สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น

สมุทรปราการออกตรวจเรือประมงในพื้นที่แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ (17 เม.ย. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ ออกตรวจเรือประมงทะเลในพื้นที่ กวดขันการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแก้ปัญหาการค้ามนุษย์รองรับเปิดประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/เจ้าของเรือประมงเร่งนำแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนไว้ ไปรายงานตัวเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวใหม่
อ่าน 5 ครั้ง
สมุทรปราการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ว่าฯ (9 เม.ย. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของไทย
อ่าน 28 ครั้ง
สมุทรปราการส่งมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (9 เม.ย. 2558)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ส่งมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 แก่สถานศึกษาในจังหวัด สนองพระราชดำริ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เยาวชน
อ่าน 13 ครั้ง
สมุทรปราการปล่อยแถวรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 58 (8 เม.ย. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558
อ่าน 19 ครั้ง
สมุทรปราการจัดงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (6 เม.ย. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
อ่าน 14 ครั้ง
สมุทรปราการจัดบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (4 เม.ย. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการจัดบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
อ่าน 13 ครั้ง
สมุทรปราการ เน้นบังคับใช้กฎหมาย 10 มาตรการหลัก ลดอุบัติเหตุสงกรานต์ 58 (3 เม.ย. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือตั้งจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งบนถนนสายหลักและสายรอง เน้น 10 มาตรการหลัก เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงดังกล่าว
อ่าน 82 ครั้ง
พสกนิกรสมุทรปราการร่วมใจสวมใส่เสื้อสีม่วงจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (2 เม.ย. 2558)
พสกนิกรจังหวัดสมุทรปราการ ทุกหมู่เหล่าร่วมใจสวมใส่เสื้อสีม่วง จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 1จัดโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติฯ (2 เม.ย. 2558)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา
อ่าน 14 ครั้ง
สมุทรปราการทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (2 เม.ย. 2558)
พสกนิกรจังหวัดสมุทรปราการพร้อมใจสวมเสื้อสีม่วงร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
อ่าน 11 ครั้ง
โนโวเทล สุวรรณภูมิจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (1 เม.ย. 2558)
โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2558
อ่าน 6 ครั้ง
สมุทรปราการจัดอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (1 เม.ย. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการจัดอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
อ่าน 8 ครั้ง
สมุทรปราการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินและกองทุนพัฒนาเด็กชนบท (31 มี.ค. 2558)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
อ่าน 9 ครั้ง
สมุทรปราการออกกวดขันการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย (28 มี.ค. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ ออกตรวจสอบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ ในพื้นที่จังหวัด ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
อ่าน 23 ครั้ง
สมุทรปราการจัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตคนปากน้ำ (28 มี.ค. 2558)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดแสดงผลงานยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจากข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.)
อ่าน 11 ครั้ง
สมุทรปราการจัดรณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรีเฉลิมพระเกียรติฯ (25 มี.ค. 2558)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์ส่งเสริมให้สตรีได้รับสิทธิอย่างเป็นธรรม มีความสุขในการทำงาน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 12 ครั้ง
การเคหะแห่งชาติจัดงาน Smile Day เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน (23 มี.ค. 2558)
การเคหะแห่งชาติ จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมาฉันท์ สร้างความรัก ความสามัคคีในครอบครัวและชุมชนการเคหะแห่งชาติที่จังหวัดสมุทรปราการ
อ่าน 23 ครั้ง
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น (19 มี.ค. 2558)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอย่างจริงจังเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้หลังเปิดประชาคมอาเซียน
อ่าน 12 ครั้ง
จัดหางานสมุทรปราการจัดนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ (19 มี.ค. 2558)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานนัดตลาดงานเชิงคุณภาพ ช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงานและไม่มีงานทำ
อ่าน 14 ครั้ง
สมุทรปราการสร้างเครือข่ายเยาวชน ป้องกันภัยยาเสพติด (6 ส.ค. 2557)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ เสริมสร้างความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชน สร้างเครือข่ายในการป้องกันภัยยาเสพติด

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

 
« เมษายน 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข้อมูลที่พัก
ร้านอาหาร
ราคาน้ำมันวันนี้
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล