ข่าวท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสมุทรสาครแถลงข่าวการจัดงาน 110 ปี เฉลิมฟ้าท่าฉลอม 18 มีนา

วันที่ 14 มี.ค. 2558 )

     นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายชวลิต ลิ้มธนสาร รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายนภดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย นายชัยมงคล ไชยรบ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร และนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงสำนักปลัดเมืองพัทยา ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน 110 ปี เฉลิมฟ้าท่าฉลอม 18 มีนา สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย วันท้องถิ่นไทย ที่ลานหน้าพระบรมรานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งจะจัดงานในวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2558 รวม 3 วัน ที่บริเวณวัดสุทธิวาตวราราม ถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง ให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย

     นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน วันท้องถิ่นไทย ในภาพรวมของทั่วประเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งให้จังหวัด ทุกจังหวัด จัดพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การจัดพิธีทำบุญตักบาตร ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 โดยเชิญผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาเข้าร่วมพิธี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นิทรรศการสิ่งแวดล้อม การจำหน่ายสิ้นค้า OTOP ตลาดย้อนยุค กิจกรรมล่องเรือชมภูมิทัศน์รอบปากอ่าว กิจกรรมนั่งรถรางชมรอบเมืองท่าฉลอม การแสดงการเล่นว่าวไทย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน บริการรถสามล้อโบราณรับ – ส่ง ประชาชน เข้างาน และการแสดงมโหรสพ ดนตรี ภาพยนตร์ทุกคืน

จำนวนคนอ่าน 399 คน จำนวนคนโหวต 0 คน