สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น

เวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง (27 ส.ค. 2557)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสียโครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง
งานมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ จังหวัดสมุทรปราการ (23 ส.ค. 2557)
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ร่วมกับเวทีไทย และจังหวัดสมุทรปราการ จัดมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า
สมุทรปราการชี้แจงการปฏิบัติงานตามแนวทางของ คสช.แก่สมาชิก อส. (22 ส.ค. 2557)
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามแนวทางของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจ
สมุทรปราการจัดโครงการเสริมสร้างปรองดองสมานฉันท์ (21 ส.ค. 2557)
จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้คนในชาติ
สมุทรปราการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข (21 ส.ค. 2557)
จังหวัดสมุทรปราการออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้บริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลด่านสำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการจัดกิจกรรมรวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดิน เทิดไท้องค์ราชินี (20 ส.ค. 2557)
จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรวมพลังกองทุนแม่ของแผ่นดิน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์แก่หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นทุนเริ่มต้นในการทำกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติด
สมุทรปราการตรวจติดตามการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล (19 ส.ค. 2557)
จังหวัดสมุทรปราการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานในจังหวัดตรวจสอบสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
สมุทรปราการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล (19 ส.ค. 2557)
จังหวัดสมุทรปราการ เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ และเครือข่าย
งานเกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี จังหวัดสมุทรปราการ (17 ส.ค. 2557)
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทอท.จัดกิจกรรมรับนักท่องเที่ยวชาวจีนหลังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม (16 ส.ค. 2557)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) (ทอท.) จัดกิจกรรมรับนักท่องเที่ยวชาวจีนหลังการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)
สมุทรปราการจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เฉลิมพระเกียรติ (15 ส.ค. 2557)
อำเภอเมืองสมุทรปราการจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เฉลิมพระเกียรติฯ บำบัดผู้ติดและผู้เสพยาเสพติด คืนคนดีสู่สังคมเป็นกำลัง ในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
สมุทรปราการสร้างความปรองดองสหกรณ์ในจังหวัด (15 ส.ค. 2557)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ให้ความรู้ ความเข้าใจนโยบายปรองดองแห่งชาติแก่เครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัด นำไปขยายผลเพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
ยุทธการ Task Force ปู่เจ้าสมิงพรายปราบไพรี ออกกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด (14 ส.ค. 2557)
จังหวัดสมุทรปราการ ปฏิบัติการยุทธการ Task Force ปู่เจ้าสมิงพรายปราบไพรี ออกกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
สมุทรปราการจัดสื่อมวลชนพบผู้ว่าฯ (14 ส.ค. 2557)
จังหวัดสมุทรปราการ จัดสื่อมวลชนพบผู้ว่าฯ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนในพื้นที่
ปิดอ่าวตัว ก 2 เดือนทำให้ชาวประมงจับสัตว์น้ำได้เพิ่มมากขึ้น (13 ส.ค. 2557)
ประมงจังหวัดสมุทรปราการ ชี้แจงหลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศห้ามใช้เครื่องมือบางประเภทจับสัตว์น้ำในฤดูปิดอ่าวตัว ก ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2557 ภายหลังสิ้นสุดประกาศส่งผลให้ชาวประมงจับสัตว์น้ำได้เพิ่มขึ้น
พสกนิกรสมุทรปราการร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหามหาราชินี (12 ส.ค. 2557)
พสกนิกรจังหวัดสมุทรปราการทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กันอย่างเนืองแน่น เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีท่ามกลางสายฝนที่โปรยปราย
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดงานของดีบ้านฉัน (12 ส.ค. 2557)
สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรปราการจัดงาน ของดีบ้านฉันอำเภอเมืองสมุทรปราการ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอเมืองสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น
สมุทรปราการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12 ส.ค. 2557)
พสกนิกรชาวจังหวัดสมุทรปราการ ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
พสกนิกรสมุทรปราการตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (12 ส.ค. 2557)
พสกนิกรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
สมุทรปราการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (7 ส.ค. 2557)
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

 
« สิงหาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข้อมูลที่พัก
ร้านอาหาร
ราคาน้ำมันวันนี้
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล