สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น

องค์กรพิทักษ์บ้านเมืองนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่สมุทรปราการ (31 ก.ค. 2557)
องค์กรพิทักษ์บ้านเมือง เสนอแนวทางการกำจัดขยะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาขยะในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
การท่าเรือฯ ทำพิธีปล่อยเรือ ท่าเรือ 303 ลงน้ำ (29 ก.ค. 2557)
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ทำพิธีปล่อยเรือลากจูง “ท่าเรือ 303” ลงน้ำ เพื่อใช้กิจการของท่าเรือแหลมฉบัง เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
สมุทรปราการจัดโครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติฯ (28 ก.ค. 2557)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สมุทรปราการเตรียมขอขยายเวลาเปิดศูนย์ ONE STOP SERVICE (26 ก.ค. 2557)
จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมเสนอขยายเวลาเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(ONE STOP SERVICE) ต่ออย่างน้อย 1 เดือน หลังมีนายจ้างและผู้ประกอบการมายื่นขอจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก
สมุทรปราการซ้อมแผนอุบัติภัยด้านอัคคีภัยและสารเคมี (26 ก.ค. 2557)
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝึกซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยด้านอัคคีภัยและสารเคมี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับมือกับอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมอบเงินสนับสนุนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ (24 ก.ค. 2557)
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมอบเงินบริจาค 850,000 บาท สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อควบคุมปริมาณสุนัขจรจัดและโรคพิษสุนัขบ้าภายในจังหวัดสมุทรปราการ
สมุทรปราการมีแรงงานต่างด้าวฯจดทะเบียนแล้วประมาณ 17,000 คน (24 ก.ค. 2557)
จังหวัดสมุทรปราการ มีนายจ้าง/ผู้ประกอบการนำแรงงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย 3 สัญชาติ มาจดทะเบียนที่ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ(ONE STOP SERVICE) แล้วประมาณ 17,000 คน
สมุทรปราการเร่งขับเคลื่อนลดต้นทุนการผลิตให้ชาวนา (22 ก.ค. 2557)
จังหวัดสมุทรปราการ เร่งขับเคลื่อนมาตรการลดต้นทุนการผลิตช่วยเหลือชาวนา ตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
สมุทรปราการจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ (22 ก.ค. 2557)
จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ และคืนความสุขให้คนในชาติ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 99 รูป
กิจกรรมคืนความสุขให้ผู้ขับขี่แท็กซี่ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (21 ก.ค. 2557)
กองร้อยรักษาความสงบกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ ร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับคนในชาติ สำหรับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
มูลนิธิพระดาบสจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (20 ก.ค. 2557)
มูลนิธิพระดาบส จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
สมุทรปราการ ปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง (19 ก.ค. 2557)
จังหวัดสมุทรปราการ ปลูกฝังสำนึกความสามัคคี และสร้างกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์แก่เยาวชนและผู้นำชุมชน เพื่อสร้างสังคมปรองดอง
เปิดตัวโครงการ สมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO INDUSTRIAL TOWN) (18 ก.ค. 2557)
จังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน สร้างต้นแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO INDUSTRIAL TOWN) เตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
รองอธิปดีกรมควบคุมมลพิษติดตามปัญหาบ่อขยะที่สมุทรปราการ (17 ก.ค. 2557)
รองอธิปดีกรมควบคุมมลพิษ ติดตามการแก้ไขปัญหาบ่อขยะที่จังหวัดสมุทรปราการ รับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนแนวทางแก้ไข เพื่อนำเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
สมุทรปราการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ป้องกันภัยยาเสพติด (16 ก.ค. 2557)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ เสริมทักษะให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
สมุทรปราการจัดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน (11 ก.ค. 2557)
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ราคาถูกให้ประชาชน
สมุทรปราการเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดภาค 1 (8 ก.ค. 2557)
เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดภาค 1 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของเหล่ากาชาดในแต่ละจังหวัด
ประธานอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวฯ พร้อมด้วยทูต 3 ประเทศตรวจเยี่ยมศูนย์ One Stop Service ที่สมุทรปราการ (7 ก.ค. 2557)
ประธานอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และค้ามนุษย์ พร้อมทูตจาก 3 ประเทศ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service ที่สมุทรปราการ
สมุทรปราการเปิดศูนย์ ONE STOP SERVICE จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย (7 ก.ค. 2557)
จังหวัดสมุทรปราการบูรการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเปิดศูนย์ ONE STOP SERVICE จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย นำสมุทรสาครโมเดลมาปรับใช้
สมุทรปราการขายลอตเตอร์รี่ใบละ 80 บาท (4 ก.ค. 2557)
จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งจุดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาควบคุม ราคา 80 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ซื้อสลากฯ

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

 
« สิงหาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข้อมูลที่พัก
ร้านอาหาร
ราคาน้ำมันวันนี้
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล