สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น

สมุทรปราการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน (10 ก.พ. 2559)
จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิกอาสารักษาดินแดน
อ่าน 13 ครั้ง
สมุทรปราการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยบ่อขยะ (9 ก.พ. 2559)
จังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยบ่อขยะบางปลา
อ่าน 14 ครั้ง
สมุทรปราการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนแม่ฯ (8 ก.พ. 2559)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินวิถีพอเพียง แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง
อ่าน 8 ครั้ง
สมุทรปราการออกตรวจป้องปรามการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน (3 ก.พ. 2559)
จังหวัดสมุทรปราการออกตรวจติดตามภาวะสินค้าและป้องปรามผู้ประกอบการไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภค ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน
อ่าน 18 ครั้ง
สมุทรปราการจัดกิจกรรม รวมพลังอาสา เพื่อพัฒนาชุมชน (28 ม.ค. 2559)
จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรม “รวมพลังอาสา เพื่อพัฒนาชุมชน” เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 47 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ที่ได้เสียสละทำงานสาธารณะประโยชน์เพื่อส่วนรวม
อ่าน 33 ครั้ง
กรมชลประทานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นระบบระบายน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง (28 ม.ค. 2559)
กรมชลประทาน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โครงการระบบระบายน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง เพื่อพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสังคมในปัจจุบัน
อ่าน 14 ครั้ง
สมุทรปราการลงนามความร่วมมือซื้อ ขายข้าวหอมสมุทรปราการ (22 ม.ค. 2559)
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการผลิตและแปรรูป “ข้าวหอมสมุทรปราการ” เพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร สร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสมุทรปราการ
อ่าน 40 ครั้ง
ผบ.ทร.เป็นประธานวางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดกลาง(ลจก.) (19 ม.ค. 2559)
กองทัพเรือจัดสร้างเรือลากจูงขนาดกลาง(ลจก.) เพื่อทดแทนเรือลากจูงเดิมที่ใช้ราชการเป็นเวลานานและสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือ
อ่าน 24 ครั้ง
กองทัพเรือจัดงาน วันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี 2559 (17 ม.ค. 2559)
กองทัพเรือจัดงานวันสดุดีวีรชน เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของวีรชนทหารเรือที่เสียสละชีวิตปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติ
อ่าน 16 ครั้ง
งานวันราชประชาสมาสัย เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี แห่งการครองราชย์ (15 ม.ค. 2559)
มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันราชประชาสมาสัย จัดงานวันราชประชาสมาสัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อการดำเนินงานโรคเรื้อนในประเทศไทย
อ่าน 35 ครั้ง
สภาอุตสาหกรรมสมุทรปราการเตรียมจัดคอนเสิร์ตการกุศล (15 ม.ค. 2559)
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เตรียมจัดคอนเสิร์ตการกุศล หารายได้สนับสนุนกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมและเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ
อ่าน 22 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ (26 พ.ย. 2558)
อ่าน 47 ครั้ง
สมุทรปราการสร้างเครือข่ายเยาวชน ป้องกันภัยยาเสพติด (6 ส.ค. 2557)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ เสริมสร้างความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชน สร้างเครือข่ายในการป้องกันภัยยาเสพติด
สมุทรปราการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ป้องกันภัยยาเสพติด (16 ก.ค. 2557)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ เสริมทักษะให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
สมุทรปราการจัดโครงการประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤต (21 มี.ค. 2557)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ นำคณะสื่อมวลชนในจังหวัดศึกษาดูงานการป้องกันการเกิดภาวะวิกฤตและอุบัติภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการนำคณะฯดูงานโครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ (18 ก.พ. 2557)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ นำคณะฯดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริที่จังหวัดนครนายก
สมุทรปราการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด (10 ก.ย. 2556)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด

หน้า : [1]

 
« กุมภาพันธ์ 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด
จดหมายข่าวรัฐบาล
ข้อมูลที่พัก
ร้านอาหาร
ราคาน้ำมันวันนี้
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล