สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมุทรปราการเปิดขึ้นทะเบียนใหม่ให้แก่แรงงานต่างด้าว

วันที่ 2 มิ.ย. 2554 )
จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ
 
สมุทรปราการเปิดขึ้นทะเบียนใหม่ให้แก่แรงงานต่างด้าว
 
          จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ เปิดขึ้นทะเบียนใหม่ให้แก่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ที่ประสงค์จะทำงานต่อในประเทศไทย
         นางชญาภา ประเสริฐอัมพร จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เห็นชอบมาตรการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ลักลอบทำงานอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีผู้ประสงค์จะจ้างงานรวมทั้งผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรอายุไม่เกิน 15 ปี หากนายจ้างมีความประสงค์จะจ้างงาน สามารถติดต่อขอรับแบบคำร้องขอจ้างคนต่างด้าว และแบบคำร้องขอจดทะเบียนประวัติคนต่างด้าว (แบบ ทต.1) ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ หรือสำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น พร้อมทั้งกรอกข้อมูลและยื่นคำร้องขอจ้างคนต่างด้าวกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 โดยนำเอกสารดังนี้มายื่นพร้อมคำร้อง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) ,สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน) (กรณีเป็นนิติบุคคล) ,แบบ ตท.1 ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
         สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวได้ทราบโดยทั่วกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2383 7471-3 ต่อ 12-14 /
จำนวนคนอ่าน 415 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


 
« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
จดหมายข่าวรัฐบาล
ราคาน้ำมันวันนี้
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ข้อมูลที่พัก
ร้านอาหาร