ข่าวประกวดราคา
โรงพยาบาลสมุทรสาครประสงค์สอบราคาจัดซื้อเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำยาล้างไตทางช่องท้องชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง

วันที่ 26 พ.ย. 2555 )
 
จังหวัดสมุทรสาครมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำยาล้างไตทางช่องท้องชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง กำหนดยื่นซองสอบราคาในระหว่างวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะประกาศผลการตรวจสอบราคาคูรสมบัติของผู้เสนอราคาในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่วเลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ร ห้องประชุม ละมูล ลือสุขประเสริฐ ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ รพ.สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. และดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.skn.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔-๔๑๑๕๓๒ในวันและเวลาราชการ...//
จำนวนคนอ่าน 121 คน จำนวนคนโหวต 0 คน