สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น

จ.สมุทรปราการจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (15 ส.ค. 2560)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
ผู้ว่าฯสมุทรปราการเยี่ยมสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง (15 ส.ค. 2560)
ผู้ว่าราชการการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมกิจกรรมการฝึกอาชีพของผู้พิการภายในสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง
จ.สมุทรปราการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน (15 ส.ค. 2560)
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ว่าฯสมุทรปราการปล่อยรถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (15 ส.ค. 2560)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบเงินบริจาคและสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคอีสาน
จ.สมุทรปราการจัดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (15 ส.ค. 2560)
จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน สืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปชส.สมุทรปราการ นำเครือข่ายศึกษาดูงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (15 ส.ค. 2560)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ นำคณะเครือข่ายประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ศึกษาดูงานศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี
จ.สมุทรปราการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (15 ส.ค. 2560)
จังหวัดสมุทรปราการติดตามความคืบหน้าและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
อ่าน 5 ครั้ง
จ.สมุทรปราการจัดงาน OTOP สมุทรปราการ ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่ตลาดสากล (15 ส.ค. 2560)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP แก่ผู้ประกอบการในจังหวัด ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
อ่าน 5 ครั้ง
สมุทรปราการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2560 (15 ส.ค. 2560)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันสตรีไทยจังหวัดสมุทรปราการประจำปี 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสตรี
อ่าน 5 ครั้ง
กรมการปกครองจัดพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ (25 ก.ค. 2560)
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
อ่าน 15 ครั้ง
จ.สมุทรปราการจัดแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ “สุจิตธรรมกถา” เฉลิมพระเกียรติฯ (24 ก.ค. 2560)
จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ)และจัดแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ “สุจิตธรรมกถา” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
อ่าน 15 ครั้ง
ก.บ.จ.สมุทรปราการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2560 (24 ก.ค. 2560)
คณะกรรมการบริหารจังหวัดสมุทรปราการ (ก.บ.จ.) สมุทรปราการ ติดตามการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อ่าน 15 ครั้ง
พาณิชย์สมุทรปราการออกตรวจเครื่องชั่งและการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าในตลาดปากน้ำ (24 ก.ค. 2560)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบเครื่องชั่งและการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ ป้องปรามผู้ประกอบการไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภค
อ่าน 14 ครั้ง
การประปานครหลวงมอบแท่นน้ำดื่มสาธารณะให้จังหวัดสมุทรปราการ (24 ก.ค. 2560)
การประปานครหลวงมอบแท่นน้ำดื่มสาธารณะให้แก่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการและออกกำลังกายบริเวณศาลากลางจังหวัดได้มีดื่มน้ำที่สะอาด
อ่าน 14 ครั้ง
จ.สมุทรปราการ มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ (30 มิ.ย. 2560)
อ่าน 63 ครั้ง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2560 (26 มิ.ย. 2560)
อ่าน 53 ครั้ง
จ.สมุทรปราการ ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมที่โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ (30 พ.ค. 2560)
อ่าน 76 ครั้ง
จ.สมุทรปราการ ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 (24 พ.ค. 2560)
อ่าน 176 ครั้ง
จ.สมุทรปราการ ยกระดับตลาดคลองสวน 100 ปี เป็นตลาดต้องชม (13 พ.ค. 2560)
อ่าน 55 ครั้ง
จ.สมุทรปราการ เตรียมจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ ระหว่างวันที่ 24 ก.พ.-5 มี.ค.60 ที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง (10 ก.พ. 2560)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>

 
« สิงหาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
จดหมายข่าวรัฐบาล
ราคาน้ำมันวันนี้
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ข้อมูลที่พัก
ร้านอาหาร