ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านเจริญสุขคว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดคำขวัญ

วันที่ 14 ก.ย. 2555 )
 
          สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประกวดคำขวัญรณรงค์ คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้กับประชาชนและเยาวชนในการมีส่วนร่วม
          เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่ามีนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลอำแพง ๔ แห่ง จำนวน ๑๔๘ ราย และประชาชนทั่วไปอีก ๗ ราย รวมเป็น ๑๕๕ ราย ส่งคำขวัญรณรงค์ คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ซึ่งคณะกรรมการได้ตัดสินคัดเลือกผู้ชนะเลิศ นักเรียนระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.ชัยพร คงพล ชั้น ป.๓ โรงเรียนบ้านเจริญสุข ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท คำขวัญ "ขยะมีประโยชน์กว่าที่คิด แยกสักนิดก่อนทิ้งลงถัง” รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ด.ช.ภูริภัทร สุขสมัย ชั้น ป.๒ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๕๐๐.- บาท คำขวัญ "คัดแยกขยะวันละนิด เพื่อชีวิตและโลกของเรา” รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ด.ช.อนุชิต นินำมะ ชั้น ป.๓ โรงเรียนบ้านเจริญสุข ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๓๐๐.- บาท คำขวัญ "ขยะจะหมดไป ถ้าเรารู้จักใช้รู้จักแยก” กลุ่มประชาชนทั่วไป รางวัลที่ ๑ ได้แก่ นางสาวธมน แสงสว่าง ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท คำขวัญ "แยกขยะให้ดี ทิ้งให้ถูกที่ รีไซเคิลเป็นเงินทอง” รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นายไชยวัฒน์ เนียมมณี ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๕๐๐ บาท คำขวัญ "รู้จักลด รู้จักแยก ขยะนับแสนจะมีค่า” รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นางประไพ แสงสว่าง ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๓๐๐ บาท คำขวัญ "ขยะมีค่า นำมาใช้ได้ เศษสิ่งเหลือใช้ ทิ้งให้ลงถัง” รางวัลชมเชยมี ๖ รางวัล ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๒๐๐ บาทได้แก่ ๑.ด.ญ.ปริชมน สำเภาพ่อค้า ชั้น ป.๔ โงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) คำขวัญ "ขยะจะมีค่า เมื่อนำมารีไซเคิล” ๒.ด.ญ.ธิดาพร ศาสตร์ประเสริฐ ชั้น ป.๖ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) คำขวัญ "ขยะจะมีค่า ถ้านำมาดัดแปลงใหม่” ๓.ด.ญ.วราพร ภู่แสง ชั้น ป.๖ โรงเรียนบ้านเจริญสุข คำขวัญ " ขยะมูลฝอยย่อยสลาย อย่าทำลายนำมาขายทำปุ๋ยกัน” ๔.ด.ญ.ภูริตา สุวรรณอาจ ชั้น ป.๕ โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง คำขวัญ "ลดขยะที่เป็นมลพิษ เพื่อชีวิตอันสดใส” ๕.ด.ช.สิทธิพงษ์ มรรคเจริญ ชั้น ป.๔ โรงเรียนบ้านคลองหลวง คำขวัญ "คัดขยะวันนี้ ชีวิตจะดีในวันหน้า ๖.ด.ช.ธรรพ์ณธร นามีผล ชั้น ป.๕ โรงเรียนบ้านคลองหลวง คำขวัญ "โลกนี้จะน่าอยู่ ถ้าเรารู้จักแยกขยะ” ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเพิ่มเติมว่าคำขวัญที่ได้รับรางวัลจะนำไปเผยแพร่ในโอกาสต่อไป สำหรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบให้ในวันประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕
..............................................
จำนวนคนอ่าน 1617 คน จำนวนคนโหวต 0 คน