สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น

ข่าวท้องถิ่น

จ.สมุทรปราการ ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 (24 พ.ค. 2560)
อ่าน 2 ครั้ง
จังหวัดสมุทรปราการออกหน่วยเคลื่อนที่รุกให้บริการประชาชนในตำบลบ้านคลองสวน (18 พ.ค. 2560)
หน่วยราชการในจังหวัดสมุทรปราการบูรณาการความร่วมมือ ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ
อ่าน 13 ครั้ง
จ.สมุทรปราการ ยกระดับตลาดคลองสวน 100 ปี เป็นตลาดต้องชม (13 พ.ค. 2560)
อ่าน 32 ครั้ง
พุทธศาสนิกชนจังหวัดสมุทรปราการร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา (11 พ.ค. 2560)
พุทธศาสนิกชน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำความดีเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป
อ่าน 11 ครั้ง
วัฒนธรรมสมุทรปราการฝึกอบรมเสริมทักษะการปฏิบัติงานด้านศาสนพิธี (9 พ.ค. 2560)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมการปฏิบัติงานด้านศาสนพิธี แก่บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายสภาวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลคนทั่วไป
อ่าน 14 ครั้ง
จ.สมุทรปราการรณรงค์ป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดำ) (9 พ.ค. 2560)
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดำ)ให้แก่เกษตรกร เพื่อควบคุมพื้นที่การแพร่ระบาดแก้แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน
อ่าน 10 ครั้ง
กรมชลประทานรับฟังความคิดเห็นระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (1 พ.ค. 2560)
กรมชลประทาน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น จากผู้มีส่วนได้เสียและผู้รับผลกระทบโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
กรมทางหลวงชนบทรับฟังความคิดเห็นถนนเชื่อมต่อเทพารักษ์-เทพรัตน(บางนา-ตราด) (1 พ.ค. 2560)
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม รับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการสำรวจออกแบบถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 3268 (ถนนเทพารักษ์) กับทางหลวงหมายเลข 34 ถนนเทพรัตน(บางนาตราด) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
กรมทางหลวงชนบทปัจฉิมนิเทศรับฟังความคิดเห็นการสำรวจออกแบบถนนสาย ง15 (1 พ.ค. 2560)
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ง15 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ เตรียมจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ ระหว่างวันที่ 24 ก.พ.-5 มี.ค.60 ที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง (10 ก.พ. 2560)
ม.ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2559 (28 ธ.ค. 2559)
อ่าน 264 ครั้ง
จังหวัดสมุทรปราการเห็นชอบโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (11 พ.ย. 2559)
อ่าน 81 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสมุทรปราการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) (11 พ.ย. 2559)
จ.สมุทรปราการ รับบริจาคเสื้อสีขาวหรือสีครีมเพื่อย้อมสีดำแจกประชาชนร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (26 ต.ค. 2559)
อ่าน 115 ครั้ง
จ.สมุทรปราการบูรณาการแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2560 (19 ต.ค. 2559)
อ่าน 137 ครั้ง
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการออกตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากและกำกับดูแลให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมทางการค้า ในช่วงเทศกาลวันสำคัญทางศาสนา "วันออกพรรษา" (13 ต.ค. 2559)
อ่าน 97 ครั้ง
จ.สมุทรปราการ เปิดร้านค้าประชารัฐ สุขใจ SHOP อย่างไม่เป็นทางการแห่งแรกที่ อ.บางพลี (19 ส.ค. 2559)
อ่าน 188 ครั้ง
จ.สมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการระบบมาตรฐานงานชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ (19 ส.ค. 2559)
อ่าน 152 ครั้ง
จ.สมุทรปราการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามประเด็นข้อซักถามในรายการสื่อมวลชนท้องถิ่นพบผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ (18 ส.ค. 2559)
จ.สมุทรปราการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 8/2559 (17 ส.ค. 2559)
อ่าน 126 ครั้ง

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

 
« พฤษภาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
จดหมายข่าวรัฐบาล
ราคาน้ำมันวันนี้
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ข้อมูลที่พัก
ร้านอาหาร