ข่าวท่องเที่ยวและกีฬา
รองผู้ว่า ฯ ลงเรือสำรวจวาฬบรูด้า บริเวณปากอ่าวมหาชัย

วันที่ 1 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 362 คน)
 
             
 
 
           นายวินิตย์ ปิยะเมธาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ 2 สมุทรสาคร ได้ลงเรือสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล บริเวณพื้นที่ปากอ่าวมหาชัย โดยดูทั้งเรื่องของการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นในพื้นที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ต.โคกขาม ต.บางกระเจ้า และ ต.กระซ้าขาว พร้อมกันนี้ยังได้ล่องเรือเพื่อสำรวจวาฬบรูด้า ซึ่งเข้ามาหากินบริเวณปากอ่าวมหาชัยเกือบ 1 สัปดาห์แล้ว เมื่อเรือแล่นออกไปได้ประมาณ 7 – 8 กิโลเมตร ตรงพื้นที่สมุทรสาคร 2 ที่เป็นแหล่งทิ้งปะการังเทียมของจังหวัดสมุทรสาคร หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ปากคลองประมงนั้น ก็ได้พบวาฬบรูด้าแม่ลูก 1 คู่ โดยวาฬแม่คือ แม่กันยา ส่วนวาฬลูกคือ วาฬมารวย ลักษณะของวาฬแม่ลูกคู่นี้ จะมีพฤติกรรมการสอนลูกให้ว่ายน้ำหาแหล่งอาหาร และดำน้ำเพื่อหนีจากศัตรูหรือสิ่งผิดปกติที่เข้ามาบริเวณพื้นที่หากิน ซึ่งจะสังเกตได้จากเมื่อเรือดับเครื่องลงและปล่อยให้ลอยเข้าไปใกล้วาฬแม่ลูกนั้น วาฬแม่กันยาจะพาวาฬลูกมารวยว่ายน้ำออกห่างไปเรื่อยๆ โดยวาฬมารวยนั้นเป็นวาฬเกิดใหม่ (สำรวจพบใหม่) และน่าจะมีอายุอยู่ที่ประมาณ 1 ปีเศษ ซึ่งก่อนหน้านี้วาฬแม่กันยาก็เคยมีลูกมาแล้ว 1 ตัว คือ วาฬมาลัย และก็ได้พามาสอนการใช้ชีวิตในทะเลบริเวณปากอ่าวมหาชัยนี้เช่นกัน ทั้งนี้หลังจากที่ได้พบกับวาฬแม่ลูกแล้ว ห่างออกไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ยังพบวาฬอีก 1 ตัว ชื่อ วาฬท่าจีน ที่มาดำผุดดำว่ายอ้าปากกินปลาเล็กปลาน้อย วาฬท่าจีนนี้ เป็นวาฬลูกของแม่สาคร ที่ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 สมุทรสาคร ได้สำรวจพบเป็นตัวแรกในพื้นที่ ปากอ่าวมหาชัย (สมุทรสาคร) เมื่อประมาณเดือนมิถุนายน 2553 จึงได้ให้ชื่อว่า "วาฬสาคร” สำหรับวาฬบรูด้าที่ถูกค้นพบในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และมีการทำประวัติไว้แล้วนั้น ขณะนี้มีอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 50 ตัว ส่วนในปีนี้จากการสำรวจพบว่ามีวาฬเกิดใหม่แล้วประมาณ 3- 4 ตัว
          ด้านนายวินิตย์ ปิยะเมธาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ก็บอกว่า การลงเรือสำรวจทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนี้ ก็เพื่อเป็นการหาแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ของจังหวัด ซึ่งอยากจะให้หลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพราะทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสมุทรสาครนั้นยังดีอยู่ และยังน่าท่องเที่ยว ส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาแก้ไขก็คือ ปัญหาเรื่องของขยะที่พบในทะเล ที่จะต้องวาง แนวทางแก้ไขกันต่อไปตั้งแต่บนบกจนถึงในทะเล เพื่อไม่ให้วาฬกินเข้าไปแล้วเกิดอันตรายได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ต้องระวังในการมาชมวาฬบรูด้า และโลมา ก็คือ นักท่องเที่ยวอย่าได้เข้าไปรบกวนขณะที่วาฬกำลังหากิน หรือสอนลูกให้ใช้ชีวิตในธรรมชาติ และไม่ควรให้อาหารวาฬเด็ดขาด ปล่อยให้เขาได้หากินเองตามธรรมชาติ เพื่อรักษาสัตว์ทะเลเหล่านี้ ให้คงอยู่ตลอดไป
         ขณะที่ทางด้านของนายสุรศักดิ์ ทองสุกดี นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ก็บอกว่า ความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลที่มีมากขึ้น ทำให้เราพบวาฬบรูด้ามากขึ้น และเร็วขึ้นกว่าทุกปี ซึ่งนับเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ยังขาดอยู่ นั่นก็คือ เรื่องของการติดตามพฤติกรรมการเดินทางของวาฬบรูด้า เพราะทุกวันนี้ทางเจ้าหน้าที่สำรวจได้แต่จำนวนประชากรเท่านั้น ดังนั้นหากมีการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตามการเดินทางของวาฬบรูด้า ก็จะทำให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่งผลทำให้การดูแล ปกป้อง และอนุรักษ์วาฬบรูด้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น
จำนวนคนอ่าน 363 คน จำนวนคนโหวต 0 คน