สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น

สมุทรปราการเตรียมจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดฯ (13 ต.ค. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการเตรียมจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2558 12 วัน 12 คืน
อ่าน 25 ครั้ง
สมุทรปราการเตรียมความพร้อมจัดแข่งขันกีฬา “ปากน้ำเกมส์” (13 ต.ค. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 รอบคัดเลือก ตัวแทนภาค 1 “ปากน้ำเกมส์”
อ่าน 24 ครั้ง
อำเภอบางพลี เตรียมจัดงานประเพณีรับบัว หนึ่งเดียวในโลก (7 ต.ค. 2558)
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จัดแถลงข่าวงานประเพณีรับบัว ประจำปี 2558 ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย
อ่าน 120 ครั้ง
สมุทรปราการมอบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ (28 ก.ย. 2558)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
อ่าน 7 ครั้ง
สมุทรปราการจัดโครงการขวัญแผ่นดินบำบัดผู้เสพยาเสพติด (24 ก.ย. 2558)
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน เร่งบำบัดผู้เสพยาเสพติด คืนคนดีสู่สังคมเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
สมุทรปราการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์โพชฌังคปริตรถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (23 ก.ย. 2558)
พสกนิกรชาวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โพชฌังคปริตร ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่าน 0 ครั้ง
สมุทรปราการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1 ล้านตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ (21 ก.ย. 2558)
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อเพิ่มพูนทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
อ่าน 2 ครั้ง
สมุทรปราการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย (18 ก.ย. 2558)
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
อำเภอเมืองสมุทรปราการจัดงานมหกรรมอาชีพ (17 ก.ย. 2558)
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้า เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของผู้ผ่านการอบรมโครงการต่อยอดอาชีพของประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อ่าน 4 ครั้ง
สมุทรปราการสร้างเครือข่ายเยาวชน ป้องกันภัยยาเสพติด (6 ส.ค. 2557)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ เสริมสร้างความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชน สร้างเครือข่ายในการป้องกันภัยยาเสพติด
สมุทรปราการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ป้องกันภัยยาเสพติด (16 ก.ค. 2557)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ เสริมทักษะให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
สมุทรปราการจัดโครงการประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤต (21 มี.ค. 2557)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ นำคณะสื่อมวลชนในจังหวัดศึกษาดูงานการป้องกันการเกิดภาวะวิกฤตและอุบัติภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการนำคณะฯดูงานโครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ (18 ก.พ. 2557)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ นำคณะฯดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริที่จังหวัดนครนายก
สมุทรปราการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด (10 ก.ย. 2556)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด

หน้า : [1]

 
« ตุลาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
จดหมายข่าวรัฐบาล
ข้อมูลที่พัก
ร้านอาหาร
ราคาน้ำมันวันนี้
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล