ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๕ ระดับภูมิภาค

วันที่ 24 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 279 คน)
 
 
 
 
 
 
                          
 
ผลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๕ ระดับภูมิภาค
 
               นางสุภาพ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สำนักฯได้จัดทำโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๕ ระดับภูมิภาค ๓ ประเภท เพื่อชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารในระดับกรุงเทพมหานคร โดยคัดเลือกผลงานแต่ละ ประเภท ๆ ละ ๓ รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ๕,๐๐๐.- บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ๓,๐๐๐.- บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ๒,๐๐๐.- บาท ผลการประกวด
              ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยน้ำท่วม โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ เสนอผลงาน แพลอย โรงเรียนบ้านสวนหลวงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เสนอผลงาน แบบจำลองเตือนภัยน้ำท่วม และโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เสนอผลงานกระถางภัยแล้งอยู่ได้ น้ำท่วมทนไหว
              ประเภทที่ ๒ เครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ โรงเรียนวัดหนองบัวได้รับรางวัลชนะเลิศ เสนอผลงาน ชุดเซ็กซี่รีไซเคิล โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศทั้งอันดับหนึ่งและอันดับสอง ในผลงาน ชุด Finale the flower และชุดพริตตี้ รีไซเคิล
              ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ แบ่งเป็น ๒ ระดับได้แก่
             -ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เสนอผลงานกรอบรูปโมเสกจากกะลามะพร้าว โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เสนอผลงาน เรือสำเภาจากรกมะพร้าวและสิ่งของเหลือใช้ และโรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยารามได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เสนอผลงาน ตระกร้ารีไซเคิล
           -ระดับประภมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกรากได้รับรางวัลชนะเลิศ เสนอผลงาน แสงสว่างกับวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเสนอผลงานโคมไฟตั้งโต๊ะ และโรงเรียนวัดชัยมงคล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสอง เสนอผลงานเครื่องกำจัดแมลงสาบ
          ทั้งนี้ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมยังกล่าวอีกว่าผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลจาก นายจุลภัทร แสงจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในวันประชุมกรมการจังหวัด วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
จำนวนคนอ่าน 280 คน จำนวนคนโหวต 0 คน