สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น

มูลนิธิบิ๊กซี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ (27 พ.ย. 2558)
มูลนิธิบิ๊กซี มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ที่เรียนดีแด่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน
อ่าน 3 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ (26 พ.ย. 2558)
อ่าน 19 ครั้ง
สมุทรปราการมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล (26 พ.ย. 2558)
พนักงานบริษัท อำเภอบางบ่อ ได้รับรางวัลใหญ่รถยนต์กระบะ โตโยต้า HILUX REVO สลากกาชาดการกุศล งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2558
อ่าน 42 ครั้ง
บรรยากาศงานลอยกระทงที่สมุทรปราการ (25 พ.ย. 2558)
บรรยากาศงานลอยกระทงที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชน หนุ่มสาว ออกมาลอยกระทงกันเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อ่าน 43 ครั้ง
กกต.สมุทรปราการอบรมการจัดเก็บจุดพิกัดหน่วยเลือกตั้ง(samart ECT) (20 พ.ย. 2558)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่ เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดสมุทรปราการ
อ่าน 33 ครั้ง
จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2558 (20 พ.ย. 2558)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่ เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดสมุทรปราการ
อ่าน 27 ครั้ง
สมุทรปราการออกตรวจเรือประมงในพื้นที่แก้ปัญหาการค้ามนุษย์และใบเหลือง EU (18 พ.ย. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ ออกตรวจเรือประมงทะเลในพื้นที่ กวดขันการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ และการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม
อ่าน 50 ครั้ง
สมุทรปราการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทง 58 (17 พ.ย. 2558)
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ระดมกำลังทุกภาคส่วน ออกระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทง พร้อมทั้งกวดขันแหล่งผลิตและจำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิงที่ผิดกฎหมาย
อ่าน 88 ครั้ง
สมุทรปราการจัดพิธีถวายราชสดุดี วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน (14 พ.ย. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน
อ่าน 54 ครั้ง
สมุทรปราการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ฯ (13 พ.ย. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ ออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2558
อ่าน 352 ครั้ง
สมุทรปราการเร่งกำหนดโซนนิ่งพื้นที่รอบสถานศึกษาควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (13 พ.ย. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ เร่งจัดทำแผนที่กำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) เพื่อควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
อ่าน 22 ครั้ง
สมุทรปราการพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน (13 พ.ย. 2558)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมพัฒนาความเข้มแข็งการคุ้มครองแรงงานสร้างเครือข่ายในการป้องกันปัญหาการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องเป็นธรรม
สมุทรปราการเร่งขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนและการแก้ปัญหาภัยแล้ง (13 พ.ย. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนและการแก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล
อ่าน 17 ครั้ง
ผู้ว่าสมุทรปราการร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (5 พ.ย. 2558)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อ่าน 35 ครั้ง
สมุทรปราการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล รอบ 2 (5 พ.ย. 2558)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ชี้แจงการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ 2 แก่นายจ้างและเจ้าของเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
อ่าน 42 ครั้ง
สมุทรปราการจัดพิธีเวียนเทียนสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์ (4 พ.ย. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเวียนเทียนสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
อ่าน 128 ครั้ง
สมุทรปราการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD วันแรกคึกคัก (2 พ.ย. 2558)
วันแรกของการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ของจังหวัดสมุทรปราการ มีประชาชนให้ความสนใจเดินทางมาลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
อ่าน 119 ครั้ง
สมุทรปราการทำพิธีห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ปูชนียสถานคู่บ้าน คู่เมือง (1 พ.ย. 2558)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ ปูชนียสถานคู่บ้าน คู่เมืองและเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจังหวัดสมุทรปราการ
อ่าน 360 ครั้ง
เริ่มแล้วงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ประจำปี 2558 (1 พ.ย. 2558)
เริ่มงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการประจำปี 2558 วันแรกคึกคัก มีประชาชนให้ความสนใจร่วมชมขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์เป็นจำนวนมาก
อ่าน 709 ครั้ง
พระประแดงจัดแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ (31 ต.ค. 2558)
เทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

 
« พฤศจิกายน 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
จดหมายข่าวรัฐบาล
ข้อมูลที่พัก
ร้านอาหาร
ราคาน้ำมันวันนี้
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล