สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น

ชาวบ้านบางโฉลง สมุทรปราการสืบสานประเพณีตักบาตรดอกไม้ (30 ก.ค. 2558)
ชาวบ้านตำบลบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนา
สมุทรปราการจัดกิจกรรมเข้าวัดทำความดีเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา (30 ก.ค. 2558)
สภาวัฒนธรรมอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเข้าวัดทำความดีเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี 2558
อ่าน 21 ครั้ง
สมุทรปราการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา (29 ก.ค. 2558)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2558 เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาสืบไป
อ่าน 24 ครั้ง
พสกนิกรสมุทรปราการร่วมใจจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28 ก.ค. 2558)
พสกนิกรจังหวัดสมุทรปราการ ทุกหมู่เหล่าร่วมใจ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558
อ่าน 28 ครั้ง
สมุทรปราการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติฯ (28 ก.ค. 2558)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
อ่าน 24 ครั้ง
สมุทรปราการทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28 ก.ค. 2558)
พสกนิกรจังหวัดสมุทรปราการร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2558
อ่าน 23 ครั้ง
สมุทรปราการซ้อมใหญ่กิจกรรม ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015 (26 ก.ค. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ จัดซ้อมใหญ่เตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015” ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 พร้อมส่วนกลางและจังหวัดทั่วประเทศ
อ่าน 70 ครั้ง
สมุทรปราการลงนามความร่วมมือบริหารจัดการแรงงานภาคอุตสาหกรรม (24 ก.ค. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการแรงงานภาคอุตสาหกรรม แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
อ่าน 29 ครั้ง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมอบห้องสมุดให้โรงเรียนที่ขาดแคลน (24 ก.ค. 2558)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยส่งต่อคลังปัญญา มอบห้องสมุดให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน
อ่าน 36 ครั้ง
สมุทรปราการทอดผ้าป่ามหากุศลถวายตู้ยาสามัญประจำวัดเฉลิมพระเกียรติฯ (23 ก.ค. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ถวายตู้ยาสามัญประจำวัดพร้อมเวชภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสที่เจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558
อ่าน 39 ครั้ง
สมุทรปราการเตรียมนำระบบแผนที่ GIS มาใช้ควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา (21 ก.ค. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำระบบแผนที่ GIS เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบและควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษา
อ่าน 16 ครั้ง
สมุทรปราการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015 (15 ก.ค. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558
อ่าน 70 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการจัดประมูลเลขทะเบียนรถสวยผ่าน อินเตอร์เน็ต (15 ก.ค. 2558)
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ เชิญชวนผู้สนใจประมูลเลขทะเบียนรถสวย สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน (รย.2) ผ่าน “อินเตอร์เน็ต”
อ่าน 54 ครั้ง
สมุทรปราการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (14 ก.ค. 2558)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม สร้างเครือข่ายสมาชิกอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
อ่าน 15 ครั้ง
ผู้ตรวจสำนักนายกฯติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ (13 ก.ค. 2558)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่จังหวัดสมุทรปราการ
อ่าน 37 ครั้ง
สมุทรปราการจัดประชุมพัฒนาและรักษาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ (13 ก.ค. 2558)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและรักษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัดสมุทรปราการ สื่อมวลชนเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อป.มช.) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อ่าน 16 ครั้ง
สมุทรปราการจัดสัมมนาการจัดการกากอุตสาหกรรม (11 ก.ค. 2558)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ชี้แจงแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน
อ่าน 16 ครั้ง
สมุทรปราการจัดค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด (11 ก.ค. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เร่งบำบัดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด คืนคนดีสู่สังคมเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
อ่าน 15 ครั้ง
เทศบาลเมืองลัดหลวงจัดแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน (4 ก.ค. 2558)
เทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมทางสายน้ำจัดแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 69 ครั้ง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดตลาดนัดแรงงาน 2-3 ก.ค. 58 (2 ก.ค. 2558)
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดงานตลาดนัดแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เปิดโอกาสให้ชุมชนโดยรอบได้ทำงานกับบริษัทที่อยู่ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อ่าน 46 ครั้ง

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

 
« สิงหาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
จดหมายข่าวรัฐบาล
ข้อมูลที่พัก
ร้านอาหาร
ราคาน้ำมันวันนี้
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล