ข่าวท้องถิ่น 2
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาครเตือนให้ระวังการเดินเรือในช่วงเทศกาลลอยกระทง

วันที่ 23 พ.ย. 2558 )
สำนักงานประชาสัมพันะธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

             นายสุชิน ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยคืนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ถือเป็นเทศกาลวันลอยกระทง ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ นิยมร่วมออกมาลอยกระทงตามแหล่งท่องเที่ยวและใช้เส้นทางการสัญจรทางน้ำทั้งในแม่น้ำลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำและทะเลเป็นจำนวนมาก อาจเกิดอุบัติเหตุทางน้ำหรือเรือโดนกันขึ้นได้
              สำนักงานเจ้าท่าสาขาภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร จึงขอเตือน ผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือและผู้ที่โดยสารเรือใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและโดยสารเรือ ปฏิบัติตามคำสั่งคำแนะนำ ของเจ้าหน้าที่ที่มีการตรวจตรา ดังนี้ ผู้ควบคุมเรือ ตัองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท ไม่ดื่มสุราและเสพยาเสพติด ไม่เดินเรือด้วยความเร็วเกินควร ไม่รับผู้โดยสารเกินกว่าอัตราที่กำหนด เตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำเรืออย่างพอเพียง และ รับฟังคำพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่เสมอ ในส่วนของเจ้าของเรือหรือผู้ประกอบกิจการเดินเรือต้องควบคุมดูแลตัวเรือเครื่องจักร ท่าเทียบเรือให้อยู่ในสภาพดี จัดเตรียมให้มีพวงชูชีพ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับช่วยชีวิตให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน และต้องจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลควบคุมดูแลมิให้ประชาชนลงไปอยู่ที่โป๊ะเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ นอกจากนี้ ขอให้กวดขัน ตักเตือน ควบคุมดูแล ให้ผู้ควบคุมเรืออยู่ในความปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฏหมาย กฎระบียบข้อบังคับการเดินเรือการเดินเรืออย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชนผู้ใช้บริการเรือโดยสาร การขึ้นลงเรือ ไม่ควรไปยืนคอย บนโป๊ะ ไม่แย่งกันขึ้นลงเรือ การนั่งเรื่อควรกระจายกันนั่งเพื่อป้องกันเรือเอียง จนเสียการทรงตัว ไม่ดื่มสุรา ของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ ควรสวมเสื่อชูชีพทุกครั้งที่ลงเรือ
 
***********************
จำนวนคนอ่าน 604 คน จำนวนคนโหวต 0 คน