ปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 3 คน
Number of Yesterday 7 คน
Number of Lastmonth 96 คน
Total 10,838 คน
MOU
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13  
ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาด
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 9 (2) นโยบายของหน่วยงาน/นโยบายของผู้บริหารหน่วยงาน
มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรา 9 (4) คู่มือ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่
อ่านทั้งหมด...     
ดัชนี มาตรา 7
มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
มาตรา 7 (4) กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบาย
อ่านทั้งหมด...     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU
ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชุมประจำเดือน
เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 1
เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อ่านทั้งหมด
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
บอกข่าวเล่าแจ้ง พี่น้องคนสกลนคร      พบปะพูดคุย บอกข่าวเล่าแจ้ง ข่าวสารเรื่องราวต่าง ๆ ทักทาย แล้วมาแสดงความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาเมืองสกลนคร 1 3
เชิญชวนเที่ยวจังหวัดสกลนคร      จังหวัดสกลนครเป็นเมืองที่น่าอยู่ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าสนใจ 0 0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร กรมประชาสัมพันธ์
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 0-4271-1789 โทรสาร 0-4273-3770
E-mail : prdsakon@gmail.com Thailand Web Stat