สปอตงานกาชาด 56   
 • แห่ดาววันคริสตมาส   
 • การประชุมชี่แจงเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม   
 • แชร์ลูกโซ่ ตอนปูเป้   
 • ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนร่วมพิธีถวานเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 19.19 น.ส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร บริเวณท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคจังหวัดตามสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดพร้อมกันท (26/11/2555) / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะออกตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา 80 ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2556 เป้นต้นไป (12/11/2555) / วันที่ 11 ต.ค. 2555 จังหวัดสกลนคร จัดแถลงข่าวงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง เวลา 13.30 น. ณ เทศบาลนครสกลนคร ชั้น 5 ห้องประชุม 1 (01/10/2555) / รัฐบาลได้ขยายระยะเวลาโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ออกไปอีก 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันทีี่ 2 เมษายน 2555 (24/08/2555) / จังหวัดสระแก้ว จัดสร้างพระพุทธรูปคู่เมืองสระแก้ว ณ อุทยานพุทธมลฑลสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว รายละเอียดที่นี่ (10/07/2555) / 
   
  29 พ.ค-1 มิ.ย.58 จังหวัดสกลนครขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา (29/05/2558)
  เปิดอ่านการจัดทำ.."ร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก".. (28/05/2558)
  VTR ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (26/05/2558)
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนครขอเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร (21/05/2558)
  จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน ฉบับที่ 2 (15 พ.ค.58) (21/05/2558)
  จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน ฉบับปฐมฤกษ์ (21/05/2558)
  จังหวัดสกลนครขอเชิญชมนิทรรศการ "พระผู้สร้างรอยยิ้ม" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (27/04/2558)
  เทศบาลนครสกลนคร รับสมัครทีมฟุตบอล 7 คน ร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "เทศบาลนครสกลนคร คัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558" (27/04/2558)
  28 เม.ย.58 จังหวัดสกลนครปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ อ่างเก็บน้ำโสกขุมเงิน บ้านแก้ง ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส (27/04/2558)
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนครแจ้งการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2557 (27/04/2558)
  อ่านทั้งหมด     
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (22/04/2558)
  2-11 ก.พ.สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนครรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น (03/02/2558)
  3-12 ก.พ.58 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา (03/02/2558)
  9-13 ก.พ.58 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนครเปิดรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล (02/02/2558)
  กองทัพบกเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2558 (13/11/2557)
  อ่านทั้งหมด     
  สำนักงานเทศบาลตำบลคำบ่อ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงและสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (10/09/2558)
  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 56 รายการและวัสดุ จำนวน 2 รายการ (03/09/2558)
  วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุการศึกษาเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับ ปวช.1 (21/08/2558)
  สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (21/08/2558)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศประมูลให้เช่าพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าและบริการอืี่น ๆ งานซ้อมรับพระราชทานปริยญาบัตรเลขที่ 61/2558 (21/08/2558)
  อ่านทั้งหมด     
  ชาวสกลนครต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร "นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์" ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ต.ค.58 ณ จวนผู้ว่าฯ ถ.ศูนย์ราชการ (02/10/2558) อาทิตย์ที่ 16 ส.ค.58 จังหวัดสกลนครขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมปั่นเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมร่วมประวัติศาสตร์บันทึกสถิติโลก (13/08/2558)
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครจัดแถลงข่าวเผยผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พร้อมเดินหน้าศูนย์ดำรงธรรมเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน และให้บริการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs (16/06/2558) 8 มิ.ย.58 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ทวงคืนผืนป่า จังหวัดสกลนคร (09/06/2558)
  8 มิ.ย.58 นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผวจ.สกลนคร พร้อมส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การภาคประชาสังคม แขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" (09/06/2558)
  อ่านทั้งหมด     
  วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก มติชน โพสต์ทูเดย์
  รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
  สำนักงานจังหวัดสกลนคร
  กรมประชาสัมพันธ์
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงการคลัง
  อีเมล
  อินทราเนต
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  Number of Today 7 คน
  Number of Yesterday 16 คน
  Number of Lastmonth 23 คน
  Total 23 คน
  ค้นหาขั้นสูง
   ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่นี้
  ดูทั้งหมด>