สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ป.ป.ช.เตือนเจ้าหน้าที่รัฐ รับของขวัญปีใหม่ มูลค่าเกิน 3 พันบาท ผิดกฎหมาย

วันที่ 10 ม.ค. 2556 )
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
          สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เตือนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ให้ฝ่าฝืนมาตรา 103 รับของขวัญปีใหม่มูลค่าต้องไม่เกิน 3,000 บาท
          นายสนั่น ทองจีน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงที่กลุ่มองค์กร และบริษัทเอกชน จะมีการส่งของขวัญสวัสดีปีใหม่ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงในการเลือกรับของขวัญปีใหม่ ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103 ซึ่งห้าม เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าตำแหน่งใดจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายมิได้ เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐมาตั้งแต่ ปี 2543 ต้องรับตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 1.รับจากญาติตามจำนวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป ทั้งของผู้ให้และผู้รับ 2.รับจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติ ราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคลไม่เกิน 3,000 บาท 3.รับจากการให้ในลักษณะให้กับบุคลทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด จะเป็นความผิดและมีโทษทางอาญา/
จำนวนคนอ่าน 3502 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


 
« พฤษภาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
จดหมายข่าวรัฐบาล
ราคาน้ำมันวันนี้
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ข้อมูลที่พัก
ร้านอาหาร