สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ฯที่สมุทรปราการ (2 ก.ย. 2558)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ของอาเซียน
อ่าน 20 ครั้ง
สมุทรปราการจัดงาน “สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ” (1 ก.ย. 2558)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคราคาถูก เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
ผู้ตรวจสำนักนายกฯ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่สมุทรปราการ (1 ก.ย. 2558)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการ ที่จังหวัดสมุทรปราการ
อ่าน 19 ครั้ง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่งเสริมการตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการพื้นที่สมุทรปราการ (1 ก.ย. 2558)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รณรงค์สร้างนิสัยการออมให้แก่ผู้ใช้แรงงาน ส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
อ่าน 17 ครั้ง
สมุทรปราการจัดเสวนาสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน (27 ส.ค. 2558)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
อ่าน 23 ครั้ง
สมุทรปราการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ป้องกันภัยยาเสพติด (23 ส.ค. 2558)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
อ่าน 38 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการนำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานด้านยาเสพติด (23 ส.ค. 2558)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ นำคณะสื่อมวลชนและผู้ปฏิบัติงานการนำเสนอข่าวด้านยาเสพติด ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี
อ่าน 30 ครั้ง
สมุทรปราการจัดเสวนาการบริหารจัดการน้ำด้านการเกษตร (20 ส.ค. 2558)
สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ จัดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ หาแนวทางการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
อ่าน 24 ครั้ง
สมุทรปราการเตรียมจัดมหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจ 4 ภาค ครั้งที่ 4 (14 ส.ค. 2558)
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับจังหวัดสมุทรปราการ แถลงข่าว การจัด “มหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจ 4 ภาค ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2558 ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
อ่าน 169 ครั้ง
พสกนิกรสมุทรปราการร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหามหาราชินี (12 ส.ค. 2558)
พสกนิกรจังหวัดสมุทรปราการทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กันอย่างเนืองแน่น เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี
อ่าน 48 ครั้ง
สมุทรปราการจัดพิธีมอบเสื้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทาน bike for mom (12 ส.ค. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีมอบเสื้อพระราชทาน และเข็มกลัดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 “bike for mom ปั่นเพื่อแม่”
อ่าน 80 ครั้ง
สมุทรปราการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12 ส.ค. 2558)
พสกนิกรชาวจังหวัดสมุทรปราการ ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
อ่าน 37 ครั้ง
พสกนิกรสมุทรปราการ ร่วมกันตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (12 ส.ค. 2558)
พสกนิกรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
อ่าน 35 ครั้ง
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดงานของดีบ้านฉัน (11 ส.ค. 2558)
สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรปราการจัดงาน ของดีบ้านฉันอำเภอเมืองสมุทรปราการ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอเมืองสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น
อ่าน 46 ครั้ง
มูลนิธิพระดาบส จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (8 ส.ค. 2558)
มูลนิธิพระดาบส จัดโครงการปลูกป่าลดโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ
สมุทรปราการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (6 ส.ค. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้บริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ
อ่าน 39 ครั้ง
สมุทรปราการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (6 ส.ค. 2558)
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล
อ่าน 51 ครั้ง
สมุทรปราการสร้างเครือข่ายเยาวชน ป้องกันภัยยาเสพติด (6 ส.ค. 2557)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ เสริมสร้างความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชน สร้างเครือข่ายในการป้องกันภัยยาเสพติด
สมุทรปราการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ป้องกันภัยยาเสพติด (16 ก.ค. 2557)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ เสริมทักษะให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
สมุทรปราการจัดโครงการประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤต (21 มี.ค. 2557)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ นำคณะสื่อมวลชนในจังหวัดศึกษาดูงานการป้องกันการเกิดภาวะวิกฤตและอุบัติภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

 
« กันยายน 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
จดหมายข่าวรัฐบาล
ข้อมูลที่พัก
ร้านอาหาร
ราคาน้ำมันวันนี้
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล