สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น

ผู้ว่าฯสมุทรปราการนำประชาชนทุกภาคส่วนถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล (5 พ.ค. 2559)
ประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่าน 13 ครั้ง
สมุทรปราการขับเคลื่อนแผนแม่บทประชาคมอาเซียนของฝ่ายปกครอง (4 พ.ค. 2559)
จังหวัดสมุทรปราการ เร่งกำหนดแผนงาน/โครงการ ขับเคลื่อนงานด้านอาเซียนของฝ่ายปกครอง เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับจังหวัดสมุทรปราการหลังจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ
อ่าน 29 ครั้ง
สมุทรปราการชี้แจงแนวทางการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 (3 พ.ค. 2559)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2559 แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดสมุทรปราการ
อ่าน 22 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ สมุทรปราการ นำส่วนราชการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน (3 พ.ค. 2559)
จังหวัดสมุทรปราการ ออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้บริการในพื้นที่ตำบลตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ
อ่าน 19 ครั้ง
สมุทรปราการออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ให้บริการเกษตรกร (3 พ.ค. 2559)
จังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล
อ่าน 20 ครั้ง
ชม ชิม ช็อป งานตลาดเกษตรประชารัฐ เพื่อชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ (29 เม.ย. 2559)
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เชิญชวน ชม ชิม ช็อป งาน ตลาดเกษตรประชารัฐ เพื่อชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2559
อ่าน 32 ครั้ง
กรมชลประทานจัดประชุมกลุ่มย่อยรับฟังความคิดเห็นระบบระบายน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง (29 เม.ย. 2559)
กรมชลประทานจัดการประชุมกลุ่มย่อยรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โครงการระบบระบายน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง ที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสังคมในปัจจุบัน
ผู้ว่าฯสมุทรปราการให้ทุกส่วนราชการติดตามปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง (28 เม.ย. 2559)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้ทุกส่วนราชการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง และเร่งขับเคลื่อนนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจหมู่บ้านละ 2 แสน
อ่าน 11 ครั้ง
ผู้ตรวจฯกระทรวงเกษตรติดตามปัญหาภัยแล้งที่สมุทรปราการ (27 เม.ย. 2559)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการช่วยเหลือเกษตรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อคนสมุทรปราการ (27 เม.ย. 2559)
อ่าน 119 ครั้ง
ผู้บัญชาการทหารเรือ วางกระดูกงูเรือตรวจการชายฝั่งที่อู่ต่อเรือจังหวัดสมุทรปราการ (25 เม.ย. 2559)
กองทัพเรือจัดสร้างเรือตรวจการชายฝั่ง (เรือ ตกช.) ชุดใหม่ จำนวน 5 ลำ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือ ทดแทนเรือตรวจการณ์เดิมที่ใช้ราชการเป็นเวลานานและมีกำหนดที่จะปลดระวาง
อ่าน 23 ครั้ง
สมุทรปราการ จัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 เม.ย. 2559)
จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย
อ่าน 33 ครั้ง
ขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2559 มุ่งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ไทยรามัญ (24 เม.ย. 2559)
อ่าน 80 ครั้ง
จังหวัดสมุทรปราการจัดการประกวดนางสงกรานต์พระประแดงและหนุ่มลอยชาย ประจำปี 2559 (22 เม.ย. 2559)
สมุทรปราการเน้นช่วงเทศกาลสงกรานต์เข้มงวดขับรถเร็ว เมาแล้วขับ กลุ่มเสี่ยงก่ออุบัติเหตุ (12 เม.ย. 2559)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้ที่ขับรถเร็วและเมาแล้วขับ เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้น้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา
อ่าน 44 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ สมุทรปราการเตือนมีวินัยจราจร ไม่ประมาทช่วยลดอุบัติช่วงเทศกาลสงกรานต์ (12 เม.ย. 2559)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ผู้ว่าฯสมุทรปราการเปิดจุดตรวจร่วมอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 59 (11 เม.ย. 2559)
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งจุดตรวจร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559
อ่าน 30 ครั้ง
จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (9 เม.ย. 2559)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันอนุรักมรดกไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย”
อ่าน 37 ครั้ง
สมุทรปราการเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำดูแลประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (8 เม.ย. 2559)
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยทางน้ำให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559
อ่าน 41 ครั้ง
สมุทรปราการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรพ่อเมืองเนื่องในวันสงกรานต์ (8 เม.ย. 2559)
จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ สืบสานอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของไทย
อ่าน 48 ครั้ง

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

 
« พฤษภาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
จดหมายข่าวรัฐบาล
ราคาน้ำมันวันนี้
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ข้อมูลที่พัก
ร้านอาหาร