สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น

คณะกรรมการประเมิน TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ (25 พ.ค. 2558)
คณะกรรมการตรวจประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE ตรวจติดตามความก้าวหน้าและรับทราบผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสมุทรปราการ
อ่าน 5 ครั้ง
สมุทรปราการจัดพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 (25 พ.ค. 2558)
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่หมู่บ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
กองทุนไฟฟ้าฯชี้แจงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (25 พ.ค. 2558)
กองทุนไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 ชี้แจงทำความเข้าใจแผนยุทธศาตร์การพัฒนา พ.ศ.2559-2561 แก่ผู้แทนชุมชนที่อาศัยโดยรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้
อ่าน 4 ครั้ง
สมุทรปราการลงนามความร่วมมือ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมบางปู (25 พ.ค. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ นิคมอุตสาหกรรมบางปู
อ่าน 7 ครั้ง
ผู้ตรวจสำนักนายกฯติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ (21 พ.ค. 2558)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่จังหวัดสมุทรปราการ
อ่าน 11 ครั้ง
สมุทรปราการชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา (21 พ.ค. 2558)
สมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ ชี้แจงนโยบายการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา แก่สมาชิกของสมาคมฯที่ได้รับการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย
อ่าน 17 ครั้ง
สมุทรปราการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น แนวสลายพลังงานคลื่น เพื่อรักษาพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเล (19 พ.ค. 2558)
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย โครงการออกแบบและศึกษาผลกระทบแนวสลายพลังงานคลื่น เพื่อรักษาพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรปราการ ฝั่งตะวันตก
อ่าน 13 ครั้ง
สมุทรปราการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถบรรทุกรองรับ AEC (16 พ.ค. 2558)
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ พัฒนาศักภาพพนักงานขับรถบรรทุกเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อ่าน 18 ครั้ง
ประชาชนสมุทรปราการยังคงร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาลอย่างต่อเนื่อง (15 พ.ค. 2558)
ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ ยังคงทยอยร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาลอย่างต่อเนื่อง
อ่าน 18 ครั้ง
สมุทรปราการจัดสื่อมวลชนพบผู้ว่าฯ เดือนพฤษภาคม 2558 (12 พ.ค. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ จัดสื่อมวลชนพบผู้ว่าฯ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนในพื้นที่
อ่าน 26 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมศูนย์ One Stop Service สมุทรปราการ (8 พ.ค. 2558)
ผอ.สผป.ศปป. 2 กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเสร็จ(One Stop Service) จังหวัดสมุทรปราการ
อ่าน 20 ครั้ง
สมุทรปราการเปิดศูนย์ Port in - Port out เร่งแก้ปัญหาใบเหลือง EU (6 พ.ค. 2558)
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง (Port in - Port out) เพื่อเร่งแก้ปัญหาสภาพยุโรป (EU)ให้ใบเหลืองสินค้าประมงไทย
อ่าน 22 ครั้ง
สมุทรปราการจัดงานพิธีวันฉัตรมงคล (5 พ.ค. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานพิธีวันฉัตรมงคล เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อ่าน 34 ครั้ง
สมุทรปราการจัด มหกรรมคืนความสุขแรงงาน ASEAN สัมพันธ์ (1 พ.ค. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงานและเมืองโบราณ จัดมหกรรมคืนความสุขแรงงาน ASEAN สัมพันธ์ 1-5 พฤษภาคม 2558
อ่าน 30 ครั้ง
ประชาชนสมุทรปราการยังคงร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาลอย่างต่อเนื่อง (30 เม.ย. 2558)
ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ ยังคงทยอยร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาลอย่างต่อเนื่อง
อ่าน 24 ครั้ง
ผู้ว่าฯสมุทรปราการตรวจเยี่ยมศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล (29 เม.ย. 2558)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในจังหวัดร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อ่าน 41 ครั้ง
สมุทรปราการรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนการผลิต (28 เม.ย. 2558)
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์ให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในนาข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
อ่าน 19 ครั้ง
รอง ผบ.ตร.มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ที่สมุทรปราการ (27 เม.ย. 2558)
รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบแนวทางการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้แก่ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
อ่าน 26 ครั้ง
สมุทรปราการสร้างเครือข่ายเยาวชน ป้องกันภัยยาเสพติด (6 ส.ค. 2557)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ เสริมสร้างความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชน สร้างเครือข่ายในการป้องกันภัยยาเสพติด
สมุทรปราการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ป้องกันภัยยาเสพติด (16 ก.ค. 2557)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ เสริมทักษะให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

 
« พฤษภาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข้อมูลที่พัก
ร้านอาหาร
ราคาน้ำมันวันนี้
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล