สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น

ผู้ตรวจสำนักนายกฯติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ (27 ม.ค. 2558)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่จังหวัดสมุทรปราการ
สมุทรปราการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดผู้เสพยาเสพติด (27 ม.ค. 2558)
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เร่งบำบัดผู้เสพยาเสพติด คืนคนดีสู่สังคมเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
สมุทรปราการจัดกิจกรรมตามรอยพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (23 ม.ค. 2558)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ตามรอยพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จังหวัดแพชรบุรี
สมุทรปราการกวดขันการใช้แรงงานผิดกฎหมายแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในเรือประมง (21 ม.ค. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ ออกตรวจเรือประมงทะเลในพื้นที่ กวดขันการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/เจ้าของเรือประมงเร่งนำแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนไว้ไปตรวจพิสูจน์สัญชาติ
สมุทรปราการจัดงานรณรงค์การปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ผลเพื่อการบริโภคในครัวเรือน (19 ม.ค. 2558)
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต
สมุทรปราการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันยุทธหัตถี (18 ม.ค. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
กองทัพเรือจัดงาน วันสดุดีวีรชน (17 ม.ค. 2558)
กองทัพเรือจัดงานวันสดุดีวีรชน เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของวีรชนทหารเรือที่เสียสละชีวิตปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติ
งานวันราชประชาสมาสัย “ร่มเกล้าราชประชาสมาสัย 55 ปี แห่งการสนองพระราชปณิธาน” (16 ม.ค. 2558)
มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันราชประชาสมาสัย จัดงานวันราชประชาสมาสัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อการดำเนินงานโรคเรื้อนในประเทศไทย
ผู้ตรวจฯกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่สมุทรปราการ (14 ม.ค. 2558)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 3 ตรวจติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่จังหวัดสมุทรปราการ
สมุทรปราการออกตรวจเรือประมงในพื้นที่แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในกิจการประมง (14 ม.ค. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการออกตรวจเรือประมงทะเลในพื้นที่ กวดขันการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เร่งแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/เจ้าของเรือประมงที่นำแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนไปตรวจพิสูจน์สัญชาติก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2558
สมุทรปราการจัดสื่อมวลชนพบผู้ว่าฯ (13 ม.ค. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ จัดสื่อมวลชนพบผู้ว่าฯ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนในพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการน้อมเกล้าฯถวายปลาทูแห้งแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดดาฯสยามบรมราชกุมารี (12 ม.ค. 2558)
สมาคมประมงสมุทรปราการ น้อมเกล้าฯถวายปลาทูแห้งแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน
สมุทรปราการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (12 ม.ค. 2558)
จังหวัดสมุทรปราการ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากภาคีภาคส่วนต่างๆ สำหรับใช้ประกอบการปรับยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วันเด็กที่สมุทรปราการคึกคักเด็กๆ ให้ความสนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก (10 ม.ค. 2558)
บรรยากาศงานวันเด็กที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการคึกคัก ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานมาร่วมงานจำนวนมาก
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีพระราชทาน ส.ค.ส.แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (8 ม.ค. 2558)
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญบัตร ส.ค.ส. พระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๕๘ มามอบให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
สมุทรปราการจัดกิจกรรมตักบาตรทำความดีเพื่อเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ (1 ม.ค. 2558)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมทำบุญตักบาตรกับประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558
สมุทรปราการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทำความดีรับปีใหม่ 2558 (1 ม.ค. 2558)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ทำความดีเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสเริ่มปีใหม่ 2558
รองผู้ว่าฯสมุทรปราการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (30 ธ.ค. 2557)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายจราจรตาม 10 มาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้น้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา
โรงพยาบาลสมุทรปราการรับมอบอุปกรณ์การแพทย์จากผู้มีจิตศรัทธา (30 ธ.ค. 2557)
โรงพยาบาลสมุทรปราการรับมอบเครื่องช่วยหายใจจากผู้มีจิตมีศรัทธา เพื่อนำไปใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการหายใจ
สมุทรปราการสร้างเครือข่ายเยาวชน ป้องกันภัยยาเสพติด (6 ส.ค. 2557)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ เสริมสร้างความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชน สร้างเครือข่ายในการป้องกันภัยยาเสพติด

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

 
« มกราคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข้อมูลที่พัก
ร้านอาหาร
ราคาน้ำมันวันนี้
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล